IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI102.4_Utilitzar_gestors_paquets_tipus_Debian.pdf (LPI102.4_Utilitzar_gestors_paquets_tipus_Debian.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/102.4
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas


Paquets de programari

Conceptes

 • Un paquet de programari és una sèrie de fitxers que es distribueixen de forma conjunta, la raó d'agrupar aquests fitxers sol ser que el funcionament de cadascun complementa o requereix d'uns d'ells.
 • Inconvenients de comprimir són la feina extra que li estem donant a la CPU.
 • El nom de Fedora, esta ambientat amb els barrets d'Indiana Jones.

Tipus de paquet

 • .rpm (RedHat): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Red Hat.
 • .deb (Debian): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Debian.
 • .slp (Stampede): format de paquets Stampede
 • .tgz (Slackware): format de paquet utilitzat a la distribució Linux Slackware
 • .pkg (Solaris): format de paquet en sistemes operatius Unix Solaris.

La majoria de paquets seran els .rpm i .deb, amb un 99% del paquets.

Distribucions Linux

 • Hi ha diferències entre les distribucions, encara que comparteixen una mateixa base que facilita la seva interoperabilitat.
Davidginovartdistribucions.png

Paquets Debian

 • Tipus de paquets:
Paquet binari, contenent aplicacions binaries sense el codi font, el paquet inclou els fitxers executables/binaris.
Paquet font, aquests paquets inclouen el codi font. Normalment cada paquet font té el seu equivalent amb binari.
Dependències, són quan a un paquet li falta algun altre paquet per funcionar. Les dependències més comuns són les llibreries. Aquests fitxer tenen extensió .so
Gestor de paquets, aplicacions que permeten gestionar els paquets, exemple: apt-get, dpkg, synaptic, el que fan és, instal·lar, cerca i eliminar.
Dipòsit o Repository, arxiu on s'emmagatzemen paquets, normalment es troba a Internat, encara que també es poden trobar a una xarxa local, un exemple el dipòsit de l'institut.
Paquet virtual, és un paquet que per ell sol no fa res, l'important són les dependències que instal·la. Tenen un inconvenient que quan desinstal·les aquest paquets tontos es desinstal·la el paquet però no les dependències.
Tasques, són agrupacions de paquets que instal·lats de forma conjunta proveeixin una funcionalitat comuna, exemple: tasksel, lamp

Debian Packages

 • Extensió .deb
 • Molt conegut per les seves estrictes polítiques de qualitat abans de alliberar noves versions de paquets.
 • Faciliten l'aplicació d'actualitzacions sense necessitat de reiniciar la màquina.
 • Permet configurar l'aplicació en el moment de la instal·lació (debconf)
 • Permet tasques prèvies a l'eliminació, instal·lació i/o configuració d'un paquet.
 • Són utilitzats ens totes les distribucions de la família Debian
 • El programa principal (canònic) utilitzat per gestionar aquest tipus de fitxers és dpkg, tot i que sovint dpkg es utilitzat mitjançant el front-end apt.
 • La única eina que toca els paquets es el dpkg,


Ubuntu

 • La distribució més utilitzada en l'actualitat, basada en Debian GNU/Linux, darrera esta Canonical Ltd, fundada per Mark Shuttleworth
 • L'origen d'aquesta paraula be de Zulu i Xhosa, "humanity towards others", i el seu slogan és “Linux for Human Beings”.
 • Tenen el compromís de treure una versió nova cada sis mesos.
 • Les versions d'Ubuntu són suportades com a mínim durant 18 mesos.

Les versions LTS (Long Term Support) són suportades durant un mínim de 3 anys (desktop) o 5 (servidors).

Relacions entre paquets

El Paquet A depèn del Paquet B: Implica que és absolutament necessari que el paquet B estigui instal·lat abans de poder instal·lar A. També pot ser que A depengui d'una versió especifica de B.

El Paquet A recomana Paquet B: B no és necessari però el desenvolupador de A creu que la majoria d'usuaris d'A trobaran útil B.


El Paquet A suggereix Paquet B: El paquet A suggereix el B per què B conté funcionalitats relacionades amb A (sovint milloren la seva funcionalitat).


El Paquet A entra en conflicte amb el Paquet B: El paquet A no pot operar al sistema si existeix B. Sovint per què tots dos proporcionen el mateix fitxer.


El Paquet A reemplaça Paquet B: Al instal·lar A s'esborren els fitxers de B i en alguns casos es sobreescriuen.

El Paquet A proveeix de Paquet B: Quan tots els fitxers i funcionalitats de B han estar incorporades a A.

