IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.pdf (LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp)

LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp

Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/104.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

104.1. Crear particions i sistemes de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar particions de disc i crear sistemes de fitxers en dispositius com ara els discs durs. Això inclou la gestió de les particions d'intercanvi.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Utilitzar diverses instruccions mkfs per a configurar les particions i crear diversos sistemes de fitxers com:
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.1. Crear particions i sistemes de fitxers

Formatacio

Qualsevol dispositiu d'emmagatzematge de fitxers ha de ser formatejat. Es pot fer de dos formes:

formatat fisic

formatat a baix nivell

Son els mes propers al hardware. Esta relacionat amb la part fisica del dispositiu. Aquest sector ja ve formatat de fabrica. s'ha de formatar un sistema de fitxers a cada particio. a cada particio s'ha d'instal·lar un SO a cada particio sino aquesta particio estara buida i ningu la podra utilitzar, sira com si no hi hagi res.


formatat a alt nivell

Son els mes propers a software. esta relacionat amb la part logica del dispositiu, es a dir, al programari. aquest formatat es el que carrega a la particio el gestor d'arrancada. Amb el palimpsest podem veure les particions del nostre disc dur, per executar-lo escrivim a la terminal:

$ palimsest


part 1
part 2
part 3

fromat logic

 • crea el sistema de fitxers amb el que treballara es SO. hi ha diferents comandes per crear cada sistema de fitxers, el mkfs.

Fixed disk (fdisk)

Amb l'operacio utli-linix veiem tots els fitxers que hi ha instal·lats al disc dur

sudo apt-get install util-linux

i apretem enter i ens surtiran molts de paquets, aqui adjunto els meus:

/bin
/bin/dmesg
/bin/more
/bin/tailf
/sbin
/sbin/mkfs
/sbin/mkswap
/sbin/fsck.minix
/sbin/mkfs.minix
/sbin/mkfs.bfs
/sbin/blockdev
/sbin/raw
/sbin/fsck.cramfs
/sbin/mkfs.cramfs
/sbin/fdisk
/sbin/sfdisk
/sbin/cfdisk
/sbin/blkid
/sbin/findfs
/sbin/wipefs
/sbin/ctrlaltdel
/sbin/pivot_root
/sbin/switch_root
/sbin/hwclock
/sbin/isosize
/sbin/getty
/sbin/fsck
/usr/bin
/usr/bin/getopt
/usr/bin/addpart
/usr/bin/ddate
/usr/bin/delpart
/usr/bin/mcookie
/usr/bin/namei
/usr/bin/partx
/usr/bin/whereis
/usr/bin/rename.ul
/usr/bin/setterm
/usr/bin/chkdupexe
/usr/bin/chrt
/usr/bin/ionice
/usr/bin/taskset
/usr/bin/flock
/usr/bin/ipcrm
/usr/bin/ipcs
/usr/bin/ipcmk
/usr/bin/setsid
/usr/bin/setarch
/usr/bin/lscpu
/usr/bin/fallocate
/usr/bin/unshare
/usr/bin/rev
/usr/bin/line
/usr/bin/pg
/usr/sbin
/usr/sbin/fdformat
/usr/sbin/cytune
/usr/sbin/readprofile
/usr/sbin/ldattach
/usr/sbin/tunelp
/usr/sbin/rtcwake
/usr/sbin/rdev
/usr/bin/i386
/usr/bin/linux64
/usr/bin/linux32
/usr/sbin/ramsize
/usr/sbin/vidmode
/usr/sbin/rootflags


aquesta operacio et permet consultar la taula de particions i aqui es pot trobar tota la informacio de tota la informacio del nostre disc dur.

 sudo fdisk -l
Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc2cfc2cf
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *    palimsest  1    3824  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2      3825    4068   1952768  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/sda3      4068    8931  39062528  83 Linux
/dev/sda4      8931    60802  416653312  f W95 Estesa (LBA)
/dev/sda5      8931    60802  416652288  7 HPFS/NTFS

en aquesta taula que ens dona podem trobar:

 • la memoria que te el nostre disc dur, en GB i en octets, que com podem veure no es exactament el mateix numero.
500.1 GB, 500107862016 octets

tambe podem veure que ens diu que el nostre disc dur te 255 caps, 63 sectors/volta i 60801 cilindres, aquestes dades a tots es disc durs sera el mateix.

