IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Passos (Índex)

Comprovació de la IP i la màscara

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:a4:a2
inet addr:192.168.203.103 Bcast:192.168.203.255 Mask:255.255.255.0

Comprovació del link

$ ifconfig --> Quin nom de targeta tenim?
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:a4:a2
$ sudo mii-tool --> Comprovar si hi ha link.
eth0: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok

Comprovació de la porta d'enllaç

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.203.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.203.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Comprovació de les DNS

Visualitzar l'arxiu resolv.conf

$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain iesebre.com
search iesebre.com iesebre.com.
nameserver 192.168.203.1
nameserver 192.168.0.4

Comprovació del proxy

Hem d'anar a l'apartat Edita del Firefox, entrar a les Preferències, seleccionar la pestanya Avançat i anar a l'apartat Xarxa/Configuració. Un cop allà, seleccionem la opció de proxy manual i introduïm la IP 192.168.203.1 a l'apartat HTTP Proxy. Un cop introduïda la IP, indiquem el port pel qual escolta aquest servei, que és el 3128. A continuació, marquem la casella "Utilitzar aquest servidor proxy per a tots els protocols". Per finalitzar, a l'apartat de "No utilitzar el proxy per", introduïm els següents paràmetres, separats per comes: localhost, 127.0.0.1, 192.168.0.0/16, .iesebre.com. Desem la configuració i ja tenim el proxy configurat correctament.