Importància d'un paquet

Definit a la Debian Policy o Política de Debian:

 • Required: Paquets imprescindibles per al correcte funcionament del sistema. Inclou totes les eines necessàries per reparar els defectes d'un sistema. Sense aquests paquets el sistema estarà trencat i no es podrà utilitzar dpkg per arreglar-lo. Els sistemes que només tenen paquets requerits no són utilitzables, però tenen les suficients funcionalitats per permetre que l'administrador del sistema pugui iniciar la màquina i instal·lar més programari.
 • Important: Paquets que s'haurien de trobar en tot sistema. Aquests paquets no inclouen Emacs o X11 o TeX ni cap altre

"gran" aplicació. Aquests paquets només constitueixen la infraestructura bàsica.

 • Standard: Els paquets Standard, són aquells paquets mínims que s'haurien de trobar a tota màquina. Hi han les eines bàsiques per navegar per la web (w3m), enviar correus electrònics (mutt) o descarregar fitxers o servidors FTP. Aquests paquets (i els de

prioritat superior) són els que s'instal·len per defecte. No inclou moltes aplicacions importants.

 • Optional: Paquets que possiblement molta gent voldrà instal·lar però que no són imprescindibles pel sistema. Aquí trobem

paquets tant importants com X11.

 • Extra: Paquets que entren en conflicte amb altres de major prioritat però que en certes condicions els usuaris poden preferir.

Una instal·lació per defecte de Debian instal·la tots els paquets de prioritat estàndard o inferior.

Debian

 • Instal·lem aquest paquet
$ sudo apt-get install hello
 • Ara anem a veure on s'ha instal·lat el programa:
$ cd /var/cache/apt/archives/
$ ls
 • Aquí tenim totes les aplicacions que s'han instal·lat pels usuaris.
 • Podem borra aquesta cache amb:
$ sudo apt-get clean
 • Podem reinstal·lar amb:
 • Eina file-roller podríem dir que es el des compressor de paquets.

Podem trobar informació del paquet a

/var/cache/apt/archives$ file-roller hello_2.4-3_i386.deb 
Package: hello
Version: 2.4-3
Architecture: i386 
Maintainer: Ubuntu Developers <[email protected]>
Original-Maintainer: Santiago Vila <[email protected]>
Installed-Size: 644
Depends: libc6 (>= 2.3.4), dpkg (>= 1.15.4) | install-info
Section: devel
Priority: optional
Description: The classic greeting, and a good example
The GNU hello program produces a familiar, friendly greeting. It
allows non-programmers to use a classic computer science tool which
would otherwise be unavailable to them.
.
Seriously, though: this is an example of how to do a Debian package.
It is the Debian version of the GNU Project's `hello world' program
(which is itself an example for the GNU Project).


 • Això es el mateix que podem veure al synaptic
Davidginovartdistribucions1.png

Anatomia d'un paquet Debian

 • data.tar.gz: Fitxers a instal·lar al sistema.
 • control.tar.gz: Scripts de manteniment i metadades.
 • debian-binary: Conté la versió del format de paquets Debian
 • Instal·lem el paquet apache2.2-common
$ sudo apt-get install apache2.2-common 
 • Si el tenim instal·lat, utilitzem:
$ sudo apt-get install --reinstall apache2.2-common
 • Després anem a:
$ file-roller /var/cache/apt/archives/apache2.2-common_2.2.14-5ubuntu8.7_i386.deb
 • On podem veure la informació del paquet:
Davidginovartdistribucions2.png
 • En la meva versió, que es la 10.10, es representa d'aquesta manera, encara que en la versió nova, el fitxer Control, es troba dins la carpeta Debian, i les carpetes /usr /etc /var, representen al fitxer Data.

Fica la imatge de la nova versió.