255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders

Automatitzacio de l' fdisk

com poder executar fdisk de forma interactiva.

abans

Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000efeb
Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  16775167   8136705  5 Extended
/dev/sda5     501760  16775167   8136704  8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table 
Disk /dev/mapper/ferranpallares-root: 7763 MB, 7763656704 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 943 cylinders, total 15163392 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/ferranpallares-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/ferranpallares-swap_1: 532 MB, 532676608 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 64 cylinders, total 1040384 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000 

Com fer-ho pas a pas

sudo fdisk /dev/sdb <<EOF
> o
> n
> p
> 1
> 
> 
> w
> EOF


despres

Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000efeb
Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  16775167   8136705  5 Extended
/dev/sda5     501760  16775167   8136704  8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
86 heads, 1 sectors/track, 195083 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x78b380e5
Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  16777215   8387584  83 Linux
Disk /dev/mapper/ferranpallares-root: 7763 MB, 7763656704 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 943 cylinders, total 15163392 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/ferranpallares-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/ferranpallares-swap_1: 532 MB, 532676608 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 64 cylinders, total 1040384 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/ferranpallares-swap_1 doesn't contain a valid partition table

automatitzacio de l' sfdisk

serveix per fer el mateix que l'fdisk pero també pots fer copies del disk dur

si posem la comanda:

sudo sfdisk /dev/sda -l
Disk /dev/sda: 1044 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
DOS and Linux will interpret the contents differently.
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start   End  #cyls  #blocks  Id System
/dev/sda1  *   0+   31-   31-  248832  83 Linux
/dev/sda2     31+  1044-  1013-  8136705  5 Extended
/dev/sda3     0    -    0     0  0 Empty
/dev/sda4     0    -    0     0  0 Empty
/dev/sda5     31+  1044-  1013-  8136704  8e Linux LVM

amb la comanda seguent fem una copia del disc dur amb forma de text.

sudo sfdisk /dev/sda -d > pt.txt
sudo sfdisk /dev/sda -d 
Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
DOS and Linux will interpret the contents differently.
# partition table of /dev/sda
unit: sectors
/dev/sda1 : start=   2048, size=  497664, Id=83, bootable
/dev/sda2 : start=  501758, size= 16273410, Id= 5
/dev/sda3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sda4 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sda5 : start=  501760, size= 16273408, Id=8e

i amb la seguent copies el text al programa que vulguis, en el meu cas a la meteixa terminal.

cat pt.txt
# partition table of /dev/sda
unit: sectors
/dev/sda1 : start=   2048, size=  497664, Id=83, bootable
/dev/sda2 : start=  501758, size= 16273410, Id= 5
/dev/sda3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sda4 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sda5 : start=  501760, size= 16273408, Id=8e

MBR

Escrivim a la terminal la comanda següent:

$ sudo dd bs=512 count=1 if=/dev/sda | od -Ax -tx1z -v

i ens apareixera una llista així:

