IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Els llos on es fa les interconnexions son els exchange points, on les diferents empreses es connecten a la gran xarxa, per exemple Catnix, Spainix.

OSPF

 • Pot servir tant en xarxes privades com xarxes publiques i es IGP i es un protocol que funciona segons estat d'enllaç en lloc de distancia en salts.
 • La mètrica serà el cost, serà un número.
 • La diferència important amb el BGP més important és que BGP el que far es coneixer el router que te al costat, però no sap tot el camí, en canvi amb OSPF es coneix tot el camí, es munta un grafo, i guardarà a la memòria totes les xarxes que hi han, això ocupa memòria als routers i per tant hi ha un temps de convergència, que es el temps en que tarden els routers en rebre els canvis que hi ha a la xarxa
 • Si a la xarxa hi ha més d'un router serà convenient configurar-los amb OSPF per si de cas cau un, que la xarxa no es quedi inaccesible.
 • El BGP el que far es coneixer el router que te al costat, però no sap tot el camí, en canvi amb OSPF es coneix tot el camí, es munta un grafo, i guardarà a la memòria totes les xarxes que hi han, això ocupa memòria als routers i per tant hi ha un temps de convergència, que es el temps en que tarden els routers en rebre els canvis que hi ha a la xarxa
 • La comunicació amb OSPF es fa amb multicast, per tant la connexió amb entre routers te que suportar multicast.
 • L'OSPF permet definir zones per si tens una xarxa gran per tal de no publicar rutes a molta "distància"
 • LA comunicació per BGP es fa per un port que es comuníca amb cada router.
 • Amb BGP si vols que dos roters es parlen, es te que fer manualment
 • Amb OSPF no cal fer-ho manual, es fa per multicast, s'utilitza un OSPF Hello i tant sols es te que dir quina interficie de xarxa es la que ho te que fer
 • Les adreces de multicast (aka multidifusió) utilitzades són 224.0.0.5 i 224.0.0.6
 • A part també s'envia paquets amb informació de la taula actual i la propaga als altres routers.


 • La topologia de la xarxa no es una cosa que varie molt ràpidament.
 • La combinació
 • Inconvenients del OSPF fan un us de CPU i de memòria més gran que el BGP i això incrementa el cost del màquinari.

Terminologia

 • VLSM/CIDR: Són els models d'adreçament suportats per OSPF
 • Shortest path tree: a partir de la bade de dades de link-state (un graph), el router calcula un Shortest path tree, és a dir un arbre que indica quin és el camí més cut per arribar a un node remot concret.
 • LS/link state: El terme fa referència al estatus de l'enllaç entre dos routers.
 • Adjacència: es te que calcular cada vegada l'estat del router designat, i altres els te com a backup, això ho veurem a la taula de rutes del OSPF
 • Tipus de xarxes:
 • NBMA: xarxa que no suporta Broadcast, es tindrà que fer la configuració a mà.
 • Broadcast: xarxa que suporta broadcast i multicast. Per exemple Ethernet
 • Point-to-point: aquest tipus de xarxa no requereixen de DRs ni BDRs. Hi ha un sol veí.
 • DR Designated Router: és el encaminador escollit de tots els possibles per tal de minimitzar el nombre d'adjacències formades.
 • BDR - Backup Designated Router: és el encaminador escollit com a backup del DR. Rep tots les actualitzacions d'encaminament dels routers adjacents però no envia paquets LSA d'actualització.
 • Link State Advertisement (LSA): és un paquet que conté informació de l'estat de l'enllaç (link-state) i informació d'encaminament. Aquest paquets s'intercanvien entre encaminadors veïns OSPF.
 • LSDB/Link State Database:
 • Link cost factors (external metrics): cada interfície d'encaminament té un cost associat. El cost pot utilitzar diferent mètriques com la distància (round-trip time), network throughput de l'enllaç, la disponibilitat del enllaç o la fiabilitat de l'enllaç.
 • Routing Areas: OSPF pot dividir la xarxa en zones per simplificar l'administració. Per conveni és defineix un àrea per defecte coneguda com a backbone o àrea 0, representada pel valor 0.0.0.0. Les altres areas se solen identificar per l'adreça IP del seu ruter principal, però es poden escollir altres formes d'identificació. Cada àrea addicional ha de tenir una connexió directe o virtual amb l'àrea backbone, les connexions entre areas es fan amb routers coneguts com a border routers (ABR).
 • Tipus d'àreas:
 • default: també coneguda com a backbone.
 • Not-so-stubby area (nssa): És un tipus d'stub area que pot importar autonomous system external routes i enviar-les a altres àrees. ut still cannot receive AS-external routes from other areas. NSSA is an extension of the stub area feature that allows the injection of external routes in a limited fashion into the stub area. A case study simulates an NSSA getting around the Stub Area problem of not being able to import external addresses. It visualizes the following activities: the ASBR imports external addresses with a type 7 LSA, the ABR converts a type 7 LSA to type 5 and floods it to other areas, the ABR acts as an "ASBR" for other areas. The ABR's do not take type 5 LSA's and then convert to type 7 LSA's for the area.
 • stub: TODO
 • Neighbour: els veïns són els encaminadors que es troben adjacents a una interfície de xarxa del router OSPF (a una sol salt). Els veïns s'autodescobreixen (no cal definir-los com en altres protocols com BGP) utilitzant multicast i els paquets OSPF Hello.
 • Adjacency: és una connexió lògica entre un encaminador i el corresponents DR i BDR. No s'envia informació d'encaminament a no ser que es formin adjacències.
 • Router-ID: la adreça IP utilitzada per identificar el router o la instància OSPF. Si no es configura manualment aleshores s'utilitzar una de les IPs de l'encaminador.
 • Autonomous System/AS: un autonomous system és un grup d'encaminadors que utilitzen el mateix protocol d'encaminament per a intercanviar informació d'encaminament.


