IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Objectius del tema

102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian


Paquets de programari

Conceptes

IMPORTANT: El concempte de paquet de programari es una serie de fitxers que es distribuieixen de forma conjunta. La rao principal per agrupar aquest fitxers sol ser que el funcionament de cadascun complementa o requereix d'uns altres.

 • Paquet binari: contenen aplicacions binaries (.bin) en el seu codi font. Dintre del paquet hi ha fitxers executables/binaris.
 • Paquets font: Aquests paquets inclouen codi font. Cada paquet font te un paquet equivalent binari.
 • Dependencia: El paquet requereix que s'instal·li previament un altre paquet o paquets, anomenats dependencies.
 • Gestors de paquets: Aplicacions que es permeten gestionar paquets, faciliten les tasques mes habituals relacionades amb la gesio de paquets (instal·lació, cerques, eliminacions...).
 • Diposits: un diposit o repository es un archiu on s'empagatzemen paquets, es sol trobar a internet. Aquests diposits estan preparats per a ser distribuits servint-se d'una xarxa d'internet , xarxes LAN o un dispositiu fisic (CD, DVD, USB...).
 • Paquet virtual: també se l'anomena paquet tonto o dummy ja que es un paquet buit que no serveix per res, pero el necessitem per fer anar altres paquets que depenguin d'aquest.
 • Tasques: Son agrupacions de paques que instal·lats de forma conjunta proveeixin una funcionalitat comuna.

Tipus de paquets

Hi ha diferents tipus de paquets de programari:

 • .rpm (RedHat): format dels paquets en distribucions Linux de la familia Red Hat.
 • *.deb (Debian): format dels paquets en distribucions Linux de la familia Debian.
 • *.slp (Stampede): format de paquets Stampede.
 • *.tgz (Slackware): format de paquets utilitzat a la distribucio Linux Slackware.
 • *.pkg (Solaris): format de paquets en sistemes operatius Unix Solaris.

Distribucions

Les distribucions linux tenen diferencies esntre les altres pero tot i aixi comparteixen unes caracteristiques basiques que faciliten la interoperatibilitat. Hi ha molts tipus de distribucions, aqui adjunto una imatge on hi ha algunes.

Distribfer.png

Versions de Debian

Paquets Debian

Relacions entre paquets

Importància d'un paquet

Dipòsits

Dipòsits a Debian

Dipòsits a Ubuntu

Gestors de paquets Debian

dpkg

Es l'aplicacio mes important per a utilitzar paquets debian, tots acaben anant a petar aqui, als debian pakage. Es una eina molt basica pero al mateix temps es una de les mes potents a l'hora d'instal·lar paquets.

Accions de consulta

 • dpkg -l | --list package-name-pattern : Llista els paquets que compleixen amb un determinat patró.
 • Exemple practic a la meva terminal:
ii nautilus-sendto          2.28.4-0ubuntu1          integrates Evolution and Pidgin into the Nautilus file manager
ii nautilus-sendto-empathy      2.30.3-0ubuntu1          GNOME multi-protocol chat and call client (nautilus-sendto plugin) 
ii nautilus-share          0.7.2-12build1          Nautilus extension to share folder using Samba
ii ncurses-base           5.7+20090803-2ubuntu3       basic terminal type definitions
ii ncurses-bin            5.7+20090803-2ubuntu3       terminal-related programs and man pages
ii ncurses-term           5.7+20090803-2ubuntu3       additional terminal type definitions
ii nerolinux             4.0.0.0-1             Nero Linux Disc Burning Software
ii net-tools             1.60-23ubuntu2          The NET-3 networking toolkit
ii netbase              4.35ubuntu3            Basic TCP/IP networking system
ii netbeans             6.8-0ubuntu5           Extensible Java IDE
ii netcat-openbsd          1.89-3ubuntu2           TCP/IP swiss army knife
ii network-manager          0.8-0ubuntu3.2          network management framework daemon
ii network-manager-gnome       0.8-0ubuntu3           network management framework (GNOME frontend)
ii network-manager-pptp       0.8-0ubuntu3           network management framework (PPTP plugin)
ii network-manager-pptp-gnome    0.8-0ubuntu3           network management framework (PPTP plugin, GNOME UI)
ii nexuiz              2.5.2-2build1           A fast-paced 3D first-person shooter
ii nexuiz-data            2.5.2-3              Nexuiz game data files
ii nexuiz-music           2.5.2-3              Nexuiz music files 

si posem WC al final de la comanda ens conta les linies (1870) | paraules 16073) | caracters (238774)

dpkg -l | wc
 1870  16073 238774


 • dpkg -s | --status package-name : mostra l'estatus actual d'un paquet i la metainformació del paquet.
 • dpkg -L | --listfiles package : Mostra la llista de fitxers instal·lats
 • dpkg -S | --search filename-search-pattern : Busca un fitxer concret dins dels paquets instal·lats
 • dpkg -p | --print-avail package : Mostra detalls sobre un paquetinstal·lat.
 • dpkg -I | --info package-name: Mostra informació sobre un paquet desinstal·lat.


apt

aptitude

Synaptic

Update-manager

software-center

Ordres

dpkg

dpkg-reconfigure

apt-get

apt-cache

aptitude

Conversió de paquets

Vegeu també

Enllaços externs