IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exemple de programació de socket

Programar en php

 • Instal·lar els següents paquets:
$ sudo apt-get install php5-cli
 • Per crear el hola món
 #!/usr/bin/php #Indica on està l'interpret de comanda
 <?php
 echo "Hola mon!";
 ?>


 • Per executar-lo ho farem amb la següent comanda:
$ php holamon.php
 • Per fer-ho sense la primera linia ho farem de la següent manera
$ /usr/bin/php /home/fausto/Escritorio/holamon.php

Els paquets icmp no utilitzen cap port.


 • Exemple per establir connexió amb un socket:

Crearem el següent arxiu:

<?php
 $ip = "192.168.202.100";
 $port = 80;
 
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); 
 
 if (!$socket) {
   echo "error creando el socket\n";
   die();
 }
 
 $result = socket_connect($socket, $ip, $port);
 
 if (!$socket) {
   echo "error connectando\n";
   die();
 }
 ?>

Executarem el fitxer i mentres capturem amb el wireshark i detectarem el següent.

Executem fitxer:

$ php holamon.php


Faustomendoza1CapturaWiresharkSocket.png