IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Un IPAM és una aplicació que ens permet administrar els IP d'una xarxa, normalment privada.

Llista d'aplicacions comercials

Aplicació Llicència Versió Actual Data de llençament IPv6 suport Suport de base de dades
6connect Comercial 3.0 2011-11-15 MySQL
Address Commander Comercial 5.0 2011-04-01 PostgreSQL, MySQL, Oracle
BlueCat Networks Comercial 3.7.1 2012-03-20 Embedded PostgreSQL Database
BT Diamond IP Comercial 5.0 2012-09-07 MySQL, Oracle
Cisco Network Registrar Comercial 7.2 2011-04-27 SQL
Device42 Comercial 3.2.0 2012-10-16 Embedded PostgreSQL Database
EfficientIP Comercial 5.0.0 2012-05-05 Embedded DDBMS
GestióIP GPLv3 3.0 2011-11-30 MySQL
InfoBlox Comercial 6.3 2011-12-22 Embedded real-time distributed database (IBM DB2 based)
IP-Admin Comercial 4.7 2012-6-1 No Microsoft SQL Server
IPplan GPLv3 4.92 2009-08-18 No PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server
IPplan GPLv3 6.00Beta 2010-04-29 PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server
Microsoft Comercial Windows Server 2012 2012-09-05 Windows Internal Database
MyIP GPLv3 1.0 2011-05-18 MySQL
NetDB GPLv2 4.6.2R1 2011-08-25 Oracle
NETDOT GPL 0.9.9 2011-02-07 MySQL, PostgreSQL
Netmagis CeCILL-B (compatible amb BSD) 2.1.0 2012-06-22 PostgreSQL
Nixu NameSurfer Suite Comercial 7.2 2012-03-27 PostgreSQL
NOC BSD 0.6.4 2011-05-03 PostgreSQL
OpenIPAM GPL v0.1-alpha No PostgreSQL
OpenNetAdmin GPLv2 11.02.10 2011-02-10 MySQL (via adodb)
phpIP GPL 4.3.2 2006-11-06 No MySQL
Route Inventory Management Comercial 1.17 2012-08-20 No Embedded database
Sauron GPL 0.7.3 2010-02-19 No PostgreSQL
SolarWinds IP Address Manager Comercial 3.1 2012-12-4 Microsoft SQL Server
VitalQIP Comercial 8.0 2012-05-08 Sybase, Oracle, with Push to DNS and DHCP, AutoDiscovery
Men & Mice Suite Comercial 6.3 2011-09-13 internal (SQLite), Oracle, Microsoft SQL Server

GestióIP

Instal·lem el programari GestióIP seguint els passos de la secció GestióIP - Instal·lació.

Quan s'hagi instal·lat, ens apareixerà aquest missatge:

+-------------------------------------------------------+
|                            |
|  Installation of GestioIP successfully finished!  |
|                            |
|  Please, review /etc/apache2/conf.d/gestioip.conf
|      to ensure all is good and         |
|                            |
|       RESTART Apache daemon!          |
|                            |
|      Then, point your browser to        |
|                            |
|      http://server/gestioip/install
|                            |
|     to configure the database server.      |
|     Access with user "gipadmin" and the
|    the password which you created before     |
|                            |
+-------------------------------------------------------+

A continuació, introduïm en el navegador la següent adreça:

http://localhost/gestioip/install

Introduïm el nom d'usuari i la contrasenya:

Gipjoel1.png

Aquesta és la pantalla que veurem a continuació:

Gipjoel2.png

Omplim els camps de configuració:

Gipjoel3.png

Gipjoel4.png

Gipjoel5.png

Gipjoel6.png

Gipjoel7.png

Entrem un altre cop al programari amb la següent adreça:

http://localhost/gestioip

Aquesta és la pàgina principal:

Gipjoel8.png

Si anem al menú Redes --> Nueva, podrem afegir xarxes. Afegim una xarxa principal 192.168.0.0/16.

Gipjoel9.png

Dins d'aquesta, afegim diferents subxarxes per les diferents aules.

Gipjoel10.png

Una vegada tenim configurades les xarxes de cada aula, procedim a buscar les IP que estan actives. Ho podem fer mitjançant una cerca per DNS.

Gipjoel11.png

Al final de la cerca, ens apareixerà l'informe amb les adreces que ha trobat i les que no.

Gipjoel12.png

Si entrem dins la xarxa de l'aula204, veurem la llista actualitzada:

Gipjoel13.png

Xarxa Institut

Al incorporar el model OpenFPnet al model 1x1 la xarxa de VLANS queda de la següent manera:

IMPORTANT: Observeu que sol haver un salt entre els rangs de xarxa (per exemple de 130 a 140). Això és així per tal de poder utilitzar els rangs com els 131, 132, etc per si la xarxa inicial es queda petita

TODO: Opcions: canviar VLAN2 a 192.168.120.0/24 o posar la VLAN de servidors a 192.168.10.0/24 o 192.168.100.0/24
Vlanname ID rang adreces IP Descripció
Default 1 VLAN per defecte. No s'utilitza cap rang d'adreces lògic.
docent/professorat 2 192.168.0.0/22 Vlan per a professorat en connexió per cable. Al model OpenFPnet ens interessa mantenir la diferència entre la VLAN de docent per cable i la de WIFI
docent-wifi 3 192.168.130.0/24 Vlan per a professorat en connexió per WIFI.
gestio o devices 4 192.168.140.0/23 Rang d'adreces per a la gestió dels dispositius de xarxa: Fortinet, ROSCO, APs...
eduroam 5 192.168.150.0/24 Xarxa Eduroam
voip 6 192.168.160.0/24 Possibles xarxes futures de VOIP. No s'utilitza
educat 7 192.168.168.0/21 Rang d'adreces Ip per als ordinadors del projecte Educat 1x1
administració 10 192.168.110.0/24 Rang d'adreces IP per als ordinadors d'administració/gestió del centre (Equip directiu, secretaria...)
servidors 11 192.168.168.50.0/24 Rang d'adreces IP dels servidors. Xarxa de servidors
guifi.net 12 Els rangs d'adreces que s'assignin segons la web de guifi.net Rang d'adreces IP de guifi.net al centre (si es disposa de guifi.net)
alumnat 13 172.16.0.0/24 o 172.16.0.0/23 segons la mida del centre o 192.168.30.0/24 Rang d'adreces IP d'alumnes
Altres xarxes. Per exemple aules d'informàtica (cicles) que necessitin estar separades de la resta de xarxa d'alumnat 14, 15, 16... Xarxa d'exemple extra. S'utilitza el següent rang: p. ex. 192.168.40.0/24 Rang d'adreces IP del rang extra


Una captura de pantalla del commutador principal de capa 3:

ModelEbreTIC.png