IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Fase 1: BIOS

 • Posar l'accio d'encendre el PC amb l'opcio iniciar desde CD
 • Per a mes informacio BIOS
 • Mireu el meu enllaç a la BIOS Arrancar la BIOS
 • Que es una URL (Uniform Resource Locator)?

es un localitzador uniforme de recusos, i es refereix a la direccio unica que accedeix a una pagina d'internet, pero tambe es pot fer un ventall mes ampli que l'internet ja que es fa servir a diari. A continuacio t'ensenyo dos exemples:

--> per trobar una capeta --> file:///home/sergi/fitxer.text. --> l'adreça de l'institut --> Av Colom 23-42 43500 Tortosa --> l'adreça d'internet esta formade per aquestes parts:

PROTOCOL://[[[ususari]]@]DOMINI|IP[:PORT][/PATH][#ANCHOR]
http://acacha.org/mediawiki/index.php/Apache2#SSL

Fase 2: Gestor d'arrancada

 • Accedim a la primera pista del CD on esta la taula de perticions del dispositiu
 • El gestor d'arrancada del CD s'anomena ISOLINUX, aquesta aplicaccio nomes la podrem trobar en els CDs bootables
ISOLINUX.png

Practica

 • Amb el VirtualBox creem un nou disc dur que arranque desde el CD que hem descargat des de la maquina del professor
 • Creem una carpeta on montarem el CD
1. [email protected]:~$ mkdir ubuntu_alternate
2. [email protected]:~$ sudo mount -o loop Baixades/ubuntu-11.10-alternate-i386.iso ubuntu_alternate
 • Ara si volem modificar el menu vesamenu que es un menu al qual accedim posan aquesta paraula al mument que ens diu ISOLINUX es un menu mes antic que el que ens surt si no toquem res i deixem arrancar la maquina. Aquest menu el podem modificar (lletra, imatges, text...)
Vesamenuferran1.png
Vesamenuferran.png
 • A la carpeta creada ubuntu_alternate hi ha una carpeta on posa ISOLINUX, si entrem podrem cambiar algunes coses del menu
 • Podem manipular el menu entran a la carpeta txt.cfg on hi ha

default install

label install
 menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label check
 menu label ^Check disc for defects
 kernel /install/vmlinuz
 append MENU=/bin/cdrom-checker-menu vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
 menu label Test ^memory
 kernel /install/mt86plus
label hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80
 • fem una copia de la carpeta on esta montada la ISO
  • ho fem per la terminal:
[email protected]:~$ cp -r ubuntu_alternate copia_ubuntu_alternate
cp -r <-- copia
ubuntu_alternate <-- carpeta original
copia_ubuntu_alternate <-- copia de la carpeta original
 • canviem els permisos
chmod 777 COPIA_CD -R
 • per fer modificaciona a la carpeta posem a la terminal
usr/bin/mkisofs -input-charset utf8 -joliet-long -q -r -V /Ferranpallares/ubuntu_alternate -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o Ubuntu11.10.iso /rafelmelich/Baixades/CD


Fase 3: Kernel

Kernel

Premem F6 per accedir al menu expert com esta explicat a la Fase 4. Amb el F4 podem accedir a les opcions que acabem de triar, per tornar al menú pitgem F1.

Fase 4: Debian Installer

Instal·lacio manual

Quan ens surt el primer menu d'ubuntu apretem F6 i triem l'opcio expert mode per instal·lar l'ubuntu pas a pas (aquesta opcio nomes es recomanable per a experts)


label install
menu label ^Install My Ubuntu 
kernel /install/vmlinuz
append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet


En aquesta pantalla apretam F6 i en surtira la seguent fotografia.

Fp12.png

Quan tinguem aquest menu amen a mode expert i apretem enter per seleccionar-ho, tot seguit per sortir apretem esc

Fp13.png

Triar idioma

Un cop estem al mode expert comencem per la primera opcio choose language per seleccioar l'idioma predeterminat.

Fp1.png

Triem el catala o español amb el boto enter.

Fp2.png

Triem la nostra ubicacio (pais)

Fp3.png

Triem la opcio de la fotografia per a que el nostre idioma predeterminat es quedi amb catala o castella.

Fp4.png

Triar teclat

Passem al seguent pas que es el de triar el mode de teclat.

