IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

WI-FI

 • El wifi es una marca registrada que ve de HI-FI. El wifi es el protocol 802.11a,b,g,n
 • No funciona mai tant be com un cable, com a avantatges tenen la facilitat d'instal·lació.
 • Avantatges: te un estàndard mundial i funciona a tot arreu. Cosa que no passa amb la telefonia mòbil.
 • Com a inconvenient te la pèrdua de velocitat, tothom pot escoltar el tràfic, es molt complicat controlar el rang.

Protocols

 • IEEE 802.11 (1997) No es va arribar a comercialitzar. Funcionava en infraroigs.
 • IEEE 802.11a (1999) En la banda de 2.4Ghz
 • IEEE 802.11b (1999) Velocitats de 11Mbps
 • IEEE 802.11g (2003) Velocitats de 24.7Mbps
 • IEEE 802.11n Nova tecnologia.
IvanruperezWIFI.png

Nivell físics WIFI

 • El SNR es el signal to noise ratio, diferència entre el soroll i la senyal, com més gran sigui millor.
 • Te que haver una diferència de 10 dBm mínim per a poder connectar, però amb les fluctuacions que pot tenir el wifi, es recomana una diferècia aconsellable de 20 dBm.
 • Com que la potencia del wifi es variable, la velocitat es negocia per a no saturar el reseptor i l'emissor

Nivell físic i d'enllaç

 • [NIC] Network Interface Card: uneix el sistema operatiu i el canal, fent servir el driver.
 • NIC virtuals, pot tenir una NIC amb moltes interfícies de xarxa virtuals.
 • [PCB] Placa bases: s'encarrega d'unir els busos del sistema cap a la CPU.

Si fem un

$ lspci | more 
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 540M] (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
02:00.1 SD Host controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM57765 Memory Card Reader (rev 10)
02:00.2 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16be (rev 10)
02:00.3 System peripheral: Broadcom Corporation Device 16bf (rev 10)
03:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
05:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 04)
 • En el hardware, podem diferenciar en el fabricant del "ferro" i el fabricant de la "intel·ligència" (chip).

El driver va dedicat per al chip;

la comanda lspci ens diu el fabricant del xip pero no del ferro, si volem saber el fabricant del hardware, lspci -v

 • Aplicació per a visualitzar gràficament el hardware
$ sudo apt-get install lshw-gtk 


$ sudo lshw-gtk 


$ sudo iwlist wlan0 freq


[sudo] password for ivan: 
wlan0   13 channels in total; available frequencies :
     Channel 01 : 2.412 GHz
     Channel 02 : 2.417 GHz
     Channel 03 : 2.422 GHz
     Channel 04 : 2.427 GHz
     Channel 05 : 2.432 GHz
     Channel 06 : 2.437 GHz
     Channel 07 : 2.442 GHz
     Channel 08 : 2.447 GHz
     Channel 09 : 2.452 GHz
     Channel 10 : 2.457 GHz
     Channel 11 : 2.462 GHz
     Channel 12 : 2.467 GHz
     Channel 13 : 2.472 GHz
     Current Frequency:2.472 GHz (Channel 13)


$ sudo ifconfig wlan0


wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 68:a3:c4:f8:e9:1c 
     inet addr:192.168.204.208 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::6aa3:c4ff:fef8:e91c/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:126439 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:75654 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:158040252 (158.0 MB) TX bytes:46743772 (46.7 MB)


$ sudo iwlist wlan0 scan


wlan0   Scan completed :
     Cell 01 - Address: 90:F6:52:AF:64:3E
          Channel:13
          Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
          Quality=64/70 Signal level=-46 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"aula204"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000001e3ba553
          Extra: Last beacon: 48ms ago
          IE: Unknown: 000761756C61323034                                                                       
          IE: Unknown: 010882848B960C121824                                                                      
          IE: Unknown: 03010D                                                                             
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1                                                                       
            Group Cipher : TKIP                                                                           
            Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP                                                                    
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32043048606C


 • Connectar a wifi per comandes
[email protected]:~$ sudo ifconfig wlan0 up
[email protected]:~$ sudo iwconfig wlan0 mode managed
[email protected]:~$ sudo iwconfig wlan0 essid aula202
[email protected]:~$ sudo iwconfig wlan0
wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:"aula202" 
     Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 00:1C:F0:5C:D4:31  
     Bit Rate=24 Mb/s  Tx-Power=13 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Power Management:off
     Link Quality=35/70 Signal level=-75 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:29  Missed beacon:0


 • Ara fare un dhclient per a obtindre la ip
$ sudo dhclient wlan0 
[email protected]:~$ ifconfig 
lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:355 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:355 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:37068 (37.0 KB) TX bytes:37068 (37.0 KB) 
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 68:a3:c4:f8:e9:1c 
     inet addr:192.168.202.120 Bcast:192.168.202.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::6aa3:c4ff:fef8:e91c/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:12725 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
     TX packets:12663 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:10844476 (10.8 MB) TX bytes:13070732 (13.0 MB)