IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pràctica Nagios

Monitoritzar servidors de l'IES

COP/NS1: 192.168.50.10
NS2: 192.168.50.22
GOSA: 192.168.50.30
NOC: 192.168.50.50
WWW: 192.168.50.80
ROUTER: 192.168.50.1

Els dos servidors d'hora, que son els DNS Definir que un es fill de l'altre i canviar la icona.

 • Farem servir l'Nmap o altres per descobrir serveis i monitoritzar-lo

-localhost

-Maquina de company: Instal·lar nagios-nrpe

-Num de Processos / Espai de disc

 • Els fitxer que modificarem per a configurar la de monitorització de les maquines i serveis de les mateixes

Es troben a la carpeta:

/etc/nagios3/conf.d/

Son aquests

$ ls gedit /etc/nagios3/conf.d/
contacts_nagios2.cfg     generic-service_nagios2.cfg services_nagios2.cfg
extinfo_nagios2.cfg     hostgroups_nagios2.cfg    timeperiods_nagios2.cfg
generic-host_nagios2.cfg   localhost_nagios2.cfg


 • A partir d'una plantilla crearem un fitxer .cfg amb el nom de la maquina que volem monitoritzar i el posarem a dintre d'esta carpeta.
 • Per al gosa crearem un fitxer anomenat gosa.cfg amb el següent contingut i el posarem a la carpeta /etc/nagios3/conf.d/
::*gosa.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        gosa
   alias          gosa
   address         192.168.50.30
   }
::* copns1.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        cop/ns1
   alias          cop/ns1
   address         192.168.50.10
   }
 • ns2.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        ns2
   alias          ns2
   address         192.168.50.22
   }
 • noc.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        noc
   alias          noc
   address         192.168.50.50
   }
 • www.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        www
   alias          www
   address         192.168.50.80
   }
 • router.cfg
define host{
   use           generic-host       ; Name of host template to use
   host_name        router
   alias          router
   address         192.168.50.1
   }

Fins aquí ja tenim les màquines que hem afegit amb una monitorització mínima.


NagiosconfigminimaIRM.png


 • Un cop hem afegit als fitxers de configuració les adreces que volem monitoritzar amb els serveis corresponents i els atributs que donem per a identificar les màquines d'una forma més practica ens queda així.


NagiosconfuncionaIRM.png