IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ferranpallares.jpg
Nom: Ferran Pallarés Carreres
Curs: ASIX
Grup: 1r
Autors: Ferranpallares

Apunts 1r ASIX

Apunts 2n DAM

Apunts 2n DAM - MP8 MP9 - 2013/2014