IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pugeu una FOTO VOSTRA!
Nom: Iván Roldán
Curs: 2º DAM
Grup: Indiqueu el vostre grup!
Autors: Iván roldán
Introducción

Acceso a las páginas de los 2 módulos

M08

M8 Móviles
Desarrollo multiplataforma

Enlaces UF3

M09

M9 Procesos
ebre-escool
PHP notifications PUSH
Scrutinizer
Laravel5

Angular

Enlaces UF3

Común a los dos módulos

Común a ambos módulos

Repositorio principal

Enlace al GitHub:

https://github.com/kriminal666

Proyecto de síntesis

Usuari:Iván Roldán/Proyecto DAM