IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Switch

 • Les interfícies de la nostra màquina són;

[_] eth1

eth4 eth3 eth2 eth0

[_] [_] [_] [_]


 • El primer que hem fet és ficar un adaptador amb quatre targetes de xarxa, més una que en te d'integrada.
$ ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f0 
     inet addr:192.168.204.213 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21e:58ff:fee0:30f0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:326 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:598300 (598.3 KB) TX bytes:28388 (28.3 KB)
     Interrupt:21 Base address:0x2000 
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:a4:6d:b8 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:17 
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f1 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:22 Base address:0x2080 
eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f2 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:23 Base address:0x2400 
eth4   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f3 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:20 Base address:0x2480 
lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 • Instal·lem el Bridge-utils, amb:
$ sudo apt-get install bridge-utils
 • Per crear un pont, utilitzem la següent comanda:
$ sudo brctl addbr br0
 • Comprovació (veurem que no hi ha cap interfície de xarxa associada al bridge):
$ brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br0		8000.000000000000	no		
 • Per associar una interfície de xarxa al nostre bridge, utilitzem:
$ sudo brctl addif br0 eth2
 • Comprovem que el nostre bridge ja té una interfície associada:
$ brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br0		8000.001e58e030f1	no		eth2
 • Fem un ifconfig:
$ ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f1 
     inet addr:192.168.204.215 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f0 
     inet addr:192.168.204.213 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21e:58ff:fee0:30f0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:6733 errors:0 dropped:160 overruns:0 frame:0
     TX packets:2816 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:1423426 (1.4 MB) TX bytes:372412 (372.4 KB)
     Interrupt:21 Base address:0x2000 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:a4:6d:b8 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:17 

eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f1 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:22 Base address:0x2080 

eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f2 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:23 Base address:0x2400 

eth4   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:58:e0:30:f3 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:20 Base address:0x2480 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:6678 (6.6 KB) TX bytes:6678 (6.6 KB)
 • Veure les MAC enregistrades al brctl.
$ sudo brctl showmacs br0
port no	mac addr		is local?	ageing timer
 1	00:1e:58:e0:30:f1	yes		  0.00
 3	00:1e:58:e0:30:f2	yes		  0.00
 4	00:1e:58:e0:30:f3	yes		  0.00
 2	00:21:5a:a4:6d:b8	yes		  0.00
 3	9c:eb:e8:05:c3:c6	no		  1.28
 1	c8:60:00:11:c2:dd	no		  7.48
 • IMPORTANT!! S'han d'activar les interfícies perquè tinguin connexió:
$ sudo ifconfig eth0 up

Fer els canvis permanents

 • Per fer els canvis permanents, al fitxer /etc/network/interfaces creem una interfície que sigui un bridge de la eth0.
$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
bridge_ports eth0
auto eth0
iface eth0 inet manual
 • També podem fer que l'interfície estigui amb dhcp

També podem utilitzar DHCP:

$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto br0
iface br0 inet dhcp
bridge_ports eth0
auto eth0
iface eth0 inet manual

Exemples del Proxmox de classe

# brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
vmbr0		8000.d8d385ae5a8c	no		eth0
[email protected]:~# brctl showmacs vmbr0
port no	mac addr		is local?	ageing timer
 1	00:06:29:f7:66:72	no		  0.94
 1	00:0c:42:b6:83:f6	no		 11.69
 1	00:1c:c0:a7:4c:da	no		 95.18
 1	00:1e:67:2e:3c:f4	no		  1.15
 1	00:1f:29:5e:bc:c2	no		  1.36
 1	00:21:5a:72:c4:55	no		 99.18
 1	00:26:18:5c:b4:2d	no		  0.66
 1	00:26:ab:7f:35:c9	no		 20.00
 1	12:3f:07:75:09:2f	no		 121.80
 1	1c:7e:e5:2d:4d:a6	no		 59.61
 1	28:10:7b:b1:74:84	no		  9.24
 1	28:10:7b:b1:74:b4	no		  0.63
 1	28:10:7b:bd:0a:c4	no		 115.61
 1	28:10:7b:bd:0a:f4	no		 95.05
 1	28:10:7b:bd:0b:54	no		 89.16
 1	28:10:7b:bd:0b:84	no		 84.44
 1	28:10:7b:bd:0b:b4	no		 101.88
 1	2a:5e:73:9c:4a:58	no		 99.18
 1	5a:b0:2b:fa:e2:aa	no		 99.18
 1	5a:b0:2b:fa:e2:ab	no		 119.41
 1	78:e7:d1:d2:2b:47	no		  0.59
 1	9e:dc:7a:84:1b:11	no		 99.42
 1	b8:a3:86:68:f0:b0	no		 64.13
 1	b8:a3:86:69:7a:e0	no		 23.14
 1	c6:88:13:da:70:5d	no		 154.39
 1	d4:ca:6d:20:8f:7f	no		  0.00
 1	d8:d3:85:ae:5a:8c	yes		  0.00
 1	fc:75:16:73:e4:b0	no		  7.54
 1	fc:75:16:73:e4:e0	no		 92.31
 1	fc:75:16:73:e4:f1	no		  0.90
 1	fe:79:f1:9c:71:56	no		 63.84

Veure també