IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

FOG

Tasques

 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)
 • Instal·lar FOG a una màquina virtual.

Recursos:

Documentació de la pràctica

Clonezilla

Tasques

 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)
 • Passar una màquina física a Virtual:
1. Shutdown linux machine.
2. Use Clonezilla (or any livecd, using dd [google dd for more details] ) to get the image of the harddisk.
3. Executar Clonezilla al Live CD. Restaurar la imatge antiga

Recursos:

Documentació de la pràctica

Clonezilla

DRBL

Tasques

 • Provar mondoarchive i mondorestore amb diferents tipus
 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)

Recursos:

Documentació

DD

Tasques:

 • Les clonacions es fan des de la màquina virtual
 • Clonar les diferents imatges proposades. Diferenciar la clonació de particions de la clonació de discos durs
 • Comprovar els clons, han de funcionar igual que les màquines originals
 • Documentar els problemes a l'apartat Dd#Troubleshooting._Resol.C2.B7luci.C3.B3_de_problemes
 • Crear una taula de temps i estadístiques. Per a cada pràctica documentar la mida del sistema origen (disc o partició), i el temps que tarda en fer la imatge. Crear una taula comparativa en format wiki a Dd#Taula_comparativa_de_temps. Calcular el temps previst (segons la velocitat del vostre disc i/o sistema estimeu el temps que tardarà) i comparar-lo amb el temps real: comentar les diferències. Les estadístiques s'han de realitzar totes a la mateixa màquina i indicar les característiques de la màquina (CPU ,RAM, Màquina virtual?)
 • Utilitzeu Dd#Mostrar_les_estad.C3.ADstiques_d.27un_dd_en_execuci.C3.B3 per veure l'estat i el progres de les còpies amb dd.

Casos a provar:

 • Copiar particions:
 • Partició amb Ubuntu Server
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext3
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext4: Comparar quan tarda respecte a l'anterior? HI ha diferències? Per què?
 • Sistema Dual: Windows XP + Ubuntu Desktop en ext3. Copiar tot el disc dur

Provar l'eina convertdd de VirtualBox:

 • Particionar el disc per tenir dos particions: una l'original, l'altre on es guardara el dd
 • Instal·lar en un disc dur prestat una Ubuntu Desktop bàsica
 • Copia la partició amb l'Ubuntu a l'altre partició amb dd
 • Utilitzar convertdd per passar-la a màquina virtual de Virtual Box

Recursos:

Documentació

Partclone

Tasques

 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)

Tasques:

 • Clonar les diferents imatges proposades. Di
 • Crear una taula de temps. Calcular el temps previst. Comparar els temps de dd
 • Provar convertdd amb partclone. Cal? Veure com es pot provar amb clonezilla

Recursos:

Documentació