[email protected]:~$ sudo dd bs=512 count=1 if=/dev/sda | od -Ax -tx1z -v
[sudo] password for alumne: 
1+0 registres llegits
1+0 registres escrits
000000 eb 63 90 d0 bc 00 7c fb 50 07 50 1f fc be 1b 7c >.c....|.P.P....|<
512 octets (512 B) copiats000010 bf 1b 06 50 57 b9 e5 01 f3 a4 cb bd be 07 b1 04 >...PW...........<
, 3,0591e-05 s, 16,7 MB/s
000020 38 6e 00 7c 09 75 13 83 c5 10 e2 f4 cd 18 8b f5 >8n.|.u..........<
000030 83 c6 10 49 74 19 38 2c 74 f6 a0 b5 07 b4 07 8b >...It.8,t.......<
000040 f0 ac 3c 00 74 fc bb 07 00 b4 0e cd 10 eb f2 88 >..<.t...........<
000050 4e 10 e8 46 00 73 2a fe 46 10 00 80 01 00 00 00 >N..F.s*.F.......<
000060 00 00 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 75 02 b2 80 ea >...........u....<
000070 74 7c 00 00 31 c0 8e d8 8e d0 bc 00 20 fb a0 64 >t|..1....... ..d<
000080 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 bb 17 04 80 27 03 74 06 >|<.t...R....'.t.<
000090 be 88 7d e8 1c 01 be 05 7c f6 c2 80 74 48 b4 41 >..}.....|...tH.A<
0000a0 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 >..U..ZRr=..U.u7.<
0000b0 e1 01 74 32 31 c0 89 44 04 40 88 44 ff 89 44 02 >[email protected]<
0000c0 c7 04 10 00 66 8b 1e 5c 7c 66 89 5c 08 66 8b 1e >....f..\|f.\.f..<
0000d0 60 7c 66 89 5c 0c c7 44 06 00 70 b4 42 cd 13 72 >`|f.\..D..p.B..r<
0000e0 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d f6 c2 80 0f >...p.v....s.....<
0000f0 84 d0 00 be 93 7d e9 82 00 66 0f b6 c6 88 64 ff >.....}...f....d.<
000100 40 66 89 44 04 0f b6 d1 c1 e2 02 88 e8 88 f4 40 >@[email protected]<
000110 89 44 08 0f b6 c2 c0 e8 02 66 89 04 66 a1 60 7c >.D.......f..f.`|<
000120 66 09 c0 75 4e 66 a1 5c 7c 66 31 d2 66 f7 34 88 >f..uNf.\|f1.f.4.<
000130 d1 31 d2 66 f7 74 04 3b 44 08 7d 37 fe c1 88 c5 >.1.f.t.;D.}7....<
000140 30 c0 c1 e8 02 08 c1 88 d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e >0........Z....p.<
000150 c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 1e 8c c3 60 1e b9 00 >.1......r...`...<
000160 01 8e db 31 f6 bf 00 80 8e c6 fc f3 a5 1f 61 ff >...1..........a.<
000170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2 >&Z|..}....}.4...<
000180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 >}.......GRUB .Ge<
000190 6f 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 >om.Hard Disk.Rea<
0001a0 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e >d. Error........<
0001b0 cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 cf c2 cf c2 a5 01 80 01 >...<.u..........<
0001c0 01 00 07 fe ff ff 3f 00 00 00 b1 62 a9 03 00 fe >......?....b....<
0001d0 ff ff 82 fe ff ff 00 68 a9 03 00 98 3b 00 00 fe >.......h....;...<
0001e0 ff ff 83 fe ff ff 00 00 e5 03 00 18 a8 04 00 fe >................<
0001f0 ff ff 0f fe ff ff 00 18 8d 08 00 40 ab 31 55 aa >[email protected]<
000200

Sistemes de Fitxers

Inodes

 • També anomenats Sistemes Unix-Like, son estructures de dades que emmagatzemen la informacio basica d'un fitxer d'un sistema de fitxers.
 • L'inode es un compost essencial del 'sistema de fitxers logic.
 • El sistema de fitxers logic es el nivell d'abstraccio que ens ofereix el sistema operatiu i que ens permet treballar amb els sistemes de fitxers amb independencia de les seves caracteristiques fisiques i de maquinari.
 • El sistema de fitxers logic es un component mes del que es coneix com a maquina virtual del sistema operatiu.

