IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Jmeter d'Apache

Instal·lació des dels repositoris

$ sudo apt-get install jmeter
  • Si establim una cua petita possiblement no podrem ni navegar, per exemple amb la següent comanda, estarem posant una cua de 1kb.
$ sudo tc qdisc add dev eth0 root bfifo limit 1024
  • Per a treure la cua anterior canviarem el parametre add per del
$ sudo tc qdisc del dev eth0 root bfifo limit 1024
  • Per a veure si perdem paquets farem servir aquesta comanda
$ watch -n 1 tc -s -d qdisc show