Practica

Routing > OSPF > Interface(buit)

Farem la gràfica de les dues xarxes connectades amb OSPF (DUDE) i sense utilitzar el rutes estàtiques

Configurarem la instancia default, posarem el routerID, serà una de les ips del router

tenim que dir quines rutes es faran publiques als veins, deixarem en redestribute default rute > never connected rutes > no

tot i tindre la connexió fisica pot ser que els routers no es puguin veure a nivell llogic, tindran que tindre ips de la mateixa xarxa.

Tindrem que fer un punt a punt /30 entre els dos router per a establir l'enllaç llògic

A la pestanya networks del OSPF tindrem que posar les la xarxa .0/30 el punt a punt fet antes per a que es publiquen

I despres del ptp informar que cada interficie te accés a una altra xarxa, com ara la lan dels clients o la sortida a internet


Captures del procediment de la pràctica

Esquema pràctica

EsquemadudeOSPFivan.png


RB750 1

 • Tan a una RB com a l'altra els passos que farem son apreguts, però les posaré per separat, per tal que es vegi més clar.


 • Anirem a ROUTING>OSPF>INSTANCE
 • Posarem el routerID que serà la ip del "PTP" que crearem entre els dos routers


OspfIvan1.png


 • Es te que especificar quina es la interficie on fem el PTP. En el cas nostre serà la ether3 de la RB.


OspfIvan2.png


 • A la pestanya Networks tenim que dir el rang que volem que es publiqui als veïns, tant el de la nostra LAN com el del PTP


OspfIvan3.png


 • Afegim el rang del PTP


OspfIvan4.png


 • A la pestanya Areas no tocarem res, ho deixem tot per defecte.


OspfIvan5.png


 • Quan tenim la connexió establerta, a la pestanya neighbors veurem el router del company ja asociat al nostre.


OspfIvan6.png


 • A la pestanya LSA (Link State Algorithm)veiem que apareixen instàncies noves.


OspfIvan7.png


 • Es pot observar com a la pestanya Routes apreixen rutes noves amb diferents valors de cost


OspfIvan8.png


 • I a la pestanya AS Border Routes apareix el router del company.


OspfIvan9.png


 • A la IP > Routes veiem com apareix el rang de xarxa que vol publicar el router del company amb DAo la O es de OSPF, que es la forma en que ha aprés la ruta.


OspfIvan10.png


RB750 2

 • Els passos en el router del company son exactament


OspfOscar1.png


 • Adreces que te que tindre el router, la del PTP entre routers, i la de la LAN


OspfOscar2.png


 • Si al router principal (RB1) posem que es publiqui la ruta per defecte, es a dir la 0.0.0.0/0 la rb que estem ara trobara la sortida a internet a traves del primer. Es veu com esta en DAo a la 0.0.0.0/0 a través de la 172.16.96.2 per la ether3.


OspfOscar3.png


 • També es veu com ha apres el rang 192.168.1.0/24 per OSPF perquè surt amb DAo


OspfOscar4.png


OspfOscar5.png


OspfOscar6.png


OspfOscar7.png


OspfOscar8.png


OspfOscar9.png


 • Si fem un ping a 8.8.8.8 veiem com navega tot i que haviem tret la ruta per defecte que li donava el GW de classe i ara surt per la RB1 que esta publicant la ruta de sortida a internet.


OspfOscar10.png