Caracteritiques dels inodes

 • segons l'estandard POSIX:
  • mida del fitxer.
  • propietari i grup.
  • permisos d'acces al fitxer.
  • tipus de fitxer.
  • timpestamps que son una etiqueta que guarda merques de temps.
  • comptador de quants enllaços durs te l'inode.
  • punters als blocs de disc amb el contingut del fitxer.
 • si ens interesa busca un manual a la terminal el podem trobar escrivint:
$ man fs
FILESYSTEMS(5)                              Linux Programmer's Manual                              FILESYSTEMS(5)
NAME
   filesystems - Linux file-system types: minix, ext, ext2, ext3, Reiserfs, XFS, JFS, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs
DESCRIPTION
   When, as is customary, the proc file system is mounted on /proc, you can find in the file /proc/filesystems which file systems your kernel currently supports. If
   you need a currently unsupported one, insert the corresponding module or recompile the kernel.
   In order to use a file system, you have to mount it; see mount(8).
   Below a short description of a few of the available file systems.
 minix  is the file system used in the Minix operating system, the first to run under Linux. It has a number of shortcomings: a 64MB partition size limit, short
        filenames, a single timestamp, etc. It remains useful for floppies and RAM disks.
 ext is an elaborate extension of the minix file system. It has been completely superseded by the second version of the extended file system (ext2) and has
        been removed from the kernel (in 2.1.21).
   ext 2is the high performance disk file system used by Linux for fixed disks as well as removable media. The second extended file system was designed as an
        extension of the extended file system (ext). ext2 offers the best performance (in terms of speed and CPU usage) of the file systems supported under Linux.
.......
ls -lai / | more
total 120
2 drwxr-xr-x 24 root root 4096 2011-09-30 09:31 .
2 drwxr-xr-x 24 root root 4096 2011-09-30 09:31 ..
2264753 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2011-09-26 10:21 bin
1847777 drwxr-xr-x  3 root root 4096 2011-09-30 09:31 boot
237107 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2010-09-15 23:37 cdrom
4 drwxr-xr-x 18 root root 3780 2011-11-02 09:04 dev
515089 drwxr-xr-x 149 root root 12288 2011-11-02 09:04 etc
490561 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2011-07-15 15:48 home
613201 drwxr-xr-x  4 root root 4096 2011-10-07 12:20 home_local
20 lrwxrwxrwx  1 root root  37 2011-09-30 09:31 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.32-34-generic-pae
12 lrwxrwxrwx  1 root root  37 2011-09-26 10:30 initrd.img.old -> boot/initrd.img-2.6.32-33-generic-pae
1667905 drwxr-xr-x 21 root root 12288 2011-10-13 12:51 lib
11 drwx------  2 root root 16384 2010-09-15 23:31 lost+found
1144641 drwxr-xr-x  3 root root 4096 2011-11-02 09:04 media
1381745 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2010-04-23 12:11 mnt
629555 drwxr-xr-x  4 root root 4096 2011-10-04 09:53 opt
1 dr-xr-xr-x 199 root root   0 2011-11-02 10:03 proc
1994945 drwx------ 12 root root 4096 2011-10-20 13:12 root
2101233 drwxr-xr-x  3 root root 4096 2010-09-16 00:30 samba
2011297 drwxr-xr-x  2 root root 12288 2011-09-26 10:31 sbin
228929 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2009-12-05 22:55 selinux
1618849 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2010-08-16 11:32 srv
1 drwxr-xr-x 13 root root   0 2011-11-02 10:03 sys
2305633 drwxrwxrwt 16 root root 4096 2011-11-02 10:01 tmp
907537 drwxr-xr-x 10 root root 4096 2011-09-28 12:20 usr
1945889 drwxr-xr-x 15 root root 4096 2010-08-16 11:48 var
18 lrwxrwxrwx  1 root root  34 2011-09-30 09:31 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.32-34-generic-pae
19 lrwxrwxrwx  1 root root  34 2011-09-26 10:30 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-2.6.32-33-generic-pae>

ext 2, ext 3 i ext 4

 • L'ext 2 va ser creat al 1993 per substituir en ext.
 • Cache en memoria: escriu al disc de forma asincrona.
 • Amb fsck es pot intentar solucionar. 2 casos dirty:
  • La cache tenia dades pendents de escriure
  • La cache estava escrivint
 • En el primer cas simplement es perden les dades. En el

segon cas es pot arreglar amb fsck.

