IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Fitxa d'alumne

Joelbarcelof1.png
Nom: Joel Barceló Blanch
Curs: ASIX
Grup: 2n
Autors: Joelbarcelo
HORARI 2011-2012 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00

9:00

MP4 (Llenguatge de Marques)   MP3 (Programació Bàsica) MP3 (Programació Bàsica) MP12 (FOL)
9:00

10:00

MP4 (Llenguatge de Marques) MP2 (Gestió de Bases de Dades) MP3 (Programació Bàsica) MP3 (Programació Bàsica) MP2 (Gestió de Bases de Dades)
10:00

11:00

MP4 (Llenguatge de Marques) MP2 (Gestió de Bases de Dades) MP12 (FOL) MP3 (Programació Bàsica) MP2 (Gestió de Bases de Dades)
11:30

12:30

MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP2 (Gestió de Bases de Dades) MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP2 (Gestió de Bases de Dades)
12:30

13:30

MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP12 (FOL) MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP1 (Implantació de Sistemes Operatius) MP13 (EIE)
13:30

14:30

MP13 (EIE)  
HORARI 2012-2013 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
16:30 - 17:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M9. Implantació d’aplicacions web M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
17:30 - 18:30 M10. Administració de bases de dades M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius M10. Administració de bases de dades M1. Implantació de sistemes operatius (UF4)
19:00 - 20:00 M5. Fonaments de maquinari M7. Planificació i administració de xarxes M6. Administració de sistemes operatius M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius
20:00 - 21:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat M5. Fonaments de maquinari M11. Seguretat i alta disponibilitat M9. Implantació d’aplicacions web
21:00 - 22:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat

Proves

Apunts 1r ASIX

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Apunts 2n ASIX

2012-2013

Seguretat

Xarxes