IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

GOPR9830.JPG
Nom: Francesc Fores Campos
Curs: 2DAM 2015-16
Grup: 2n
Autors: Francesc Fores Campos

2n DAM

MP7 Desenvolupament interfícies

MP8 Desenvolupament aplicacions mòbils

MP9 Procesos i serveis

Crèdit de síntesi

Conceptes generals

2n ASIX

M7 Planificació i administració de xarxes

Teoria

Pràctiques

M11 Seguretat i alta disponibilitat

Teoria

Pràctiques

MP14 - PROJECTE DE SÍNTESI