 • Un sistema de fitxers ext2 te 3

tipus de dades:

  • Superbloc: es un sol bloc de disc que conte informacio de la

resta de zones de disc

  • Inodes
  • Blocs de dades. Format normalment per blocs de 4k. Al crear un fitxer el sistema escull un inode lliure i es guarda totes les metadades del fitxer menys el seu contingut i el seu nom a l'inode. L'inode conte una llista de blocs que no tenen per que ser consecutius on es guarden les dades del fitxer.

Exemple de fitxer

1) S'accedeix al directori arrel. Te un numero fix d'inode (2)

2)Els directoris contenen una llista dels inodes dels fitxers que conte. S'obte l'inode de /home i aixi successivament fins a obtenir el inode del fitxer prova.

3) els fitxer no tenen mida definida, pot ser tot el llarg que sigui.

home/ferran/carpetes/classe/exemples/.../prova

4) els discs estan separats en blocs tal com ens mostra la imatge:

foto exemple de fitxers.png

=grup de blocs

 • Cada grup conte:
  • Una copia de seguretat del superbloc del sistema de fitxers
  • Una copia dels grups de descriptors de grup de blocs
  • Un mapa de bits indicant quins blocs estan lliures
  • Una mapa de bits indicant quins inodes estan lliures
  • Un taula d'inodes (permet accedir als inodes segons el seu numero d'inode)
  • Blocs de dades
  • Ordres tune2fs i fsck
  • La mida tipica del bloc es de 4Kbytes


dd

[email protected]:~$ rm -rf 500M.img
[email protected]:~$ dd if=/dev/zero of=1G.img bs=1024K count=1000
500000+0 registres llegits
500000+0 registres escrits
512000000 octets (512 MB) copiats, 5,55273 s, 92,2 MB/s
[email protected]:~$ ls -lah 500M.img
-rw-r--r-- 1 alumne alumne 489M 2011-10-26 12:07 500M.img
[email protected]:~$ od 500M.img
0000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
3641100000
[email protected]:~$ mkfs.ext4 1G.img
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
el 1G.img no és un dispositiu especial de blocs.
Voleu continuar de totes maneres? (s,n)s
Etiqueta del sistema de fitxers=
Tipus de sistema operatiu: Linux
Mida del bloc=4096 (log=2)
Mida del fragment=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
64000 nodes-i, 256000 blocs
12800 blocs (5.00%) reservats per al superusuari
Bloc de dades inicial=0
Màxim de blocs del sistema de fitxers=264241152
8 grups de blocs
32768 blocs per grup, 32768 fragments per grup
8000 nodes-i per grup
Còpies de seguretat del superbloc desades en els blocs: 
32768, 98304, 163840, 229376
Escriptura de les taules de nodes-i:fet              
Creació del registre de transaccions (4096 blocs): fet
Escriptura de la informació dels súperblocs i de comptabilitat del sistema de fitxers:fet
This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Crear una imatge ISO d'un CD/DVD

[email protected]:~$ dd if=/dev/cdrom of=imatgeCD.iso bs=2048 conv=sync,notrunc
Every 2,0s: ls -lah imatgeCD.iso            Wed Oct 26 12:39:54 2011
-rw-r--r-- 1 alumne alumne 686M 2011-10-26 12:21 imatgeCD.iso
 • per crear una carpeta dintre del fitxer del CD posem:
[email protected]:~$ mkdir CD
[email protected]:~$ sudo mount -o loop imatgeCD.iso CD
[email protected]:~$ ls CD
autorun.inf casper install  md5sum.txt pool   README.diskdefines usb-creator.exe
boot     dists  isolinux pics    preseed ubuntu       wubi.exe

imatge ubuntu a la carpeta 500M.img

sudo debootstrap --arch i386 natty 1G http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu
I: Validating lockfile-progs
I: Retrieving login
I: Validating login
I: Retrieving logrotate
I: Validating logrotate
I: Retrieving lsb-base
I: Validating lsb-base
I: Retrieving lsb-release
I: Validating lsb-release
I: Retrieving makedev
I: Validating makedev
I: Retrieving mawk
I: Validating mawk
I: Retrieving mime-support
I: Validating mime-support
I: Retrieving module-init-tools
I: Validating module-init-tools
I: Retrieving mount
.....


