IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Trabajo.jpg

Practiques

Practica 1

fdisk

 • Si ho fem desde la terminal ens surt d'aquesta forma:
sudo fdisk -l
Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc2cfc2cf
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    3824  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2      3825    4068   1952768  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/sda3      4068    8931  39062528  83 Linux
/dev/sda4      8931    60802  416653312  f W95 Estesa (LBA)
/dev/sda5      8931    60802  416652288  7 HPFS/NTFS
 • Si ho fem desde en gparted en surt de la següent forma:

Gparted.png

 • Ara entrem a la maquina virtual i mirem la IP per poder conectar-nos a la terminal de la maquina virtual desde el real amb la comanda:
ifconfig
 • i copiem la:
inet addr
 • i ho posem a la terminal de la maquina real amb la comanda ssh davant.
ssh [email protected] <--- ssh + nom maquina + @ + IP maquina virtual
 • i ens surtira una comanda apareguda a aquesta
[email protected]:~$ ssh [email protected]
[email protected]'s password: 
Linux PC-IMATGE 2.6.32-34-generic-pae #77-Ubuntu SMP Tue Sep 13 21:16:18 UTC 2011 i686 GNU/Linux
Ubuntu 10.04.3 LTS
Welcome to Ubuntu!
* Documentation: https://help.ubuntu.com/
Your CPU appears to be lacking expected security protections.
Please check your BIOS settings, or for more information, run:
/usr/bin/check-bios-nx --verbose
Last login: Fri Oct 7 11:53:53 2011 from a203pc19.aula203.iesebre.com
 • Ara introduim a la terminal la comanda (pot ser amb sda o sdb)
sudo fdisk /dev/sda
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
    switch off the mode (command 'c') and change display units to
    sectors (command 'u').
Ordre (m per a obtenir ajuda): m
Acció de l'ordre
 a  estableix un senyalador d'arrencada
 b  edita l'etiqueta de disc bsd
 c  estableix el senyalador de compatibilitat amb DOS
 d  suprimeix una partició
 l  llista els tipus de particions conegudes
 m  imprimeix aquest menú
 n  afegeix una nova partició
 o  crea una nova taula de particions DOS buida
 p  imprimeix la taula de particions
 q  surt sense desar els canvis
 s  crea una etiqueta de disc Sun nova
 t  canvia l'identificador del sistema d'una partició
 u  canvia les unitats de visualització/entrada
 v  verifica la taula de particions
 w  escriu la taula al disc i surt
 x  funcions addicionals (només experts)
Ordre (m per a obtenir ajuda):
 • si apretem la lletra p veurem les particions que tenim instal·lades a la maquina virtual.

Lletrap.png

 • apretem la lletra n per crear una nova particio
command (m for help): n
command action
  e extended
  p primary partition
 • escrivim la lletra p per crear una particio primaria i ens apareixera
Nombre de partició (1-4, valor per defecte 1): 
Primera sector (499712-16777215, valor per defecte 499712): 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (499712-501757, valor per defecte 501757)
 • tornem a apretar p i veurem que ja hi ha una particio.

Particio1.png

 • escrivim la lletra n per tornar a crear una altra particio
ecommand (m for help): n
command action
  e extended
  p primary partition
 • i ara en canvi escrivim e
Nombre de partició (1-4, valor per defecte 2): 
S'està utilitzant el valor per defecte 2
Primera sector (503806-16775167, valor per defecte 503806): 
S'està utilitzant el valor per defecte 503806
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (503806-16775167, valor per defecte 16775167): 
S'està utilitzant el valor per defecte 16775167
 • escrivim la lletra p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006f069
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  16775167   8136705  5 Estesa


 • posem un altre cop n
Ordre (m per a obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
l  lògica (5 o superior)
 p  partició primària (1-4)
 • crearem una part logica escrivim l
Primera sector (503806-16775167, valor per defecte 503806): 
S'està utilitzant el valor per defecte 503806
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (503806-16775167, valor per defecte 16775167): 
S'està utilitzant el valor per defecte 16775167


 • tornem a escriure p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006f069
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  16775167   8136705  5 Estesa
/dev/sda5     503806  16775167   8135681  83 Linux


 • per acabar les particions escrivim w
Ordre (m per a obtenir ajuda): w
S'ha modificat la taula de particions.
S'està cridant ioctl() per rellegir la taula de particions.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: El dispositiu o recurs es troba ocupat.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
S'estan sincronitzant els discs.


Practica 2

 • Aixo sera el resultat de la practica 2 creat amb la terminal de la maquina virtual
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006f069
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  16775167   8136705  5 Estesa
/dev/sda5     503806  16775167   8135681  83 Linux
 • Com arribar fins al resultat desitjat pas a pas:
[email protected]:~$ sudo fdisk /dev/sda
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): o
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x60e89e1f.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable. 
Avís: el senyalador 0x0000 invàlid de la taula de particions 4 es corregirà amb w(escriu) 
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x60e89e1f
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
e  estesa
 p  partició primària (1-4)
p
Nombre de partició (1-4, valor per defecte 1): 
S'està utilitzant el valor per defecte 1
Primera sector (2048-16777215, valor per defecte 2048): 
S'està utilitzant el valor per defecte 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-16777215, valor per defecte 16777215): 50000
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x60e89e1f
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1      2048    50000    23976+ 83 Linux
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): a
Nombre de partició (1-4): 1
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x60e89e1f
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048    50000    23976+ 83 Linux
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
e  estesa
 p  partició primària (1-4)
e
Nombre de partició (1-4, valor per defecte 2): 
S'està utilitzant el valor per defecte 2
Primera sector (50001-16777215, valor per defecte 50001): 
S'està utilitzant el valor per defecte 50001
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (50001-16777215, valor per defecte 16777215): 
S'està utilitzant el valor per defecte 16777215
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x60e89e1f
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048    50000    23976+ 83 Linux
/dev/sda2      50001  16777215   8363607+  5 Estesa
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
l  lògica (5 o superior)
 p  partició primària (1-4)
l
Primera sector (52049-16777215, valor per defecte 52049): 
S'està utilitzant el valor per defecte 52049
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (52049-16777215, valor per defecte 16777215): 
S'està utilitzant el valor per defecte 16777215
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 octets
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x60e89e1f
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    2048    50000    23976+ 83 Linux
/dev/sda2      50001  16777215   8363607+  5 Estesa
/dev/sda5      52049  16777215   8362583+ 83 Linux
 • Ordre (m per a obtenir ajuda): w
S'ha modificat la taula de particions.
S'està cridant ioctl() per rellegir la taula de particions.
S'estan sincronitzant els discs.