Fp5.png

Apretem l'opcio no per a poder triar nosaltres manualment el teclat.

Fp6.png

Triem l'opcio español ja que el teclat canvia segons el pais on estas.

Fp7.png

Dintre del pais triem l'opcio catala ja que nosaltres estem a Catalunya.

Fp8.png

Aqui tenim un exemple de la imatge del teclat español.

Teclatesp.png

Detecta i montar el CD-ROM

En aquest apartat ho deixem tot per defecte, no ens cal modificar res.

Fp10.png

Configuracio debian

En l'apartat load debconf... si hi apretem ens passara de cop al seguent ja que es fa tot sol.

Fp16.png

Instal·lar components extra del CD

En aquest apartat, load installer..., podrem ampliar el nostre menu, nosaltres apretem a tot per defecte, o si volem, triem nomes els que necessitem, jo ho faig per defecte i hem surtira com a les imatges seguents.

Fp14.png

Aqui veiem el menu mes ampliat.

Fp15.png

Configuracio de Xarxa

Ara anem a triar les opcions de xarxa que poden ser de dos formes, estatica i dinamica entrem i triem totes les opcions per defecte ja que ens detectara la red automaticament.

Primer ho fem de la forma dinamica:

Xarxa.png

Si triem la opcio per defecte que es SI es fara de forma automatica, es a dir, dinamica.

Xarxa1.png

Indroduim el nom de sistema que vulguem, el nom no ha de portar caracters extranys, nomes lletres. Per exemple:ubuntu

Xarxa2.png

Triem el nom de domini, si tenim mes ordenadors ha de ser el mateix per a tots.

Xarxa3.png

Ara ho fem de la forma estatica, que es una mica mes complicat. Hem de triar: - IP - Mascara - passarel·la

Al contrari que abans, ara triem l'opcio NO.

Xarxaest1.png

Triem la IP del nostre cable, si no sabem quina es podem trobar-ho conectant un altre PC a la nostra red i buscar per la terminal ifconfig.

Xarxaest2.png

Escrivim la mascara de la nostra xarxa.

Xarxaest3.png

Escrivim la pasarel·la, es a dir, la IP del router on estem conectats. (192.168.1.1 es la IP que porta telefonaica de serie)

Xarxaest4.png

Escrivim la IP del servidor.

Xarxaest5.png

Aqui ens mostra el resum de tota la informacio que hem posat nosaltres sobre la xarxa per comprobar si esta tot correctament, per acavar premem SI.

Xarxaest6.png

Configura el rellotge

Passem a triar les opcions de rellotge. Primer haurem de triar la pagina web on trobar l'hora exacta, que ubuntu ens dona per defecte la seva pero en podem trobar daltres, com www.pool.ntp.org o time.is Per acavar triem la nostra localitat Madrid si estem a Espanya. A continuacio estan els pasos a segui en imatges.

Rellotge.png
Rellotge1.png
Rellotge2.png

Detecta els discs

a l'opcio detectdisc no ens cal fer res ja que ho ffa automaticament.

Detectdisc.png
Detectdisc1.png

Partir els discs durs

Forma guiada

Hem de particionar el disc per poder instalar ubuntu.

Parteixdisc.png

Aqui tenim la pantalla de Partir el disc de forma manual. Triem la primera opcio i anirem a fer una particio guiada, ja que es menys complicat.

Parteixdisc1.png

Ara ja estem al menu del particionament guiat. Triem la primera opcio ja que la segona i la tercera son per LVM i no ho hem explicat, per tant no hi fem cas.

Parteixdisc2.png

Triem el disc dur a partir (en cas de que n'hi hagui mes de un).

Parteixdisc3.png

Nosaltres dem servir l'instalador partman que son les 3 formes tipiques d'instalar, si en vols fer una altra , l'haurem de fer manualment. La segona opcio significa que tindrem tota la particio junta i la home a part de forma que si reinstalem el sistema operatiu no perts els fitxers de l'usuari. La tercera opcio separa de la particio principal mes documents que la segona opcio. Nosaltres ens fixarem en la primera opcio que es la mes basica.

Parteixdisc4.png

Es el resum de tt el qe em fet. Aqui veiem la particio primaria i la logica.

