IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Gestió d'Ample de Banda

Latència

Faustomendoza1Latencia.png

 • The distance from Stanford to Boston is 4320km.
 • The speed of light in vacuum is 300 x 10^6 m/s.
 • The speed of light in fibre is roughly 66% of the speed of light in vacuum.
 • The speed of light in fibre is 300 x 10^6 m/s * 0.66 = 200 x 10^6 m/s.
 • The one-way delay to Boston is 4320 km / 200 x 10^6 m/s = 21.6ms.
 • The round-trip time to Boston and back is 43.2ms.
 • The current ping time from Stanford to Boston over today's Internet is about 85ms:
[[email protected]]$ ping -c 1 lcs.mit.edu
PING lcs.mit.edu (18.26.0.36): 56 data bytes
64 bytes from 18.26.0.36: icmp_seq=0 ttl=238 time=84.5 ms

Throughput

 • Una simple connexió TCP es veu molt afectada pels segënts paràmetres.
 • Round-Time Trip(RTT): és el temps que tarda
 • Maximum Segment Size (MSS): la quantitat de dades màxima per paquet.
 • TCP Window size: La mida de la finestra TCP als dos extrems de la connexió (per defecte 64K- TODO Linux autotuning pot millorar aquest valor?)
Mida Finestra Latencia Throughput
524288bits 0.001s 62,5MB/s
524288bits 0,1s 640KB/s


Transferir arxiu d'1GB

Per crear l'arxiu d'1GB exacte:

dd if=/dev/zero of=archivo.txt bs=1024 count=1048576


Jitter

Definició: Un Jitter provoca una interferència, és una variació en el senyal.

Iperf

Servidor

Client

Smokeping

Permet monitoritzar la latencia de la xarxa.

 • Instal·lació:
$ sudo apt-get install smokeping
 • Arxius instal·lats:
[email protected]:~$ dpkg -L smokeping | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/smokeping
/usr/sbin/tSmoke
/usr/share/smokeping/cgi-bin
/usr/share/smokeping/cgi-bin/smokeping.cgi
/usr/lib/cgi-bin
/usr/lib/cgi-bin/smokeping.cgi
 • Per accedir a l'aplicació:
http://localhost/smokeping
 • Si dóna el següent error:
$ cat /etc/apache2/conf.d/smokeping
ScriptAlias /smokeping/smokeping.cgi /usr/share/smokeping/cgi-bin/smokeping.cgi
Alias /smokeping /usr/share/smokeping/www

<Directory "/usr/share/smokeping/www">
  Options FollowSymLinks
</Directory>

Canviar per:

ScriptAlias '''/smokeping''' /usr/share/smokeping/cgi-bin/smokeping.cgi
Alias /smokeping /usr/share/smokeping/www

<Directory "/usr/share/smokeping/www">
  Options FollowSymLinks
</Directory>


Opcions avançades del ping

Directori: /proc/sys/net/ipv4 podem filtrar els arxius icmp:

[email protected]:/proc/sys/net/ipv4$ sudo ls | grep icmp
icmp_echo_ignore_all
icmp_echo_ignore_broadcasts
icmp_errors_use_inbound_ifaddr
icmp_ignore_bogus_error_responses
icmp_ratelimit
icmp_ratemask
 • Fitxer icmp_ratelimit


 • Fitxer icmp_ratemask
 • per canviar el valor de l'arxiu utilitzarem la següent comanda:
sudo bash -c "echo 6869 > icmp_ratemask"

D'aquesta manera limitarem la resposta dels ping's.

Paquets icmp

 • Capçalera: Té una mida de 8 bytes(64bits)
Bits 0–7 8–15 16–23 24–31
0 Type Code Checksum
32 Rest of Header
Ping com a traceroute
$ ping -nR www.xtec.cat
PING xtec.cat (213.176.161.13) 56(124) bytes of data.
64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=1 ttl=251 time=54.3 ms
NOP
RR: 	192.168.0.46 
	213.176.160.157
	213.176.160.26
	213.176.161.1
	213.176.161.13
	213.176.160.19
	213.176.160.153
	10.19.41.1
	85.192.120.9

64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=2 ttl=251 time=52.9 ms
NOP	(same route)
64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=3 ttl=251 time=53.1 ms
NOP	(same route


 • També es pot fer salt a salt canviant el TTL:
$ ping -t 1 www.xtec.cat


 • Amb l'opció M
$ ping -M do -s 1900 192.168.202.1
Prova amb la comanda iperf 7200MTU
 • Comanda canviant la MTU de la tarja de xarxa a 7200MTU:
[email protected]:~# iperf -u -c 192.168.202.108 -b 2000M
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.202.108, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:  110 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.202.111 port 46957 connected with 192.168.202.108 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 1.11 GBytes  955 Mbits/sec
[ 3] Sent 812312 datagrams
[ 3] Server Report:
[ 3] 0.0-10.0 sec 1.11 GBytes  954 Mbits/sec 0.044 ms 801/812311 (0.099%)
[ 3] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[email protected]:~#


Comanda ntop

Instal·lació

 • Instal·larem el paquet ntop
$ sudo apt-get install ntop
 • Una vegada instal·lat reconfigurarem:
$ sudo dpkg-reconfigure ntop
 • Sortirà el següent assistent:

Enllaços externs

Vegeu també