IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Wifi

 • Ones electromagnètics que es propaguen a velocitats properes a les de la llum.
 • Ona curta (velocitats de Mhz): Radio i Televisió
 • Microones (velocitats de Ghz): Telefonia mòbil
 • Transmissions via satèl·lit: velocitats de fins a 100Ghz


Wimax

 • IEEE 802.16 MAN (Metropolitan Area NetWork)
 • Similar a WI-FI
 • Norma de transmissió per ones electromagnètiques
 • Cobertura de fins a 48Km
 • Velocitat de fins a 70Mbps
 • WiMax és un concepte paregut a Wi_FI però dissenyat específicament per a donar més cobertura i ample de banda.
 • Orientat a oferir accés a Internet allà on no arriba el cable
 • Iberbanda és un operador espanyol que ofereix accés a Internet mitjançant aquesta tecnologia

Ethernet

 • Nivell 1 TCP/IP (Nivells físics i d'enllaç (1 i 2) OSI)
 • Família d'estàndards IEEE 802:
 • 802.2: Capa LLC (Logical Link Control). Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols.
 • La resta de protocols defineixen el nivell físic i el subnivell MAC.
 • 802.3 Ethernet
 • 802.4 Token Ring
 • 802.11 Wi-FI
 • 802.15 Bluetooth
 • 802.16 WiMAX

Wifi

Definició: Wi-Fi és una marca registrada utilitzada per denominar la popular tecnologia sense cables utilitzada en xarxes informàtiques.

NOTA: No es pot anomenar WIFI a totes les tecnologies sense fils, ja que fareferència a una tecnologia en concret.

 • Utilitza l'Standard IEEE802.11
 • Té diferents tecnologies de l'estandard (802.11n,802.11b, 802.11g, 802.11a...).


Avantatges

 • Comoditat: Facilita la instal·lació de xarxes.
 • Estàndard mundial

Inconvenients

 • Menor velocitat que les xarxes amb cables.
 • Menys seguretat. El medi és compartit per tant és més facil de que algú obtingui informació.
 • No és tan adequat, interferències, etc.
 • No es pot controlar facilment l'àrea de cobertura
 • No es compatible amb altres tecnologies sense fils: Bluetooth, GPRS, UMTS, etc

Versions

Faustomendoza1wifiversions.png

Caracteristiques

Components d'una WLAN

Estacions
 • Són dispositius amb interficie sense fils(ordinadors de sobretaula).
 • N'hi ha de 2 tipus host o de punt accés.
Medis de comunicació
Punts d'accès sense fils
 • També coneguts com a WAP (Wireless Acces Point)
 • Fa la funció de pont entre dos xarxes amb nivells d'enllaç similars però diferents. Pont LAN-WAN
 • Converteix les trames d'una xarxa a l'altre
 • Conjunt de serveis Bàsic. BSS (Basic Service Set)
 • Grup d'estacions que es comuniquen entre elles (WLAN)
Conjunt de serveis Bàsic. BSS (Basic Service Set)

Topologia. Xarxa Ad-hoc

 • Wireless Ad-hoc network
 • Es caracteritzen per no necessitar d'infraestructura per a establir una comunicació entre estacions
 • Topologia mallada (també anomenada mesh)
 • Similituds amb LAN
 • Similars a les LAN per coaxial. No necessiten de dispositius específics per connectar màquines

Comandes lspci, lsusb i lspcmcia

 • Identificació de dispositius pci
[email protected]:~$ lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
 • Identificador del dispositiu
[email protected]:~$ lspci -n
01:00.0 0300: 10de:0622 (rev a1)
02:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 03)
 • Per a USB i pcmcia tenim les comandes:
 • lsusb
 • lspcmcia

Potències

Direccional
 • 2,4GHz
 • Fins a 1Km, antena de 8dB
 • De 1 a 3Km, antena de 14dB
 • De 3 a 8Km, antena de 19dB
 • 5GHz
 • És més recomanable per enllaços de més de 4Km
 • Fins a 1Km, antena de 12dB
 • De 1 a 6Km, antena de 19 o 21dB
 • De 6 a 12Km, antena de 24dB
 • Distàncies més grans és aconsellable de 26dB o més(parabòliques).
Sectorials i omnidirecionals
 • Màxim de 17-19dB equips emissors de menys de 100mw

Qualitat de la senyal

 • Espectre electromagnètic saturat: Més d'una xarxa en el mateix espai de freqüència.

Faustomendoza1Espectre.png