IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor de Monitorització del Centre Via Web

Contingut

Maquinari

Creem una màquina virtual amb un Ubuntu 12.04.

El nom del servidor és Baywatcher.

Programari

 • Instal·larem un servidor Xammp per a poder gestionar el projecte

Configuració prèvia

Proxmox en l'antic Baywatcher

És un entorn de virtualització enfocat a entorns empresarials (servidors). És gratuït i de codi lliure amb llicència GPLv2 .

És un sistema operatiu complert amb un conjunt d'utilitats per a gestionar els sistemes virtualitzats. El sistema amfitrió està basat amb Debian i utilitza un nucli optimitzat per a la virtualització. La gestió es pot fer localment des de la consola d'ordres o de forma remota per mitjà d'un entorn web o per consola d'ordres amb SSH.

El que farem a continuació és comprovar si podem instal·lar el proxmox a l'antic servidor Baywatcher, d'aquest manera aprofitar aquesta màquina.

Comprovació del HVM(hardware-assisted virtualization)

Definició: HVM(hardware-assisted virtualization) virtualització assistida per hardware, és la tecnologia que incorporen les CPU que permet virtualitzar sistemes per hardware.
 • Per comprovar que el nostre processador incorpora aquesta tecnologia el podem fer de les següents formes:
 • AMD: Les CPU que suporten HVM són les que tenen la extensió AMD-V (SVM).
 • Intel: La extensió s'anomena IntelVT (VMX).
 • En el cas de tenir una CPU AMD comprovarem que tingui l'extensió al fitxer següent:
$ cat /proc/cpuinfo | grep svm
 • En el cas d'intel:
$ cat /proc/cpuinfo | grep vmx
 • Resultat:
[email protected]:~$ cat /proc/cpuinfo | grep vmx
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs 
bts pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority


 • Altra forma és utilitzant la comanda dmesg
 • Instal·lació del paquet:
$ sudo apt-get install dmesg
 • Utilització:
$ xm dmesg | grep -i hvm

Instal·lació Proxmox al servidor

Proxmox#Instal.C2.B7laci.C3.B3

Creació de la màquina virtual

 • Per crear una màquina virtual anirem a l'opció Crear VM:

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox.png

 • A continuació ens sortirà el següent assistent:
 • Primer de tot escriurem el nom de la màquina i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox02.png

 • A continuació seleccionarem el tipus de SO operatiu a utilitzar, en aquest cas un Linux amb un Kernel 3.X.X, i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox03.png

 • Al pas següent seleccionarem la ISO que tenim pujada al servidor, d'aquesta manera no caldrà tenim una live a la lectora, farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox04.png

 • Ara seleccionarem el lloc a on emmagatzemarem el servidor, en aquest cas en local i el tamany del disc dur serà de 64GB, i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox05.png

 • A continuació seleccionarem les CPU's que tindrà el servidor i el tipus, en aquest cas serà de 64bits, i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox06.png

 • Al següent pas seleccionarem el tamany de la memòria RAM que anirem a utilitzar al nostre servidor, i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox07.png

 • A la pestanya següent seleccionarem la interficie de xarxa(Bridge en aquest cas) del servidor principal que utilitzarem per al nostre servidor, i farem clic a Siguiente

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox08.png

 • Per últimn trobarem la confirmació i farem clic a Finalizado

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox09.png

 • Una vegada finalitzada, podem accedir a la màquina des del menú principal:

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox10.png

 • Per arrancar la màquina virtual farem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionarem l'opció Iniciar

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox11.png

 • Podem observar que s'obrirà en una altra finestra l'entorn gràfic del servidor.

Faustomendoza1-Crear-VM-Proxmox12.png

Configuració del servidor

A continuació configurarem certs aspectes del servidor, bàsicament configurarem la xarxa i les rutes ja que aquest servidor ha de tindre accès a xarxes diferents.

Configuració de les interficies de xarxa

En primer lloc eligirem una IP lliure de la xarxa dels servidors(192.168.0.0/24), en aquest cas hem agafat la IP: 192.168.0.14, llavors el fitxer de configuració /etc/network/interficies el deixarem de la següent forma:


# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

##Xarxa Servidors
auto eth0
iface eth0 inet static
	address 192.168.0.14
	netmask 255.255.255.0
	gateway 192.168.0.1

##Xarxa d'alumnat
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 172.16.0.5
    netmask 255.255.252.0

##Rang Switch's de la xarxa alumnat
auto eth1:switch
iface eth1:switch inet static
	address 172.16.40.10
	netmask 255.255.255.0

##Xarxa de professorat
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.20.5
    netmask 255.255.255.0

##Rang Switch's de la xarxa professorat
auto eth2:switch
iface eth2:switch inet static
    address 172.16.20.10 
    netmask 255.255.255.0

##Xarxa de Gestió
auto eth3
iface eth3 inet static
    address 192.168.30.5
    netmask 255.255.255.0

##Rang Switch's xarxa Gestió
auto eth3:switch
iface eth3:switch inet static
    address 172.16.30.10
    netmask 255.255.255.0

##Xarxa Elèctrics
auto eth4
iface eth4 inet static
    address 192.168.6.5
    netmask 255.255.255.0

##Xarxa Heura(punts d'accès)
auto eth5
iface eth5 inet static
    address 192.168.140.5
    netmask 255.255.255.0

I afegirem les DNS corresponents de la xarxa local al fitxer /etc/resolv.conf:

[email protected]:~$ sudo cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.4
nameserver 192.168.0.46
domain iesebre.com
search iesbre.com
Configuració de les rutes estàtiques

A continuació crearem l'arxiu /etc/network/if-up.d/rutes, el fet de crear-lo en aquest directori és perquè tots els fitxers d'aquest directori s'executaràn desprès de carregar la configuració de xarxa del servidor, d'aquesta forma cada vegada que reiniciem el servidor carregarà les rutes estàtiques.

