IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducción

Introducción .Castellano

Introducció . Catalán (No garantizo la existencia de faltas de ortografía abundantes)

Capa de enlace

Ethernet

Ethernet. Castellano.

Ethernet. Catalán (No garantizo la existencia de faltas de ortografía abundantes)

VLAN

Vlan. Castellano.

Vlan. Catalán (No garantizo la existencia de faltas de ortografía abundantes)

RouterBoard

RouterBoard. Castellano.

RouterBoard. Catalán (No garantizo la existencia de faltas de ortografía abundantes).

Capa de red

Capa de red
Internet

Capa de transporte

Nivel de transporte TCP/IP