 • Anem a per el fitxer Control/Debian, depenen de la versió del SO. Aquí i trobem el md5sum de tots els fitxers.
 • Al fitxer conffiles, i trobem els fitxers de configuració, si desinstal·lem aquest paquet, aquests fitxers no es desinstal·len.
 • Sols podem desinstal·lar amb:
$ sudo apt-get remove --purge apache2.2-common
 • Instal·lem pas a pas:
$ sudo apt-get install apache2.2-common 
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
Els paquets següents s'instal·laren automàticament i ja no són necessaris:
wwwconfig-common libmcrypt4 libjs-mootools javascript-common
dbconfig-common acroread-common
Empreu «apt-get autoremove» per a suprimir-los.
Paquets suggerits:
apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
apache2.2-common
0 actualitzats, 1 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
Es necessita obtenir 0B/291kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 2167kB d'espai en disc addicional.
S'està seleccionant el paquet apache2.2-common prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 240867 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desempaquetant apache2.2-common (de .../apache2.2-common_2.2.14-5ubuntu8.7_i386.deb) ...
 Part de configuració
S'estan processant els activadors per a ufw ...
S'estan processant els activadors per a ureadahead ...
S'estan processant els activadors per a man-db ...
S'està configurant apache2.2-common (2.2.14-5ubuntu8.7) ...
Enabling site default.
Enabling module alias.
Enabling module autoindex.
Enabling module dir.
Enabling module env.
Enabling module mime. 
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module status.
Enabling module auth_basic.
Enabling module deflate.
Enabling module authz_default.
Enabling module authz_user.
Enabling module authz_groupfile.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_host.
Enabling module reqtimeout.
 • Aquesta part final que fa la configuració l'executen aquests programes:
Davidginovartdistribucions3.png
 • Aquests scripts fan,
preinst: S'executa abans d'extreure els fitxers del paquet al sistema
postinst: S'executa després d'extreure els fitxers del sistema
prerm: S'executa abans d'esborrar els fitxers del sistema
postrm: S'executa després d'esborrar els fitxers del sistema
Davidginovartcreaciopaquetsdebian.png

Debconf

 • Una gran base de dades, és l'encarregat de configurar els paquets Debian, ens proporciona interfícies de comunicació d'usuari.
 • Com tornem a configurar o reconfigurar
$ sudo dpkg-reconfigure moodle

També hem de mostrar el synaptic, per aquí amb plantilles per l'apt amb debconf.

 • Eines per crear pantalles de diàleg
 • Instal·lar dialog
# apt-get install dialog
 • Exemples:
$ dialog -- stdout --inputbox "Com et dius?" 20 30
$ dialog --title "Et recomanem..." --msgbox "... que DESCANSIS! de tant en tant..." 10 41


 • Podem instal·lar també:
# apt-get install zenity
 • Exemples:
$ zenity --warning --title="Et recomanem..." --text="Què DESCANSIS\!" --width=500
$ zenity --title "This is a list" --text "Please choose a fruit" --list --radiolist --column "Buy this" --column "Fruit" False Mango False Pineapple False Grapes True Strawberries
 • Una de les avantatges és que aquest sistema s'adapta a l'entorn gràfic si n'hi ha que s'utilitza en aquell moment. Si és un escriptori de Gnome o KDE i sinó, per línia de comandes pur i dur.
 • El Debconf utilitza unes plantilles de les qüestions a fer durant la configuració.

Hi ha diversos tipus de plantilles, seleccionables, preguntes si/no, camps de text, etc...) i tenen suport per a múltiples idiomes.

Dipòsits Debian

El Sistema Operatiu que utilitzem és Ubuntu de la família Debian.

Els repositoris són pàgines d'Internet on estan guardats els paquets. Ens connectem per descarregar els paquets.

Els paquets estan classificats per:

 • Seccions:

MAIN: Hi han els paquets que Debian creu, els quals són lliures i importants.

A partir d'aquí és extra: CONTRIB:Paquets amb llicència lliure però que depenen de programari que no és lliure

NON-FREE:Paquets que tenen alguna condició en la llicencia que restringeix l'ús o la redistribució del programari. Normalment és gratuït.

NON-US/MAIN:Paquets lliures però que no es poden redistribuir des d'un servidor dels EUA. No pots distribuir-ho en alguns països conflictius per als EUA com ara Cuba.

NON-US/NON-FREE:

 • Versions de Debian.

Les versions són infinites però caduquen. Debian utilitza noms de la película Toy Story.

STABLE: stable: La distribució «stable» conté la última distribució llançada oficialment. Recomanada per a producció. Nom codi Squeezee. Versió per a servidors és molt estable. Un problema és que igual utilitzes

TESTING: conté paquets que no han estat encara acceptats a una distribució «stable», però que estan a la cua per a fer-ho. Té versions més recents de programari. Nom en codi etch. Està en prova i pot petar facilment. La utilitzen els programadors experts.

UNSTABLE: El desenvolupament actiu de Debian té lloc a la distribució «inestable». Nom codi sid. La majoria de gent que utilitza Debian s'instal·la aquesta versió a l'escriptori perquè té les últimes versions de paquets com ara OpenOffice. Ubuntu fa servir aquesta distribució per crear la versió d'Ubuntu corresponent.

Dipòsits Ubuntu

MAIN:Aplicacions lliures i plenament suportades per l'equip d'Ubuntu. Aplicacions populars.Quan surt el logo són distribució main. FOTO DEL SYNAPTIC EN LOGO DEL UBUNTU.

