IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

zoom

Per desenvolupar aplicacions per a dispositius Android, s'utilitza un conjunt d'eines que s'inclouen en el SDK d'Android. Quan hagis descarregat i instal · lat l'SDK, pot accedir a aquestes eines des del Eclipse IDE, a través del connector ADT, o des de la línia de comandes. Desenvolupant amb Eclipse és el mètode preferit, ja que poden invocar directament les eines que vostè necessita, mentre que el desenvolupament d'aplicacions.

No obstant això, vostè pot optar per desenvolupar amb un altre IDE o un editor de text simple i invocar les eines de la línia d'ordres o amb scripts. Aquesta és una forma menys eficient per al desenvolupament, ja que de vegades haurà de trucar a les eines de línia d'ordres de forma manual, però vostè tindrà accés a la mateixa quantitat de característiques que tindria en Eclipse.

Els passos bàsics per al desenvolupament d'aplicacions (amb o sense Eclipsi) es mostren a la figura 1. Les etapes de desenvolupament abasten quatre fases de desenvolupament, que inclouen:

  • Setup

Durant aquesta fase d'instal · lar i configurar l'entorn de desenvolupament. També es crea Android Virtual Devices (AVD) i connectar els dispositius de maquinari en el qual es poden instal · lar les aplicacions. Consulteu Administració de dispositius virtuals i Ús de dispositius de maquinari per més informació.

  • Development

Durant aquesta fase de configurar i desenvolupar el seu projecte Android, que conté tot el codi font i els arxius de recursos per a la seva aplicació. Per obtenir més informació, vegeu Crear un projecte Android.

  • Debugging and Testing

Durant aquesta fase es genera el projecte en un paquet depurable. APK que es pot instal · lar i executar en l'emulador o en un dispositiu amb Android. Si utilitzeu Eclipsi, construeix es generen cada vegada que es guarda projecte. Si s'està utilitzant un altre IDE, podeu muntar el projecte utilitzant Ant i instal · lar en un dispositiu que utilitza adb. Per obtenir més informació, vegeu Crear i executar l'aplicació. A continuació, depurar l'aplicació utilitzant un depurador JDWP compatible amb les eines de depuració i registre que s'inclouen amb l'SDK d'Android. Eclipsi ja ve empaquetat amb un depurador compatible. Per obtenir més informació, vegeu Depura l'aplicació amb l'SDK i les eines de depuració de registre. Finalment, provar l'aplicació utilitzant diverses eines de proves d'Android SDK. Per obtenir més informació, consulteu Comprovació de l'aplicació de la prova i el marc d'instrumentació.

  • Publishing

Durant aquesta fase es configura i construeix la teva sol · licitud d'alliberament i distribuir la seva aplicació als usuaris. Per obtenir més informació, vegeu Informació general Publishing.

A la imatge podem veure el procés de desenvolupament d'aplicacions d'Android.