Parteixdisc5.png

Forma manual

Aqui estem al menu de particionament de discs manual. triem el nostre disc dur i premem enter per entrar al seu interior i particionar-lo.

Parteixdisc1.png

Triem que SI volem partir el disc.

Partdiscman1.png

Fem servir el msdos ja que es el que mes es fa servir a nivel mundial, encara que com veiem a la imatge n'hi ha molts mes.

Partdiscman2.png

Com veiem a la imatge ja tenim en disc dur particionat pero encara no i ha res al seu interior.

Partdiscman3.png

Premem on poas ESPAI LLIURE i creem una particio dins del disc dur.

Partdiscman4.png

Triem l'espai que volem que tingui la nostra particio.

Partdiscman5.png

Triem el tipus de particio, si es la primera que fem creem-la com a primaria.

Partdiscman6.png

Aqui tenim totes les opciona de la particio.

Partdiscman7.png
Punt de muntatge

Triem on volem montar aquesta particio.

Puntmuntatge.png
Opcions de muntatge

Son opcions que pots modificar segons el rendiment i el comportament que vols que tingui el SO.

Opcionsmuntatge.png
Etiqueta

Triem l'etiqueta del SO, per defecte no en tindrem cap, hi ho podem deixar aixi.

Etiqueta.png
Blocs reservats

Son els blocs que estan reservats per al superusuari, ja que son necessaria per a que no es saturi el disc dur, sempre hi ha un percentatge del disc dur buit per a poder processar les operacions. En el meu cas i en casos normals es guarda un 5% per al superusuari.

Us tipic

En aquest apartat no ens centrarem ja que no es necessari tocar-lo.

Senyalador d'arrencable

l'habilitem per a que si hi ha un SO Windows ho necessitarem aixi, ja que sino no ens anira el windows, en ubuntu no es obligat que estigui habilitat, (ho amb termes anglesos bootable)

instal·lacio del SO

instala sistema Aqui esta tot el software base, el nucli per a que funcioni el hardware.... a partir d'aqui tot el demes s'aura de fer manualment, xo sense aixo no es pot continuar. tb podem fero desde dintre del SO, xo ja que ho teni aqui o podem fer directament. (sistbase3) aqui tenim tots els detalls de la instalacio si apretem control dreta + f4. el que veiem que sexecuta es el debootstrap. el SO te 2 parts, les aplicacions i el kernet, ara ens deixa triar el kernel, hi ha diferents tipus tai i com ens enseña el seguent enllaç, Kernel flavours.

Sistbase.png
Sistbase1.png

Usuaris

contraseñes ombra--> si xq les fa mes egures, xo no ens interessa massa sudo--> escullim si triem super usuari o usuari normal, si posem que si nomes hi haura 1 usuari, si posem no , que va x defecte, hi haura un root sense contraseña i lusuari normal.

paquets

foto5---> hem de triar el proxy si n'hi ha el software esta dividit el el gratuit i el restringit, axo u triem a la imatge (no se qe, posa voleu utilitzar prog restrin?). com x exemple els dirvers de ma marca Nvidia.

la resta de software lliure que no esta directament als paquets es el "universe" aquest programa esta gestionat directament xl seu creador.

el multiverse es software que tb pots troba x internet es gratuit xo no es lliure.

(mirar de david lo final)

Instal·lador

al triar la llengua catalana, al cd no esta tot el programari en catala, aqui et pregunta so vols que es baixi d'internet el qe falta.

al lloc on tenim varies opcions a señalat --> es x seleccionar el programari que volem instalar, si seleccionam la ultima opcio ens en surtiran mes ja que aqui ni ha poques.

si apretem a la segona opcio (not installed...) ens surtiran tots els paquets que podem insatalar. quan estem al que volem instalar premem g per triar l'opcio a instalar i despres tornem a premer g per confirmar que volem instalar-ho i ens apareixera aixo (intala6 i 7) Aquesta instal·lacio pot tardar

un cop fet es veu a la banda de baix (instala8)

programari del meu pc--> istala4

Instal·la el carregador GRUB en un disc dur

- voleu instalar el carr grub al registre mestre d'arrancada? si (ja que esta buit, si hi hages algun altre SO i posem qe si es borraria tot el d l'altre So

si posem que no, 1 ens pregunta on velem instralarlo, si o fen a la sda es fara en mateix q si posem qe si, si ho fem ala sda 2 o sda5 (particions), posem /dev/sda1

continuar sense un carregador

es una opcio bastan abansada, si triem la de dal, esta se la salta xo podem anar directament a esta i llavord et tocaria carregar el SO a ma. (a partir d'un CD, a partir d'un floppy...)