RESTRICTED: Programari d'ús comú (drivers) que no és PL(Programari Lliure). Suportat per l'equip d'Ubuntu tot i que no tenen el codi font (només poden reportar els errors). És gratuït però no és lliure.

UNIVERSE: Aplicacions lliures no suportades per Ubuntu però que formen part de l'univers d'aplicacions Linux. No donen suport explícit. No tenen suport d'Ubuntu.

MULTIVERSE: Programari Linux no lliure. Sense suport.

Tipus d'actualitzacions

Ubuntu té una versió nova cad 6 mesos. Hi han paquets es guardaran en 4 categories.

Security: Actualitzacions de seguretat importants. Les versions de paquets es congelen en un moment determinat per a treure la versió d'Ubuntu. Excepció si hi han errors de seguretat o que el paquet peta, integritat.

Updates: Actualitzacions recomanades. Ubuntu més o menys li dóna suport.

Proposed: Actualitzacions disponibles abans del seu alliberament a la primera versió. Són versions noves i interessants però no estn provades.

Backports: (Actualitzacions no suportades). Ningú ha provat si pot fer que peti tot el sistema.

Jcsnapshot45.png
Jcsnapshot46.png

L'entorn gràfic el que modifica és aquest fitxer:

~$ sudo geany /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Ubuntu 11.04 _Natty Narwhal_ - Release i386 (20110427.1)]/ natty main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty main restricted
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty main restricted 

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates main restricted
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty universe
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty universe
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates universe
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates universe 

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty multiverse
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty multiverse
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates multiverse
deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-updates multiverse 

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty-backports main restricted universe multiverse 

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu natty-security multiverse
 
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu natty partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu natty partner
 
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu natty main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu natty main 

##VirtualBOX
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib


Si fem un ping veiem que els repositorids els tenim realment en local a L'Institut de l'Ebre.

ping es.archive.ubuntu.com
PING es.archive.ubuntu.com (192.168.0.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=1 ttl=63 time=0.414 ms
64 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=2 ttl=63 time=0.393 ms
64 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=3 ttl=63 time=0.526 ms

Gestors de paquets Debian

dpkg

 • És l'aplicació IMPORTANT en distribucions Debian. Vol dir Debian Package.
 • És una eina de baix nivell perquè per damunt d'ella n'hi ha un munt que la fan servir com ara apt-get o aptitude.
 • APT_GET et busca l'aplicació i te la baixa. El DPKG només la instal·la cosa que el APT-GET NO fa, li fa el DPKG.
 • La sintaxi:
~$ sudo dpkg [options][action] [package-files|package-name] dpkg [options][action] [package-files|package-name]
 • Les opcions poden ser install, remove, reconfigure,... i després el paquet o el nom del paquet en concret.
 • Whereis dpkg et diu on està el fitxer.
~$ whereis dpkg

dpkg: /usr/bin/dpkg /etc/dpkg /usr/lib/dpkg /usr/share/dpkg /usr/share/man/man1/dpkg.1.gz

~$ dpkg -S /usr/bin/dpkg


Opcions de consulta

dpkg -l | --list package-name-pattern : Llista els paquets que compleixen amb un determinat patró.

ii libxslt1.1   1.1.26-6build1 XSLT 1.0 processing library - runtime librar
ii libxss1    1:1.2.1-1   X11 Screen Saver extension library
ii libxt6     1:1.0.9-1ubunt X11 toolkit intrinsics library
ii libxtst6    2:1.2.0-1   X11 Testing -- Record extension library

~$ dpkg -l | wc

 1576  14114 199690

Et conta les línies i les paraules i els caràcters, per aquest ordre. Per tant, tinc 1576 línies.

 ~$ dpkg -l | grep hello
ii hello                 2.6-1                   The classic greeting, and a good example

dpkg -s | --status package-name : mostra l'estatus actual d'un paquet i la metainformació del paquet.