[email protected]:~$ sudo cat /etc/network/if-up.d/rutes
#!/bin/sh
if [ "$IFACE" = eth0 ]; then
    #Xarxes Aules d'informàtica
    route add -net 192.168.202.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.46 2> /dev/null
    route add -net 192.168.203.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.46 2> /dev/null
    route add -net 192.168.204.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.46 2> /dev/null
fi

Eines de Monitorització

Cacti

Requeriments

Cacti depèn de:

 • LAMP: és una aplicació web desenvolupada en PHP i que utilitza MySQL com a gestor de base de dades
 • RRDTool: L'eina de Tobi Eitiker per a realitzar gràfiques.
 • net-snmp: client snmp.

Pre Instal·lació

LAMP
 • Instal·lem l servidor LAMP amb la següent comanda:
$ sudo tasksel
Usuari-Gerardsese-CDS-00.png

Ara ens demanarà una paraula de pas per a l'usari root de MySQL i també ens instal·larà el MySQL Server:

Usuari-Gerardsese-CDS-01.png

NOTA: Potse no tenim instal·lada l'eina tasksel. Per fer-ho executem $ sudo apt-get install tasksel

NOTA: Seleccionem el que volem instal·lar pitjant espai

Instal·lació

 • Instal·lem el Cacti amb la següent comanda:
$ sudo apt-get install cacti
 • Ens apareix un avís que ens indica que ha canviat una ruta i tnm ue fer una modificació a un fitxer. Ho farem un cop instal·lada l'aplicació:
Usuari-Gerardsese-CDS-02.png
 • Seleccionem quin tipus de servidor utilitzarem:
Usuari-Gerardsese-CDS-03.png
 • Ara ens farà una sèrie de preguntes per a acabar de configurar la base de dades del Cacti:
Usuari-Gerardsese-CDS-04.png


Usuari-Gerardsese-CDS-05.png
 • Introduïm la paraula de pas per a Cacti i després la paraula de pas de MySQL:
Usuari-Gerardsese-CDS-06.png


NOTA: La paraula de pas de cacti per accedir a la base de dades es guardarà a un fitxer de configuració. No utilitzeu cap paraula de pas important ja que serà visible. Podeu utilitzar mkpasswd per generar una paraula de pas aleatòria i segura ja que no calda recordar-la

Fitxers

 • Els fitxers de configuració son els següents:
$ dpkg -L cacti | grep etc
/etc
/etc/cacti
/etc/cron.d
/etc/cron.d/cacti
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/cacti
 • Documentació:
$ dpkg -L cacti | grep doc
...
/usr/share/doc/cacti
...

Accés

http://localhost/cacti
 • La primera vegada que accedim apareixerà l'assistent per configurar-lo. Fem clic a "Next":
Usuari-Gerardsese-CDS-07.png
 • Seleccionem "New Install" per a una instal·lació nova i fem clic a "Next":
Usuari-Gerardsese-CDS-08.png
 • A la següent pàgina ens comproba si tenim totes les aplicacions necessàries per a que Cacti funcioni instal·lades. Si es així fem clic a "Finish":
Usuari-Gerardsese-CDS-09.png
 • Ens condueix a la pàgina principal on ens demanarà l'usuari i la paraula de pas:
Usuari-Gerardsese-CDS-10.png

IMPORTANT: La primera vegada que accedim l'usauri i la paraula de pas seran les següents:

Usuari:admin
Paraula de pas: admin
 • Ara ens demanarà canviar la paraula de pas per a l'usuari admin:
Usuari-Gerardsese-CDS-11.png
 • Pantalla d'inici:
Usuari-Gerardsese-CDS-12.png

Configuració

Anem a monitoritzar una màquina (host), ho podem fer a la mateixa màquina o a una màquina de la xarxa.

 • Primer que res instal·lem el paquet snmpd per a fer de servidor de monitorització:
$ sudo apt-get install snmp
 • Ara descarreguem el paquet snmp. Aquest paquet el tenim que instal·lar a tots els hosts que volguèssim monitoritzar:
$ sudo apt-get install snmpd
 • Per qüestió de llicències cal descarregar-nos els mibs:
$ sudo apt-get install snmp-mibs-downloader
 • Ara tenim que configurar una línia al fitxer /etc/snmp/snmp.conf per a activar les bases de dades:
$ sudo nano/etc/snmp/snmp.conf
#
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
#mibs :


Host Local
 • Fem clic a "Console" i després a "New Graph":
Usuari-Gerardsese-CDS-13.png
 • Seleccionem "Create New Host":
Usuari-Gerardsese-CDS-14.png
 • Emplenem la següent informació:
Usuari-Gerardsese-CDS-15.png
Description: Posem un nom de màquina. Per exemple "Server"
Hostname: Posem la IP de la màquina local (127.0.0.1)
Host template: Posem "Generic SNMP-enabled host" per a que ens carregui la plantilla
Downed Device Detection: Posem "SNMP Uptime". És el mètode com Cacti determina si un host es pot monitoritzar
 • Fem clic a "Create"
Host en Xarxa
 • En el cas d'afegir un host en xarxa, el farem de la mateixa forma d'abans però amb la diferència de que a l'opció Hostname possarem la IP del host a monitoritzar, hem de recordar de que les plantilles ens proporciona valors per defecte més intel·ligents per aquest tipus de huèsped.

