IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nom: Joan B. Zaragoza
Curs: ASIX
Grup: 2n d'ASIX
Autors: Joan B. Zaragoza

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 M8 M6 M8 M5
16:30-17:30 M8 M6 M1 M8 M5
17:30-18:30 M6 M6 M9 Lan Party M5
19:00-20:00 M6 M7 M9 M11 M2
20:00-21:00 M7 M7 M9 M11 M10
21:00-22:00 M7 M7 M11

2n ASIX

Crèdit de Síntesi

M2 + M10 Gestió i administració de Bases de Dades

1 Trimestre

2n Trimestre

M7 - Planificació i administració de xarxes

1 Trimestre

2n Trimestre

mp2 - Gestió de Bases de dades 1r ASIX

mp6

Apunts

2n ASI

C5 Desenvolupament de funcions en el sistema informàtic.

Primer Trimestre

Segon Trimestre

Tercer Trimestre

ASBG -Administració de sistemes gestors de bases de dades

Primer Trimestre

Segon Trimestre

C2 Gestio de xarxes d'area local

Altres

Enllaços externs

IES Ebre

Gencat.cat

Guifi.net

Bici10