IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Preseed

Amb aquest exercici aconseguirem que s'instali l'ubuntu automaticament sense que ens fagi cap pregunta en l'instal·lador. El que haurem fet previament es manipular la imatge de la .iso i guardarla amb les nostres preferencies contestant totes les preguntes que ens pugui fer, d'aquesta forma sera una instal·lacio mes rapida i senzilla ja que l'unic que haurem de fer es practicament clicar un boto.

Per fer aixo seguirem els seguents passos:

Descarga del alternate 11.10

Des de la pagina web de l'ies ens descarguem ubuntu-11.10-alternate-i386.iso Un cop ens hem baixat la iso, per modificarla necessitarem transformar-la a carpeta, el qual ho farem d'aquesta forma:

sudo mount -o loop ubuntu-11.10-alternate-i386.iso COPIA_ALTERNATE 

Un cop tenim la carpeta creada hem de treure els permisos de solo lectura a lectura i escritura per podem modificar les carpetes que vulguem, aixo ho farem clicant el boto dret a sobre de la carpeta COPIA_ALTERNATE, anem a propietats --> permisos --> acces al fitxer --> lectura i escriptura. Tambe es podem crear una copia de la carpeta COPIA_ALTERNATE que no tingui permisos amb la comanda:

sudo cp -r COPIA_ALTERNATE COPIA2_ALTERNATE

Modificar txt.cfg

El seguent pas es modificar l'archiu txt.cfg per a que la instal·lacio sigui automatica, nomes haurem de canviar uns quants parametres. La carpeta txt.cfg la podem tribar a COPIA_ALTERNATE --> isolinux --> txt.cfg. Un cop entrem al fixter ens surt:

 default install
label install
 menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label check
 menu label ^Check disc for defects
 kernel /install/vmlinuz
 append MENU=/bin/cdrom-checker-menu vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
 menu label Test ^memory
 kernel /install/mt86plus
label hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80

I hem de modificar el document per a que quedi d'aquesta forma (fixem-nos sobretot amb la negreta):

 default install
label install
 menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet language=ca country=ES locale=ca_ES.UTF-8 DEBCONF_DEBUG=5   priority=critical 
label Automatitzat
 menu label ^Install Ubuntu desates
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/installferran.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet language=ca country=ES locale=ca_ES.UTF-8 DEBCONF_DEBUG=5   priority=critical 
label check
 menu label ^Check disc for defects
 kernel /install/vmlinuz
 append MENU=/bin/cdrom-checker-menu vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
 menu label Test ^memory
 kernel /install/mt86plus
label hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80

Crear la ISO modificada

Un cop tenim el fitxer txt.cfg modificat tornem a passar tota la carpeta COPIA_ALTERNATE a una iso, aixo ho farem des de la terminal amb la comanda:

sudo /usr/bin/mkisofs -input-charset utf8 -joliet-long -q -r -V ferranpallares -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no- emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o ferranpallares2.iso COPIA_ALTERNATE

Com veiem la iso s'anomenara ferranpallares2.iso, podem posar-li el nom que vulguem.

Instalacio alternate modificat

Passem a fer la instal·lacio de la iso ferranpallares2.iso amb el virtualbox. Fem la instal·lacio de forma manual, i veurem que ens fa molt poques preguntes (6 o 7) quan si hem provat de fer la instal·lacio amb mode expert ens ens feia moltes mes. Un cop ens surtin aquestes preguntes es important fer captures de pantalla a la terminal del instal·lador (Control+f4) per fer-les servir mes abant per buscar les respostes a les preguntes critical.

Un cop acabada la instal·lacio totes les preguntes que haurem contestat manualment s'hauran guardat dintre d'un fotxer .seed que esta a la maquina virtual. Per poder veure aquest fitxer hem de fer els seguents passos.

Instal·lem el preseed:

sudo apt-get install debconf-utils

Fem el preseed:

debconf-get-selections

Que ens mostri les respostes de l'instalacio:

debconf-get-selections -- installer

Fer una copia d'aquest fitxer a un altre amb el nom de installferran.seed (o el nom que vulguem):

sudo debconf-get-selections --installer > installferran.seed

Aquest archiu ens l'enviem a la maquina real per a posar-lo dintre de la iso que volem que vagui automatica i un cop el tenim a la nostra maquina, l'obrim i el modifiquem posan les preguntes i les respostes de les preguntes critical que anteriorment hem contestat i hem fet captures de pantalla. Llavors la carpeta installferran.seed quedara d'aquesta forma:

Installferran.png

Crear la ISO per a l'instal·lacio automatitzada

un cop tenim tots els passos anteriors fets, copiem la carpeta installferran.seed a l'interior de la carpeta preseed que esta dintre de COPIA_ALTERNATE i ho montem tot com una iso amb la comanda:

sudo /usr/bin/mkisofs -input-charset utf8 -joliet-long -q -r -V ferranpallares -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no- emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o ferranpallares2.iso COPIA_ALTERNATE

Ara ja tindrem una iso modificada al nostre gust amb la qual cosa no ens preguntara res en tota la instal·lacio. L'unic que hem de fer es apretar el boto exit quan ens surti el menu de triar idiona i un cop estem al menu del instal·lador seleccionar instal·lar de forma desatesa.

Ubuntudesates.png

Un cop apretes a l'opcio marcada a la imatge anterior no hauras de fer res mes fins que ho tinguins instal·lat i et surti la imatge seguent on per defecte tindras:

IMPORTANT: nom d'usuari --> ubuntu i contrasenya --> ubuntu

Ubuntudesates1.png
Vegeu també