Faustomendoza1cacti-01.png

 • Una vegada afegit el dispossitiu ens apareixerà les següents linies:

Faustomendoza1cacti-02.png

IMPORTANT: S'ha de tenir en compte de tenir instal·lat el paquet snmpd a la màquina a monitoritzar ja que en cas contrari obtindrem un error.

Possibles problemes

En alguns sistemes el servidor no ens afegia la màquina client, llavors a la màquina client es féiem el següent: Anirem a l'arxiu /etc/default/snmpd

$ sudo joe /etc/default/snmpd 

I canviarem la linia següent:

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'

Per:

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid' 

reiniciarem el servei:

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

I per últim permetrem l'accès anant al fitxer /etc/snmp/snmpd.conf

$ sudo joe /etc/snmp/snmpd.conf

Buscarem la linia:

com2sec paranoid default public 

I la canviarem per:

com2sec readonly default public 

Per aplicar els canvis reiniciarem el servei snmpd

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart
Afegir Gràfica

Una vegada ja tenim afegit un dispossitiu en aquest cas un servidor amb varies targetes de xarxa, anem a monitoritzar una targeta específica d'aquest servidor i el farem de la següent forma:

 • Farem clic a afegir una gràfica:

Faustomendoza1cacti-03.png

 • Ens apareixerà la següent finestra en la que ens assegurarem de seleccionar els host a monitoritzar, i en aquest cas seleccionar nomès una targeta de xarxa, per exemple la interficie aula4 i farem clic a Create:

Faustomendoza1cacti-04.png

 • Podem veure com tenim diferents apartats per monitoritzar, per una part tenim la monitorització del recursos de l'ordinador, CPU, RAM, espai de disc, per l'altra totes les interficies de xarxa i per últim totes les particions del sistema.


 • Si volem monitoritzar totes les interficies de xarxa nomès caldrà seleccionar-les totes i automàticament començarà a registrar les estadístiques de cada interficie, les gràfiques creades les podem veure a l'apartat següent:

Faustomendoza1cacti-05.png


 • Podem veure el resutat d'una gràfica que hem creat abans, en aquest cas es tracta de la tarja de xarxa aula2 i es veu l'ús de la xarxa d'aquesta classe, hi han quatre taules, la primra s'actualitza cada 5 minuts i són les estadístiques del dia, la segona indica les estadístiques de la setmana, la tercera és mensual i l'última anual.

Faustomendoza1cacti-09.png

Afegir servidors a monitoritzar

Una vegada tenim clar com afegir un dispossitiu anirem a afegir tots els servidors que anirem a monitoritzar mitjançant el cacti.

 • La llista de servidors a donar d'alta és la següent:
 • Servidor COP, IP: 192.168.0.4
 • Servidor tallafocsASI, IP: 192.168.0.46
 • Servidor caro(alumnat), IP: 192.168.0.8
 • Servidor linux(professorat), IP: 192.168.0.6
 • Servidor europa(gestio), IP: 192.168.0.3
 • Servidor Web, IP: 192.168.0.9
 • Servidor maninfo, IP: 192.168.0.252
 • Els donarem d'alta utilitzant el mateix procediment emprat anteriorment, el resultat serà el següent:

Faustomendoza1cacti-06.png

Gràfiques dels servidors del centre

A continuació crearem les gràfiques dels servidors que hem afegit, amb el cacti ens centrarem més a monitoritzar les interficies de xarxa dels servidors.

 • Per exemple amb el servidor cop seleccionarem totes les interficies de xarxa actives, seleccionarem el tipus de gràfica, en aquest cas que ens mostre la entrada/sortida de trànsit en bytes i farem clic a create

Faustomendoza1cacti-07.png

 • Resultat:

Faustomendoza1cacti-08.png

Afegir Switchs a monitoritzar

Abans de tot hem de tenir en compte que per a poder monitoritzar un switch aquest ha de incorporar el protocol snmp, i per tant s'ha d'activar entrant al mateix switch/router.

En aquest cas els switchs que monitoritzarem són de la marca LONGSHINE i per activar el snmp entrarem al switch i farem el següent:

Faustomendoza1SwitchCactiSNMP01.png


Una vegada ja tenim activat el snmp, el següent pas és afegir-lo com a dispossitiu nou des del cacti:

Faustomendoza1SwitchCactiSNMP02.png

Seguirem el mateix procediment per a la resta de switch que volem afegir al cacti, obtenim com a resultat final el següent:

Faustomendoza1SwitchCactiSNMP03.png

Gràfiques del switchs del centre

A continuació crearem les gràfiques dels switch i el farem anant a New Graphs i afegirem tots els ports i l'ús de cpu per monitoritzar:

Faustomendoza1SwitchCactiSNMP04.png

Desprès d'uns minuts les gràfiques comneçaràn a agafar dades dels switchs, per exemple el port 9 del switch ROSC0:

Faustomendoza1SwitchCactiSNMP05.png

Afegir Punts d'accès del centre

En aquest cas al igual que amb els switch's hem de tenir en compte de que els punts d'accès siguin monitoritzables, és a dir, suportar el protocol snmp i tenir-lo activat.

Per activar el snmp als punts d'accès que tenim el farem de la següent forma:


Faustomendoza1APCactiSNMP01.png

Una vegada activat el snmp ja podem afegir el dispossitiu al cacti:

Faustomendoza1APCactiSNMP02.png

Per últim afegirem tots els punts d'accès del centre, en total són 29.