Duplicar el MBR

[email protected]:~$ sudo dd if=/dev/sda of=mbr.img bs=512 count=1
[sudo] password for alumne: 
1+0 registres llegits
1+0 registres escrits
512 octets (512 B) copiats, 8,7257e-05 s, 5,9 MB/s

mount

[email protected]:~$ mount
/dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
caro.iesebre.com:/samba/Departaments on /samba/departaments type nfs (ro,addr=192.168.0.8)
gvfs-fuse-daemon on /home_local/alumne/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=alumne)
/dev/sr0 on /media/Ubuntu 11.04 i386 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500)

Muntar un sistema de fitxers

mount

la comanda a la terminal es pot posar de diferents maneres, amb les seves opcions corresponents.

mount + -l / -h / -V
 • -l ens mostra el mateix que sense -l.
 • -V ens mostra la versio.
 • -h ens mostra l'ajuda.

si posem mount sol ens surt

/dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
caro.iesebre.com:/samba/Departaments on /samba/departaments type nfs (ro,addr=192.168.0.8)
gvfs-fuse-daemon on /home_local/alumne/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=alumne)

tambe podem fer la comanda d'adquesta forma:

$ mount (-fnrsvw) (-t vfstype) (-o options) device dir
 • -f: Mode fake. No executa realment el muntatge. Útil combinat amb -v
 • -n: Munta sense escriure a /etc/mtab
 • -r: Munta el sistema de fitxers en mode només lectura (-r readonly)
 • -s: ignora les opcions que no siguin correctes.
 • -v: mode verbose
 • -w: Munta el sistema de fitxers en mode lectura/escriptura

amb la comanda seguent podem veure tots els fitxers que pot veure el nostre sistema

[email protected]:~$ cat /proc/filesystems
nodev	sysfs
nodev	rootfs
nodev	bdev
nodev	proc
nodev	cgroup
nodev	cpuset
nodev	tmpfs
nodev	devtmpfs
nodev	debugfs
nodev	securityfs
nodev	sockfs
nodev	pipefs
nodev	anon_inodefs
nodev	inotifyfs
nodev	devpts 
ext3
ext2
ext4
nodev	ramfs
nodev	hugetlbfs
nodev	ecryptfs
nodev	fuse
fuseblk
nodev	fusectl
nodev	mqueue
nodev	binfmt_misc
nodev	rpc_pipefs
nodev	nfs
nodev	nfs4
vfat 