~$ dpkg -s firefox 
Package: firefox
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 29780
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <[email protected]>
Architecture: i386
Version: 9.0.1+build1-0ubuntu0.11.04.1
Replaces: abrowser, abrowser-branding, firefox-branding, kubuntu-firefox-installer
Provides: gnome-www-browser, iceweasel, www-browser
Depends: fontconfig, psmisc, lsb-release, debianutils (>= 1.16), libasound2 (>> 1.0.24.1), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.11), libcairo2 (>= 1.2.4), libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libfontconfig1 (>= 2.8.0), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.24.0), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libpango1.0-0 (>= 1.14.0), libstartup-notification0 (>= 0.10), libstdc++6 (>= 4.5), libx11-6, libxext6, libxrender1, libxt6, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: ubufox, firefox-globalmenu
Suggests: firefox-gnome-support | firefox-kde-support, latex-xft-fonts, libthai0
Breaks: abrowser (<= 4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1), abrowser-branding (<= 4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1), firefox- branding (<= 4.0~b11+build3+nobinonly-0ubuntu1)
Conffiles:
/etc/apparmor.d/usr.bin.firefox c89244bdb87ac53e9d7e85e5220fe333
/etc/apport/native-origins.d/firefox 7c26b75c7c2b715c89cc6d85338252a4
/etc/apport/blacklist.d/firefox dc7546f51d7a8d325440de6f70f06ecb
/etc/firefox/syspref.js 09e457e65435a1a043521f2bd19cd2a1
Description: Safe and easy web browser from Mozilla
Firefox delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface,
enhanced security features including protection from online identity theft,
and integrated search let you get the most out of the web.
Xul-Appid: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

dpkg -L | --listfiles package : Mostra la llista de fitxers instal·lats. Un paquet en concret

~$ dpkg -L hello
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/hello
/usr/share/doc/hello/NEWS
/usr/share/doc/hello/copyright
/usr/share/doc/hello/changelog.gz
/usr/share/doc/hello/changelog.Debian.gz
/usr/share/info
/usr/share/info/hello.info.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/hello.1.gz
/usr/bin
/usr/bin/hello

Com trobar documentació d'un paquet instal·lat.

~$ dpkg -L firefox | grep doc
/usr/share/doc
/usr/share/doc/firefox
/usr/share/doc/firefox/README.Debian
/usr/share/doc/firefox/copyright
/usr/share/doc/firefox/MPL.gz
/usr/share/doc/firefox/changelog.Debian.gz

dpkg -S | --search filename-search-pattern : Busca un fitxer concret dins dels paquets instal·lats

$ man dpkg-query

dpkg -p | --print-avail package : Mostra detalls sobre un paquet instal·lat.

dpkg -I | --info package-name: Mostra informació sobre un paquet desinstal·lat.

EXERCICI

Instal·lar a mà el paquet HELLO. Es troben a la carpeta /dists

~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 11.04
Release:	11.04
Codename:	natty


Com es pot veure la versió que tinc instal·lada és la natty, he de buscar el paquet hello per a aquesta versió. Ho buscaré a http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/h/hello/


FAN FALTA FOTOGRAFIES

cd /home/jesus/Baixades/
~/Baixades$ sudo dpkg -i hello_2.6-1_i386.deb 
S'està seleccionant el paquet hello prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades… hi ha 231130 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desempaquetant hello (de hello_2.6-1_i386.deb)…
S'està configurant hello (2.6-1)…
S'estan processant els activadors per a install-info…
S'estan processant els activadors per a man-db…

Ara comprovem que està instal·lat i funcionant.

/Baixades$ hello
Hola, món!


Ara el desinstal·larem:

$ sudo dpkg -r hello 
(S'està llegint la base de dades… hi ha 231137 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desinstaŀlant hello…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a install-info…

Si comprovem que està desinstal·lat veiem:

$ hello
El programa «hello» es troba en els paquets següents:
 * hello
 * hello-debhelper
Proveu: sudo apt-get install <paquet seleccionat>

Tot seguit, provem de configurar-lo de nou:

$ sudo dpkg --configure hello
dpkg: s'ha produït un error en processar hello (--configure):
 el paquet hello ja està instaŀlat i configurat
S'han trobat errors en processar:
 hello


NOTA: El que succeeix és que el paquet està ben instal·lat i aquesta comanda només funciona quant la instal·lació ha tingut problemes o quan la instal·lació s'ha quedat a mitges.


Ara anem a eliminar-lo incloent els fitxers de configuració:

$ sudo dpkg -P hello
(S'està llegint la base de dades… hi ha 231137 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desinstaŀlant hello…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a install-info…

Comprovem el resultat de la comanda:

~/Baixades$ hello
bash: /usr/bin/hello: El fitxer o directori no existeix

Aquesta última comanda et busca fitxers instal·lats parcialment i et proposa què fer amb ells. En el meu cas, no hi ha cap error i per tant no indica cap problema.

:~/Baixades$ sudo dpkg -C
:~/Baixades$


apt

aptitude

Synaptic

Update-manager

software-center

Ordres

dpkg

dpkg-reconfigure

apt-get

apt-cache

aptitude

Conversió de paquets

Vegeu també

Objectius del tema

102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian

Enllaços externs