Faustomendoza1APCactiSNMP03.png

Afegir gràfiques dels Punts d'accès

A continuació crearem les gràfiques dels punts d'accès i el farem anant a New Graphs i afegirem tots els ports i l'ús de cpu per monitoritzar:

Faustomendoza1APCactiSNMP04.png

Desprès d'uns minuts les gràfiques comneçaràn a agafar dades dels punts d'accès, per exemple la gràfica de la tarjeta wireless de l'AP-01:

Faustomendoza1APCactiSNMP05.png


Configuració dels plugins

Abans d'afegir un plugin de cacti, cal instal·lar el paquet Plugin Architecture, el podem trobar a la web oficial:

	http://www.cacti.net/downloads/pia/cacti-plugin-0.8.7g-PA-v2.9.tar.gz

Si estem al servidor el podem descarregar de la següent forma:

$ wget http://www.cacti.net/downloads/pia/cacti-plugin-0.8.7g-PA-v2.9.tar.gz

Una vegada el tenim descarregat el descomprimirem:

$ tar -xzvf cacti-plugin-0.8.7g-PA-v2.9.tar.gz

Ja descomprimit, copiarem el contingut del directori cacti-plugin-arch/files-0.8.7g/ de l'arxiu que hem descomprimit al directori /usr/share/cacti/site, amb la comanda següent:

$ sudo cp -r cacti-plugin-arch/files-0.8.7g/* /usr/share/cacti/site/

Ara actualitzarem la base de dades del cacti, l'arxiu per actualitzar la base de dades és pa.sql i el tenim dins del directori cacti-plugins-arch

[email protected]:~$ mysql -u root -p cacti < cacti-plugin-arch/pa.sql 
Enter password:
 • Possible ERROR:
ERROR 1064 (42000) at line 5: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 12
 • Solució:
$ sed -i -e 's/TYPE=/ENGINE=/g' cacti-plugin-arch/pa.sql

Desprès d'haber actualitzat la base de dades modificarem l'arxiu /usr/share/cacti/site/include/config.php

$ sudo joe /usr/share/cacti/site/include/config.php

Primer configurarem l'apartat de connexió a la base de dades del cacti:

/* make sure these values refect your actual database/host/user/password */
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "Usuari-cacti";
$database_password = "paraula de pas";
$database_port = "3306";

Desprès descomentarem la linia 35, exactament deixant-la aixì:

/* load up old style plugins here */
$plugins = array();
$plugins[] = 'thold';     #linia 35

I per acabar a la linia 42 que la tenim de la següent forma:

$url_path = "/";

La canviarem per:

$url_path = "/cacti/";

Una vegada el tenim ja podrem accedir al cacti http://localhost/cacti i anirem a User Management --> Usuari Admin i farem el següent:

Faustomendoza1Cacti-Usermanagement.png

Com podem veure hem activat a l'usuari Admin l'opció Plugin Management i desar, fet això ja podem instal·lar qualsevol plugin del cacti.

Possible error de no visualitzar les gràfiques del cacti

Durant l'actualització i/o instal·lació d'un plugins pot ser que les gràfiques es deixin de veure, això és degut a que es canvia el path de les gràfiques, llavors hem d'anar a l'arxiu /usr/share/cacti/site/include/global.php

$ sudo joe /usr/share/cacti/site/include/global.php

I a la linia 107:

$config["rra_path"] = $config["base_path"] . '/rra';

I la canviem per la següent:

$config["rra_path"] = '/var/lib/cacti/rra';

Instal·lació del Weathermap

Des de la web oficial del weathermap descarregarem el segëunt arxiu:

$ wget http://www.network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97a.zip

El descomprimirem :

$ unzip php-weathermap-0.97a.zip

I copiarem el directori descomprimit a la següent ruta:

$ sudo cp -r weathermap /usr/share/cacti/site/plugins

Ara si anem a l'apartat Plugin Management del cacti ens trobarem amb el plugin del weathermap:

Faustomendoza1-plugincacti-weathermap.png

Farem clic al botó de la fletxa i ja ens apareixerà la pestanya del weathermap a la part de dalt de l'aplicació.

Faustomendoza1-plugincacti-weathermap-pestanya.png

Per començar a editar anirem a l'arxiu /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/editor.php i modificarem la linia 7:

$ sudo joe /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/editor.php

Buscarem la linia:

$ENABLED=false;

I la canviarem per:

$ENABLED=true;

Munin

 • Munin és un servei de monitorització, el seu logo és un corb ja que el nom ve d'un antic deu nòrdic anomenat el Rei Odin. Munin vol dir memòria.

Instal·lació

 • Amb la següent comanda instal·larem el paquet munin
$ sudo apt-get install munin
 • Una vegada instal·lat el paquet podem veure els arxius executables que ha instal·lat:
$ sudo dpkg -L munin | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/munin-cron
/usr/bin/munin-check
/usr/lib/cgi-bin
/usr/lib/cgi-bin/munin-cgi-graph
/usr/lib/cgi-bin/munin-fastcgi-graph


