IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Cablatge estructurat

Faustomendoza1cablatgeesctruc.png

 • Va començar al EEUU


Definició

 • És un sistema de cablatge dissenyat amb una jerarquia lógica que adapta tot el cablatge existent i el futur en un únic sistema, de manera que, correctament dissenyat i instal·lat en edificis, cobreix totes les necessitats de connectivitat dels seus usuaris durant un llarg període de temps.


 • Avantatges
 • Flexibilitat: La possibilitat d’ubicar serveis futurs. La configuració de nous llocs de treball es fa cap a l’exterior des d’un node central, sense necessitat de variar la resta dels llocs.
 • Modularitat: Disseny independent en allò que sigui possible de la naturalesa i la tecnologia dels sistemes que es volen connectar, així com de la topologia utilitzada en l’estructura: tecnologia de xarxa jerarquitzada.
 • Cost.

Descripció del sistema segons la norma americana EIA/TIA-568

 • Sala d’equipament (ER)
 • Cablatge vertical (Backbone)
 • Sales o armaris de telecomunicacions (TR)
 • Cablatge horitzontal
 • Instal·lacions d’escomesa (EF)
 • Àrea de treball (WA)

Instal·lacions d’escomesa (EF: Entrance Facility)

 • Es defineix com l’espai per on “entren” els serveis de telecomunicacions a l’edifici.


Sala d’equipament (ER: Equipment Room)

 • Es defineix com l’espai on resideixen els equipaments de telecomunicacions comuns a tot l’edifici (servidors centrals, centrals de vídeo, etc.).
 • Només s’admeten equipaments relacionats directament amb els sistemes de comunicacions.

Cablatge vertical (Backbone)

 • El cablatge vertical proporciona la interconnexió entre les sales o armaris de telecomunicacions, sala d’equipament i instal·lacions d’escomesa. Consisteix en les canalitzacions, els cables verticals, interconnexions intermèdies i principals,terminacions mecàniques i cables de patch o ponts, utilitzats per a interconnexions de vertical a vertical.

Sales o armaris de telecomunicacions(TR)

 • És l’espai que actua com a punt de transició entre el cablatge vertical i les canalitzacions horitzontals.


El cablatge horitzontal

 • El sistema de cablatge horitzontal comprèn des de la presa de corrent de telecomunicacions (informació) de l’àrea de treball fins al closet de telecomunicacions i consisteix en el següent:
 • A més dels 90 metres de cable horitzontal, es permeten un total de 10 metres per a l’àrea de treball i la sala de telecomunicacions provisional i ponts.


Àrea de treball (WA)

 • Els components de l’àrea de treball abasten des de la sortida d’informació fins a l’equipament d’estació. El cablatge de l’àrea de treball està dissenyat de manera que sigui senzilla la interconnexió, i que els canvis, augments i moviments es puguin dur a terme de manera còmoda.

Descripció d’un sistema de cablatge estructurat

 • La norma està optimitzada per una llargada màxima de tram de 3.000 metres, amb una superfície de fins a 1.000.000 de metres quadrats d’espai d’oficines i una població de 50 a 50.000 persones.

Organització

 • L’organització d’un sistema de cablatge estructurat respon a un conjunt d’elements funcionals bàsics, que a la vegada s’agrupen en una sèrie de

subsistemes de cablatge estructurat. Aquest subsistemes responen a una estructura jerarquitzada en estrella i són tres:

Faustomendoza1estructurajerarquicainvertit.png

 • Les agrupacions d’aquests elements mitjançant la seva connexió formen els subsistemes de cablatge.

Faustomendoza1subsistemacablatge.png

Classes d’enllaços i canals: definició i característiques

 • Enllaç permanent: El patch pannel sempre és permament
 • Enllaç: Sovint és mateix que l'enllaç permament
 • Canal: Comprova que el canal de punt a punt estigui correcte
 • Sempre han de haver patch pannels en cada enllaç permament

Faustomendoza1enllaÇ.png

Vegeu També

Cablatge_estructurat