opcions de la ordre mount

Independents del sistema de fitxers

 • async: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) poden ser asíncrons.
 • sync: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) són síncrons.
 • atime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés. Aquesta opció s'aplica per defecte
 • noatime: el contrari de l'anterior.
 • auto: Es pot muntar amb l'opció -a
 • noauto: Cal muntar-lo explícitament.
 • context: Relacionat amb selinux
 • defaults: utilitzar les opcions per defecte, que són: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async dev: Interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de mnfitxers a muntar
 • nodev: No interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de fitxers a muntar
 • diratime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés al directory .És l'opció per defecte
 • nodiratime: el contrari de l'anterior.
 • exec: permet l'execució de fitxers binaris (executables) del nsistema de fitxers muntat
 • noexec: el contrari de l'anterior.
 • group: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si pertany al grup del fitxer de dispositiu. Implica les opcions nosuid i nodev
 • encryption: permet muntar un sistema de fitxers xifrat. s'utiliza conjuntament amb l'opció loop
 • keybits: especifica la mida en bits de la clau de xifratge
 • _netdev: indica que el dispositiu es pot muntar només si tenimaccés a la xarxa. Evita que s'intenti muntar el dispositiu si no tenim encara xarxa.
 • nofail: no mostra missatges d'error si el dispositiu no existeix.
 • relatime: Actualitza les marques de temps mtime i ctime
 • norelatime: el contrari de l'anterior
 • relatime: desactiva noatime i relatime
 • suid: permet utilitzar els bits SUID i GID
 • nosuid: el contrari de l'anterior
 • owner: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si es propietari del fitxer de dispositiu. Implica les opcions nosuid i nodev
 • remount: permet tornar a muntar un dispositiu que ja està muntat.
 • ro: muntar en mode només lectura
 • rw: muntar en mode lectura/scriptura
 • user: Consulteu el següent apartat
 • nouser: el contrari de l'anterior
 • users: Consulteu el següent apartat

podem veure un exemple d'aquestes comandes anteriors si posem un USB i escrivim la comanda

mount

ens surtiran unes quantes:

[email protected]:~$ mount
/dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
caro.iesebre.com:/samba/Departaments on /samba/departaments type nfs (ro,addr=192.168.0.8)
gvfs-fuse-daemon on /home_local/alumne/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=alumne)
/dev/sdb1 on /media/28B3-4A29 type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,flush)

Muntar els dispositius del fitxer /etc/fstab

Amb aquest comanda trobem:

Opció -a
 • Munta tots els dispositius del fitxer /etc/fstab
  • Excepte els marcats com a noauto
 • Si ja està muntat no fa res
 • Les opcions són les mateixes excepte
  • -t: Indica quins sistemes de fitxers NO muntar
  • -F: Munta els dispositius en paral·lel (fork)

configuracio dels punts de muntatge

 • Especifica les unitats que volem muntar durant l'arrancada del,sistema i també quins usuaris poden o no muntar els dispositius disponibles.
[email protected]:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=11000bf1-2952-4791-bc3f-6062d8cc737c /        ext3  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda2 during installation
/dev/sda2 none      swap  sw       0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto,exec,utf8 0    0 
#Departaments
caro.iesebre.com:/samba/Departaments /samba/departaments nfs ro 0 0


Practica(Particions xifrades amb losetup)

 • pas a pas
  • dd if=/dev/urandom of=minipart bs=1M count=100
[email protected]:~$ dd if=/dev/urandom of=minipart bs=1M count=100
100+0 registres llegits
100+0 registres escrits
104857600 octets (105 MB) copiats, 22,8703 s, 4,6 MB/s
  • sudo modprobe cryptoloop
[email protected]:~$ sudo modprobe cryptoloop
[sudo] password for alumne: 
  • sudo losetup -e aes /dev/loop7 minipart
[email protected]:~$ sudo losetup -e aes /dev/loop7 minipart
Contrasenya: 
  • sudo mkfs -t ext3 /dev/loop7
[email protected]:~$ sudo mkfs -t ext3 /dev/loop7
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Etiqueta del sistema de fitxers=
Tipus de sistema operatiu: Linux
Mida del bloc=1024 (log=0)
Mida del fragment=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
25688 nodes-i, 102400 blocs
5120 blocs (5.00%) reservats per al superusuari
Bloc de dades inicial=1
Màxim de blocs del sistema de fitxers=67371008
13 grups de blocs
8192 blocs per grup, 8192 fragments per grup
1976 nodes-i per grup
Còpies de seguretat del superbloc desades en els blocs: 
8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Escriptura de les taules de nodes-i:fet              
Creació del registre de transaccions (4096 blocs): fet
Escriptura de la informació dels súperblocs i de comptabilitat del sistema de fitxers:fet 
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
  • mkdir ~/Priva
[email protected]:~$ mkdir ~/Privat
  • sudo vi /etc/fstab
[email protected]:~$ sudo vi /etc/fstab
[1]+ Aturat         sudo vi /etc/fstab
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/.fstab.swp"
owned by: root  dated: Thu Oct 27 12:50:00 2011
file name: /etc/fstab
modified: no
name: root  host name: PC-IMATGE
process ID: 11972 (still running)
While opening file "/etc/fstab" 
dated: Thu Sep 16 00:39:09 2010
(1) Another program may be editing the same file.
If this is the case, be careful not to end up with two
different instances of the same file when making changes.
Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/fstab"
to recover the changes (see ":help recovery").
If you did this already, delete the swap file "/etc/.fstab.swp"
to avoid this message.
"/etc/fstab" 16 lines, 812 characters
Press ENTER or type command to continue

