IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovació de la xarxa i configuració

Primer Nivell Fisic

  • Per visualitzar els paràmetres actuals

Comanda

$ sudo mii-tool

Execució

eth6: negotiated 1000baseT-HD flow-control, link ok


  • Per visualitzar la configuració totes les targetes de red
$ sudo ifconfig -a
  • Altra alternativa és la comanda:
$ sudo ethtool ethX

Nota:Ha d'estar la comanda instal·lada

  • Forçar al client amb la següent comanda:
$ sudo dhclient ethX
$ sudo route -n

Veure les dns al fitxer "/etc/resolv.conf"