 • Fitxers de configuració:
$ sudo dpkg -L munin | grep etc
/etc
/etc/munin
/etc/munin/templates
/etc/munin/templates/partial
/etc/munin/templates/partial/bottom_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/generated_by.tmpl
/etc/munin/templates/partial/head.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation_comparison.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_path.tmpl
/etc/munin/templates/partial/path.tmpl
/etc/munin/templates/logo-h.png
/etc/munin/templates/munin-comparison-day.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-month.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-week.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-year.tmpl
/etc/munin/templates/munin-domainview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-nodeview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-overview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-serviceview.tmpl
/etc/munin/templates/logo.png
/etc/munin/templates/style-1.2.css
/etc/munin/templates/style.css
/etc/munin/templates/favicon.ico
/etc/munin/templates/definitions.html
/etc/munin/munin-conf.d
/etc/munin/apache.conf
/etc/munin/munin.conf
/etc/cron.d
/etc/cron.d/munin
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/munin
 • Fitxers de Documentació:
$ sudo dpkg -L munin | grep doc
/usr/share/doc
/usr/share/doc/munin
/usr/share/doc/munin/apache-cgi.conf
/usr/share/doc/munin/Announce-1.4.0
/usr/share/doc/munin/README.Debian
/usr/share/doc/munin/copyright
/usr/share/doc/munin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/munin/UPGRADING.gz
/usr/share/doc/munin/changelog.Debian.gz
 • I podem comprovar el seu funcionan veiem si està escoltant el port 4949 que és el que utilitza:
$ cat /etc/services | grep 4949
munin		4949/tcp	lrrd		# Munin
 • A continuació ja podem accedir via web, la URL del munin serà la següent:

http://localhost/munin

http://IP-servidor/munin

 • Per poder accedir a l'aplicació del munin des d'una màquina diferent, és a dir, per IP, tindrem que anar a l'arxiu /etc/munin/apache.conf del servidor per comentar la linia Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1 i afegir Allow from all ja que aquesta última permet l'accès des de qualsevol IP, el resultat serà el següent:
$ sudo joe /etc/munin/apache.conf

Faustomendoza1 munin-apache-conf.png

 • I reiniciarem el servei apache per aplicar els canvis:
$ sudo service munin-node restart
$ sudo service apache2 restart

Faustomendoza1-munin-02.png

 • Ara ja podrem accedir des de qualsevol màquina a l'aplicatiu:

http://IP-servidor/munin

Faustomendoza1-munin-01.png

 • A primera vista tenim la màquina local afegida, i si accedim podem veure les gràfiques que ja comencen a agafar estadístiques:

Faustomendoza1-munin-03.png

Configuració del munin

Master
 • L'arxiu a on configurarem les màquines a monitoritzar és /etc/munin/munin.conf, aquí podem veure un exemple del que hem afegit:
$ sudo joe /etc/munin/munin.conf
 • En aquest arxiu hem afegit els noms de les màquines a monitoritzar:
[baywatcher.iesebre.com]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes

[cop.iesebre.com]
  address 192.168.0.4
  local_address 192.168.0.4
  use_node_name yes

[tallafocsASI.iesebre.com]
  address 192.168.0.46
  local_address 192.168.0.46
  use_node_name yes

[caro.iesebre.com]
  address 192.168.0.8
  local_address 192.168.0.8
  use_node_name yes

[linux.iesebre.com]
  address 192.168.0.6
  local_address 192.168.0.6
  use_node_name yes

[europa.iesebre.com]
  address 192.168.0.3
  local_address 192.168.0.3
  use_node_name yes

[web.iesebre.com]
  address 192.168.0.9
  local_address 192.168.0.9
  use_node_name yes

[maninfo.iesebre.com]
  address 192.168.0.253
  local_address 192.168.0.252
  use_node_name yes


 • Per aplicar els canvis farem un reload al servei munin-node amb la següent comanda:
$ sudo service munin-node restart
 • El resultat serà visible en un parell de minuts des del munin, però abans s'ha de configurar el client

Faustomendoza1-munin-06.png

Client
Instal·lació munin-node
 • A la màquina client s'haurà d'instal·lar el paquet següent:
$ sudo apt-get install munin-node
 • Podem veure els arxius executables que s'han instal·lat:
$ dpkg -L munin-node | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/munin-node
/usr/sbin/munin-node-configure
/usr/sbin/munin-run
/usr/sbin/munin-node-configure-snmp
 • Els fitxers de configuració són els següents:
$ dpkg -L munin-node | grep etc
/etc
/etc/munin
/etc/munin/plugins
/etc/munin/plugin-conf.d
/etc/munin/plugin-conf.d/munin-node
/etc/munin/munin-node.conf
/etc/init.d
/etc/init.d/munin-node
/etc/cron.d
/etc/cron.d/munin-node
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/munin-node
 • Documentació:
$ dpkg -L munin-node | grep doc
/usr/share/doc
/usr/share/doc/munin-node
/usr/share/doc/munin-node/munin-faq.html
/usr/share/doc/munin-node/munin-faq.txt.gz
/usr/share/doc/munin-node/munin-doc.pdf.gz
/usr/share/doc/munin-node/munin-doc.html
/usr/share/doc/munin-node/munin-doc.txt.gz
/usr/share/doc/munin-node/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/munin-node/README.Debian
/usr/share/doc/munin-node/copyright
/usr/share/doc/munin-node/changelog.gz
/usr/share/doc/munin-node/munin-faq.pdf.gz
/usr/share/doc/munin-node/changelog.Debian.gz
Configuració munin-node
 • Per a poder monitoritzar la màquina client haurem de configurar el fitxer /etc/munin/munin-node.conf deixant-lo de la següent forma:
#
# Example config-file for munin-node
#

log_level 4
log_file /var/log/munin/munin-node.log
pid_file /var/run/munin/munin-node.pid

background 1
setsid 1

user root 
group root

# Regexps for files to ignore

ignore_file ~$
#ignore_file [#~]$ # FIX doesn't work. '#' starts a comment
ignore_file DEADJOE$
ignore_file \.bak$
ignore_file %$
ignore_file \.dpkg-(tmp|new|old|dist)$
ignore_file \.rpm(save|new)$
ignore_file \.pod$