finalitza

Aborta

Pots treure el CD

Desa els registres de depuracio

triem web

ens dona una xarxa, que ens auriem d'apuntar http://10.0.2.15


integritat cd-rom

explicar i fer fotos

canvia la prioritat del debconf

tot el que hem estat fen esta fet amb el configurador de debian, que son les pantalletes que ens van surtin, les opcions.... am aixo podem cambiar les finestres, contestar previament a totes les preguntes de forma que tot es fagui automati un cop entris a la instalacio. hi ha algunes preguntes que es poden contestar de forma general, xo ni han de s'han de preguntar a l'usuari sempre, es a dir que son de prioritat critca. per defecte sempre es posa amb prioritat alta.


Exemples

[[s'ha de posar despres de preseed/ubuntu.seed priority=critical DEBCONF_DEBUG=5 vga788, posem lo de critical i modifiquem lo ubuntu.seedTítol de l'enllaç]]

fem tota la instalacio manual tal com nosltres vulgem i despres dins de la nova instalacio posem a la terminal:

[email protected]:~$ cd /var/log/installer/
[email protected]:/var/log/installer$ ls
[email protected]:/var/log/installer$ sudo geany syslog

i aqui veiem tot el que em contestat.

despres amb aixo obrire una carpeta on verem les respostes de forma desordenada.

[email protected]:~$ sudo debconf-get-selections --installer > inst.log

d'aqui copiem i pegem les respostes de les preguntes al fitxer .seed

a acacha podem entrar a preseed i aqui podem veure exemples.

Precced

format del fitxer

primer que res instal·lem:

debconf-get-selections

si no esta instal·lat posem:

sudo apt-get install debconf-utils
un cop instalat posem la seguetn comanda i veurem 
# Interfície a utilitzar:
# Choices: Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, No interactiva
debconf	debconf/frontend	select	Dialog
#Unable to migrate to dependency based boot system
sysv-rc	sysv-rc/unable-to-convert	note	
# Seleccioneu el programari a instal·lar:
# Choices: 
tasksel	tasksel/first	multiselect	
# Time zone:
# Choices: GMT, GMT+0, GMT+1, GMT+10, GMT+11, GMT+12, GMT+2, GMT+3, GMT+4, GMT+5, GMT+6, GMT+7, GMT+8, GMT+9, GMT-0, GMT-1.                          
tzdata	tzdata/Zones/Etc	select	UTC
# Serveis que cal reiniciar perquè utilitzin les noves biblioteques:
libssl0.9.8	libssl0.9.8/restart-services	string	
# Keep default keyboard layout ()?
console-setup	console-setup/unsupported_layout	boolean	true
# New certificates to activate:
# Choices: 
ca-certificates	ca-certificates/new_crts	multiselect	
# Where should these files be archived (optional):
ttf-mscorefonts-installer	msttcorefonts/savedir	string	
# Which tasks should not be shown or installed
tasksel	tasksel/skip-tasks	string	
# for internal use
x11-common	x11-common/xwrapper/actual_allowed_users	string	console
# Migrate legacy boot sequencing to dependency based sequencing?
sysv-rc	sysv-rc/convert-legacy	boolean	true
# Time zone:
# Choices: AST4, AST4ADT, CST6, CST6CDT, EST5, EST5EDT, HST10, MST7, MST7MDT, PST8, PST8PDT, YST9, YST9YDT
tzdata	tzdata/Zones/SystemV	select	
# Prefer speed over quality while rendering?
x-ttcidfont-conf	x-ttcidfont-conf/xtt_vl	boolean	
# Voleu arriscar-vos a aturar les sessions SSH actives?
openssh-server	ssh/use_old_init_script	boolean	true explicar una a una

select, multiselect,bolea, error, note...carpeta pèrsonal - copia ubuntu añlternate - preseed - ubuntu.seed

Vegeu també

pressed