IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovació del cable

Es pot fer de forma manual (mirant si hi ha cable, si està connectat, ...), i l'altra manera seria amb la comanda:

$ sudo mii-tool
SeguretatJaumeS 1.png

Per mirar si hi ha link a la targeta de xarxa, una altra comanda seria:

$ sudo ethtool eth1
SeguretatJaumeS 2.png

Després es mira ifconfig:

$ sudo ifconfig -a
SeguretatJaumeS 3.png

Amb aquesta comanda mirarem les IP i màscares. Si no tenim IP ni màscara, amb la comanda:

$ sudo dhclient eth1
SeguretatJaumeS 4.png

forcem a l'ordinador a connectar-se al servidor DHCP i donar-nos IP.

Enllaç de dades

Garantirem la transmissió segura i sense errors. Modificació manual del fitxer de la configuració de xarxa, amb la comanda:

$ sudo nano /etc/network/interfaces

Comprovació de la porta d'enllaç (gateway)

Activar connexions i reenviar paquets de dades. Comprovarem la taula d'enrutaments amb la comanda:

$ sudo route -n
SeguretatJaumeS 5.png

Comprovació de la DNS

Comanda:

$ sudo nano /etc/resolv.conf

Transport

Comprovar la configuració de la xarxa amb la comanda:

$ sudo ifconfig

Configuració del proxy