# Set this if the client doesn't report the correct hostname when
# telnetting to localhost, port 4949
#
#host_name localhost.localdomain

# A list of addresses that are allowed to connect. This must be a
# regular expression, since Net::Server does not understand CIDR-style
# network notation unless the perl module Net::CIDR is installed. You
# may repeat the allow line as many times as you'd like

allow ^127\.0\.0\.1$
allow ^192\.168\.0\.14$
# If you have installed the Net::CIDR perl module, you can use 
# multiple cidr_allow and cidr_deny address/mask patterns. A  
# connecting client must match any cidr_allow, and not match any
# cidr_deny. Example:


# cidr_allow 192.0.2.0/24 
# cidr_deny 192.0.2.42/32

# Which address to bind to;
host *
# host 127.0.0.1 

# And which port
port 4949

NOTA: De la configuració anterior l'ùnic valor que hem canviat és la linia en negreta la qual indica la xarxa per la qual acceptarem les peticions de monitorització del munin, és molt important fer-ho ja que si no el fem no enviarem dades al servidor.

Configuració dels servidors a monitoritzar

Nagios 3

Instal·lació

 • Per instal·lar el nagios3 hem d'instal·lar el següent paquet:
$ sudo apt-get install nagios3
 • Ens apareixerà l'assistent d'instal·lació:

Faustomendoza1Nagios3-01.png

 • A continuació ens preguntarà si volem configurar un compte de correu, en aquest cas seleccionarem que no.

Faustomendoza1Nagios3-02.png

 • Demanarà paraula de pas per a l'administrador del nagios(nagiosadmin):

Faustomendoza1Nagios3-03.png

 • Una vegada instal·lat podem accedir des del navegador web amb la següent ruta:
http://localhost/nagios3
 • Per acedir utilitzarem l'usuari següent:
 • Usuari:nagiosadmin
 • Password:paraula de pas elegida durant instal·lació.
 • Resultat:

Faustomendoza1Nagios3-04.png

Configuració

 • La configuració del nagios es troba al directori /etc/nagios3/, on trobarem els següents fitxers:
[email protected]:~$ ls /etc/nagios3/
apache2.conf commands.cfg htpasswd.users resource.cfg
cgi.cfg    conf.d    nagios.cfg   stylesheets
 • On:
 • /etc/nagios3/apache2.conf: És la configuració d'Apache. S'instal·la fen un enllaç simbòlic cap a aquest fitxer a la carpeta etc/apache2/conf.d.
 • /etc/nagios3/htpasswd.users: Usuari(s) i paraula de pas HTTP. L'usuari per defecte és nagiosadmin i la paraula de pas ens l'ha ha preguntat durant l'instal·lació de Nagios.
 • L'arxiu de configuració és /etc/nagios37nagios.conf el qual no el tocarem ja que per defecte tots els valors incorpora són correctes.
 • El directori que s'ha de tenir en compte és /etc/nagios3/conf.d ja que és en aquest on es configuren els dispossitius a monitoritzar.
[email protected]:~$ ls /etc/nagios3/conf.d/
contacts_nagios2.cfg   generic-service_nagios2.cfg services_nagios2.cfg
extinfo_nagios2.cfg    hostgroups_nagios2.cfg    timeperiods_nagios2.cfg
generic-host_nagios2.cfg localhost_nagios2.cf
 • En aquests fitxers és a on podem configurar el següent:
 • Fitxers de màquines: Per defecte es monitoritza localhosti el gateway (només pings)
 • Localhost (localhost_nagios2.cfg):
 • Gateway (host-gateway_nagios3.cfg):
 • Grups de màquines (hostgroups_nagios2.cfg):
 • Serveis (services_nagios2.cfg): S'apliquen a grups de màquines per fer més ràpida la configuració (http-servers, ping-servers, ssh-servers
 • Contactes (contacts_nagios2.cfg):
 • Plantilla de màquina genèrica (generic-host_nagios2.cfg):
 • Plantilla de servei genèric (generic-service_nagios2.cfg):

Configuració del localhost(Baywatcher)

A continuació anirem a canviar el nom del nostra servidor que per defecte ve amb el nom de localhost, el farem tocant la següent linia:

 • Al fitxer trobarem l'apartat de define host farem el següent canvi:
$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg
# A simple configuration file for monitoring the local host
# This can serve as an example for configuring other servers;
# Custom services specific to this host are added here, but services
# defined in nagios2-common_services.cfg may also apply.
# 

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        Baywatcher
    alias          Baywatcher
    address         127.0.0.1
    }

IMPORTANT: Hem de canviar totes les linies a on apareguin la paraula localhost per Baywatcher, tant al fitxer com el /etc/nagios3/conf.d/hostgroups_nagios2.cfg

NOTA: De la següent forma sortirà al nagios el nom Baywatacher en lloc de localhost com tenia per defecte

Desprès de fer aquest canvis, per poder aplicar-los hem de reiniciar el servei o fer un reload:

$ sudo service nagios3 reload

El resultat serà elsegüent:

Faustomendoza1Nagios-01.png

Configuració Prèvia dels directoris per una millor organització

A continuació ja aque fegirem varis tipus de dispossitius els ordenarem per carpetes, llavors crearem els següents directoris dins de /etc/nagios3/conf.d/:

