IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

És la pràctica i l'estudi d'amagar la informació.

Ve del grec κρυπτός/kryptós “amagat” i γράφω/gráfo "escriure".

Actualment es considera una branca tant de les matemàtiques com de la informàtica i està molt relacionada amb la Teoria de la Informació i la seguretat en sistemes informàtics.

Conceptes

 • Text en clar

Missatge original comprensible (no té perquè ser un text).

 • Xifratge

Procés de convertir el text en clar en text xifrat.

 • Text xifrat o criptograma

Text final (a priori incomprensible) resultat d'aplicar una xifra.

 • Algorisme de xifrat, Xifra o codi

“Cifra” és una antiga paraula àrab per designar el número zero. El sistema numèric romà no utilitzava el zero i es creu que aquest número era considerat misteriós, enigmàtic, màgic.

Hugolucas cripto1.jpeg
 • Clau

Informació secreta que adapta l'algorisme de xifrat per a cada ús distint. Normalment l'aplicació d'un algorisme o un altre depèn de l'existència d'un codi o clau.

 • Desxifrar

És el procés invers de recuperació del text en pla a partir del seu criptograma i la seva clau.

 • Protocol criptogràfic

Especifica els detalls de com utilitzar els algorismes i les claus per obtenir el text xifrat a partir del text en clar i viceversa

 • Criptosistema

És el conjunt de protocols, algorismes de xifrat, processos de gestió de claus, etc. amb els quals un usuari interacciona.

Criptografia classica

Tècniques més senzilles de xifrat (criptografia clàssica)

 • Substitució: modificar elements bàsics del missatge (lletres, dígits, símbols...)
 • Transposició: reordenar elements bàsics del missatge.
 • Codis preestablerts: "cel blau" -> "atacar pel matí"

La majoria de xifres clàssiques són combinacions de les dues tècniques