IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configurrar la xarxa de la nostra màquina i comprovar el seu funcionament

 • Serveis i aplicacions utilitzades:
FIREWALL --> iptables
PROXY  --> Squid3
DHCP   --> dhcp3-server del ISC
DNS   --> bind
 • L'aula 20.3:
Rang de @IP: 192.168.203.1-255
Porta d'enllaç: 192.168.203.1
@IP PC del professor: 192.168.203.100
Rang @IP PC's alumnes: 192.168.203.101-192.168.203.130
 • El meu ordinador:
NOM: A20-3PC18
MAC: 00:30:05:eb:3f:3b
@IP: 192.168.203.118
 • Excepcions del proxy (a configurar al navegador a la xarxa del centre):
localhost, 127.0.0.1, 192.168.0.0/16, .iesebre.com

Comprovacions quan no hi ha "Internet"

Informació sobre el meu ordinador

$ ifconfig (i fixar-nos amb la següent informació)
   Targeta de xarxa: eth0
   MAC: 00:30:05:eb:3f:3b
   @IP: 192.168.203.118
~$ ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:3f:b3 
     inet addr:192.168.203.118 Bcast:192.168.203.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:5ff:feeb:3fb3/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3596 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2981 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:660839 (660.8 KB) TX bytes:1004922 (1.0 MB)
     Interrupt:23 Base address:0xc000

Saber si tinc link (que el cable està connectat)

$ sudo mii-tool eth0
[sudo] password for ramontoya: 
eth0: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok
ó
$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
    [...]
	Link detected: yes

Consultar la ruta per defecte

$ route -n (fixar-nos que la ultima línia es com mostro a continuació)
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.203.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.203.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Consultar els servidors DNS

$ cat /etc/resolv.conf 
# Generated by NetworkManager
domain iesebre.com
search iesebre.com iesebre.com.
nameserver 192.168.203.1
nameserver 192.168.0.4

Proves de la configuració