 • Directori per als servidors:
$ sudo mkdir /etc/nagios3/conf.d/servidors
 • Directori per als switchs:
$ sudo mkdir /etc/nagios3/conf.d/switchs
 • Directori per als APs:
 $ sudo mkdir /etc/nagios3/conf.d/APs
 • Resultat:
[email protected]:/etc/nagios3/conf.d$ ls
APs             hostgroups_nagios2.cfg  servidors
contacts_nagios2.cfg     hostgroups_nagios2.cfg~ switchs
extinfo_nagios2.cfg     localhost_nagios2.cfg  timeperiods_nagios2.cfg
generic-host_nagios2.cfg   localhost_nagios2.cfg~
generic-service_nagios2.cfg services_nagios2.cfg


Configuració de les imatges a utilitzar per a cada dispossitiu

Al nagios a part de tenir les imatges(logo) que venen per defecte podem també utilitzar la que vulguèssim, per fer-ho seguirem els següents passos:

 • Instal·larem el paquet següent:
$ sudo apt-get install libgd-tools
 • Una vegada instal·lat per poder canviar el format d'una imatge que tinguèssim farem el següent:
 • Imatges a canviar el format:

Faustomendoza1ImatgesNagios3.png

 • Executarem la comanda següent per canviar el format de la imatge:
$ pngtogd2 ap.png ap.gd2 1024 1
 • I també per la imatge de switch:
$ pngtogd2 longshine.png longshine.gd2 1024 1
 • Resultat:
[email protected]:~$ ls
ap.gd2 ap.png longshine.gd2 longshine.png
 • Un cop el tenim copiarem les dos imatges tant la original com la del format gd2 al directori /usr/share/nagios3/htdocs/images/logos
[email protected]:~$ sudo cp longshine.* /usr/share/nagios3/htdocs/images/logos
[email protected]:~$ sudo cp ap.* /usr/share/nagios3/htdocs/images/logos

Configuració dels Switchs

Per configurar els switchs primer entrarem al directori /etc/nagios3/conf.d/switchs i crearem un arxiu amb extensió *.cfg dins del qual hem de possar la plantilla de l'apartat define host de l'arxiu /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg

Afegir switchs R0SC0

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R10SC0.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        R10SC0
    alias          Switchs principal dels servidors
    address         192.168.0.100
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }
Afegir switchs R0SC1

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R10SC1.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R10SC1
    alias          Switch Principal xarxa Alumnat
    address         172.16.40.1
    parents		 COP
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }
Afegir switchs R0SC2

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R10SC2.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R10SC2
    alias          Switch amb VLAN's xarxa professorat i gestió
    address         172.16.20.1
    parents         COP
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }
Afegir switchs R11SS1

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R11SS1.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R11SS1
    alias          Alumnat-Planta-3
    address         172.16.20.2
    parents         Switch-R10SC1
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }
Afegir switchs R12SS1

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R12SS1.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R12SS1
    alias          Alumnat-Planta-2
    address         172.16.20.3
    parents         Switch-R10SC1
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }
Afegir switchs R13SS1

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R13SS1.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R13SS1
    alias          Alumnat-Planta-1
    address         172.16.20.4
    parents         Switch-R10SC1
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }


Afegir switchs R14SS1

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R14SS1.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R14SS0
    alias          Alumnat-Planta-Baixa
    address         172.16.20.6
    parents         Switch-R10SC1
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }
Afegir switchs R5SS0

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/switchs/R5SS0.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        Switch-R5SS0
    alias          Alumnat-Aula-E3
    address         172.16.20.7
    parents         Switch-R10SC1
    icon_image       longshine.png
    statusmap_image     longshine.gd2
    }

Configuració dels Servidors

Per configurar els servidors primer entrarem al directori /etc/nagios3/conf.d/servidors i crearem un arxiu amb extensió *.cfg dins del qual hem de possar la plantilla de l'apartat define host de l'arxiu /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg.

Afegir servidor COP

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/cop.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        COP
    alias          Servidor COP l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.4
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }
Afegir servidor caro

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/caro.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        linux
    alias          Servidor de professorat de l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.6
    parents         Switch-R10SC0
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }
Afegir servidor europa

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/europa.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        europa
    alias          Servidor de Gestió de l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.3
    parents         Switch-R10SC0
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }
Afegir servidor linux

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/linux.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        linux
    alias          Servidor de professorat de l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.6
    parents         Switch-R10SC0
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }
Afegir servidor tallafocsASI

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/tallafocsASI.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        tallafocsASI
    alias          Servidor del Dep. d'informàtica de l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.46
    parents         Switch-R10SC0
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }


Afegir servidor maninfo

En primer lloc crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/servidors/maninfo.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        maninfo
    alias          Servidor de manteniment l'Institut de l'Ebre
    address         192.168.0.252
    parents         Switch-R10SC0
    icon_image       base/linux40.png
    statusmap_image     base/linux40.gd2
    }

Configuració dels Punts d'accès(AP)

Per configurar els punts d'accès primer entrarem al directori /etc/nagios3/conf.d/APs i crearem un arxiu amb extensió *.cfg dins del qual hem de possar la plantilla de l'apartat define host com hem fet als passos anteriors, a continuació veurem la configuració de cada punt d'accès:

Afegir AP-01

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-01.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-01
    alias          Planta 4: dins la cuina.
    address         192.168.140.151
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-02

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-02.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-02
    alias          Planta 3: al passadís, al mig de l'aula 36/comerç
    address         192.168.140.152
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-03

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-03.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-03
    alias          Planta 3: al rebedor que dóna accés a les aules 31, 32 i 33 
    address         192.168.140.153
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-04

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-04.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-04
    alias          Planta 3: dalt l'entrada de l'aula 30
    address         192.168.140.154
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-05