apretem enter i torna a una comanda feta anteriorment:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=11000bf1-2952-4791-bc3f-6062d8cc737c /        ext3  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda2 during installation
/dev/sda2 none      swap  sw       0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto,exec,utf8 0    0 
#Departaments
caro.iesebre.com:/samba/Departaments /samba/departaments nfs ro 0 0

Dispositiu de loop

 • Monten una imatge com si fos un dispositiu de blocs
  • Pseudo-dispositius
ls /dev/loop (tabulem 2 cops)
loop0 loop1 loop2 loop3 loop4 loop5 loop6 loop7 


ls -la /dev/loop*
brw-rw---- 1 root disk 7, 0 2011-11-02 09:04 /dev/loop0
brw-rw---- 1 root disk 7, 1 2011-11-02 09:04 /dev/loop1
brw-rw---- 1 root disk 7, 2 2011-11-02 09:04 /dev/loop2
brw-rw---- 1 root disk 7, 3 2011-11-02 09:04 /dev/loop3
brw-rw---- 1 root disk 7, 4 2011-11-02 09:04 /dev/loop4
brw-rw---- 1 root disk 7, 5 2011-11-02 09:04 /dev/loop5
brw-rw---- 1 root disk 7, 6 2011-11-02 09:04 /dev/loop6
brw-rw---- 1 root disk 7, 7 2011-11-02 09:04 /dev/loop7


crear un fitxer i fer-lo servir com a disc dur:

dd if=/dev/zero of=500M bs=1M count=500
500+0 registres llegits
500+0 registres escrits
524288000 octets (524 MB) copiats, 6,18296 s, 84,8 MB/s

sudo losetup /dev/loop0 500M
sudo fdisk /dev/loop0
El dispositiu no conté ni taula de particions DOS vàlida, ni cap etiqueta de disc Sun, SGI o OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xc51f28e3.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Avís: el senyalador 0x0000 invàlid de la taula de particions 4 es corregirà amb w(escriu)
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').
Ordre (m per a obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
e  estesa
p  partició primària (1-4)

p

Nombre de partició (1-4): 1
Primera cilindre (1-63, valor per defecte 1): 
S'està utilitzant el valor per defecte 1
Last cilindre, +cilindres or +size{K,M,G} (1-63, valor per defecte 63): 
S'està utilitzant el valor per defecte 63 
Ordre (m per a obtenir ajuda): w
S'ha modificat la taula de particions. 
S'està cridant ioctl() per rellegir la taula de particions.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
S'estan sincronitzant els discs. 
Ordre (m per a obtenir ajuda): p
Disc /dev/loop0: 524 MB, 524288000 octets
255 heads, 63 sectors/track, 63 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc51f28e3
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/loop0p1        1     63   506016  83 Linux


Journaling

superblock

ext4

xfs

Reiserfs v3

vfat

Crear sistemes de fitxers amb mkfs

Crear sistemes de fitxer ext

Modificar la mida del bloc

Comprovar badblocks abans de crear el sistema de fitxers

Establir una etiqueta al sistema de fitxers

Sortida de l'ordre mkfs

Sistema de fitxers d'intercanvi (swap)

Crear un sistema de fitxers d'intercanvi. mkswap

Restaurar particions swap

swapon