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-05.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-05
    alias          Planta 2: davant l'aula 20-4 
    address         192.168.140.155
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-06

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-06.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-06
    alias          Planta 2: davant l'aula 20-2 
    address         192.168.140.156
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-07

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-07.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-07
    alias          Planta 2: al mig del passadís a on està la porta de l'ascensor.
    address         192.168.140.157
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-08

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-08.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-08
    alias          Planta 2: entre les aules 24 i 25 
    address         192.168.140.158
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-09

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-09.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-09
    alias          Planta 2: davant les aules 27 i 28
    address         192.168.140.159
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-10

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-10.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-10
    alias          Planta 1: a l'entrada del Despatx del director
    address         192.168.140.160
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-11

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-11.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-11
    alias          Planta 1: al passadís, al mig de l'aula 10
    address         192.168.140.161
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-12

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-12.cfg

I afegirem el següent:


define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-12
    alias          Planta 1: al passadís, entre l'aula 11 i la sala de professors
    address         192.168.140.162
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-13

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-13.cfg

I afegirem el següent:


define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-13
    alias          Planta 1: a l'entrada del departament de Ciències
    address         192.168.140.163
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-14

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-14.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-14
    alias          Planta 1: davant les aules 19-1 i 19-2 
    address         192.168.140.164
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-15

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-15.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-15
    alias          Planta 1: davant el laboratori de ciències/aula 18
    address         192.168.140.165
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-16

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-16.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-16
    alias          Planta 1: al passadís, al mig de l'aula E2 
    address         192.168.140.166
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-17

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-17.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-17
    alias          Planta 1: entre les aules E4 i E5 
    address         192.168.140.167
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-18

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-18.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-18
    alias          Planta 1: entre les aules E7 i E8 
    address         192.168.140.168
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-19

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-19.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-19
    alias          Planta 1: entre l'aula E10 i E11 
    address         192.168.140.169
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-20

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-20.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-20
    alias          Planta 0: a l'entrada del bar
    address         192.168.140.170
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-21

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-21.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-21
    alias          Planta 0: sobre l'entrada de la sala mestral 
    address         192.168.140.171
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }


Afegir AP-22

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-22.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-22
    alias          Planta 0: al taller elèctric 1
    address         192.168.140.172
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-23

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-23.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-23
    alias          Planta 0: al taller elèctric 4
    address         192.168.140.173
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-24

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-24.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-24
    alias          Planta 0: sobre l'entrada de l'aula de dibuix
    address         192.168.140.174
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-25

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-25.cfg

I afegirem el següent:


define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-25
    alias          Planta 0: davant el gimnàs
    address         192.168.140.175
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-26

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-26.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-26
    alias          Planta 0: entre les aules E16 i E17
    address         192.168.140.176
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-27

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-27.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-27
    alias          Planta 0: al mig de l'aula E15
    address         192.168.140.177
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-28

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-28.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-28
    alias          Planta 0: a l'aula E13, al costat de l'entrada
    address         192.168.140.178
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }
Afegir AP-29

Crearem l'arxiu següent:

$ sudo joe /etc/nagios3/conf.d/AP/AP-29.cfg

I afegirem el següent:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template
    host_name        AP-29
    alias          Planta 0: sobre l'entrada de l'aula E12
    address         192.168.140.179
    parents         Baywatcher
    icon_image       ap.png
    statusmap_image     ap.gd2
    }

NOTA: Recordar que per a tot canvi que es vagi fent s'ha de reinciar el servei o fer un reload per comprovar possible errades

Esquema final del Nagios

Una vegada finalitzat totes les configuracions dels arxius obtindrem com a resultat final el següent esquema a l'apartat Map del Nagios:

Faustomendoza1Nagios-resultat-final.png

Creació Espai Web

Creem un espai web per a centralitzar l'accés a les aplicacions de monitorització

Servidor Web

 • Tenim que descarregar el servidor web apache2:
$ sudo apt-get install apache2
 • Un cop instal·lat editem el fitxer /var/www/index.html. Modifiquem el seu contingut per:
 
<html>
	<head>
		<title>Servidor de Monitorització del Centre Via Web</title>
		<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css"> 
	</head>
	<body>
		<div class="container">
			<h1>Servidor de Monitorització del Centre Via Web</h1>
			<div class="serveis">
				<table class="taula">
					<tr>
						<td><a href="/cacti" target="_blank"><img src="images/cacti.png"></a></td>
						<td><a href="/munin" target="_blank"><img src="images/munin.png"></a></td>
						<td><a href="/nagios3" target="_blank"><img src="images/Nagios.png"></a></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Cacti</td>
						<td>Munin</td>
						<td>Nagios</td>
					</tr>
				</table>
			</div>
		</div>
	</body>
</html>
 • Creem dos directoris. Un per a les imatges i un on es guardarà la full d'estils CSS:
$ sudo mkdir images style
 • Dins el directori imagesposem les imatges de les aplicacions (Cacti, Munin, Nagios)
 • Al dirctory style creem la fulla d'estils que utilitzem al html:
$ sudo nano style.css
 • El plenem amb els següents estils:
.container {
	width:90%;
	margin:auto;
	text-align:center;
}

.serveis {
	width:100%;
	float:left; 
	text-align:center;
} 

.taula {
	width:100%;
	text-align:center;
}
 • Com a resultat obtindrem:
Usuari-Gerardsese CDS Portada Web.png
 • Ara cada cop que fem clic sobre la imatge ens du directament i en una nova pestanya a l'aplicació que hem escollit.

Vegeu també

Enllaços Externs