IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció MySQL

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades i es utilitzada en el sistemes LAN

Oracle va comprar a MySQL, ara disposa més del 80% del mercat ja que aquests dos eren els mes utilitzats.

Tipus de base de Dades

 • Relacionals
 • Jeràrquic

Formes d'instal·lar i borrar-los

tasksel

Fa servir ncurses que simula ser una interfíce gràfica, però tot esta fet per caràcters

Cal tenir instal·lat el tasksel.

Comandament

$ sudo tasksel

Execució

Configuración de paquetes

  ┌─────────────────────┤ Selección de programas ├─────────────────────┐
  │ Puede elegir instalar una o más de las siguientes colecciones de  │ 
  │ programas predefinidas.                      │ 
  │                                  │ 
  │ Elegir los programas a instalar:                  │ 
  │                                  │ 
  │  [ ] Cloud computing: Walrus storage service         ↑  │ 
  │  [ ] Cloud computing: all-in-one cluster           ▮  │ 
  │  [ ] Cloud computing: cluster controller           ▒  │ 
  │  [ ] Cloud computing: node controller            ▒  │ 
  │  [ ] Cloud computing: storage controller           ▒  │ 
  │  [ ] Cloud computing: top-level cloud controller       ▒  │ 
  │  [ ] Servidor de DNS                     ▒  │ 
  │  [ ] Edubuntu server                     ▒  │ 
  │  [ ] LAMP server                       ↓  │ 
  │                                  │ 
  │                                  │ 
  │                <Aceptar>              │ 
  │                                  │ 
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Apt

Es fa desde la consola de comandes

Insta·lar

Comanda

$ sudo apt-get install mysql-server

Execució

Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias    
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 mysql-server
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 94 no actualizados.
Necesito descargar 60,8kB de archivos.
Se utilizarán 94,2kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick-updates/main mysql-server all 5.1.49-1ubuntu8.1 [60,8kB]
Descargados 60,8kB en 0s (3265kB/s)
Seleccionando el paquete mysql-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 00%
196815 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando mysql-server (de .../mysql-server_5.1.49-1ubuntu8.1_all.deb) ...
Configurando mysql-server (5.1.49-1ubuntu8.1) ...

Des-instal·lar

Comanda

$ sudo apt-get remove mysql-server-5.1

Execució

Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias    
Leyendo la información de estado... Hecho
Los siguientes paquetes se instalaron automáticamente y no son necesarios:
 libnet-daemon-perl libhtml-template-perl libdbi-perl
 mysql-client-core-5.1 libdbd-mysql-perl mysql-client-5.1 mysql-common
 libplrpc-perl mysql-server-core-5.1 libmysqlclient16
Utilice «apt-get autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
 mysql-server mysql-server-5.1
0 actualizados, 0 se instalarán, 2 para eliminar y 94 no actualizados.
Se liberarán 15,0MB después de esta operación.
¿Desea continuar [S/n]? 
.
.
.


Comprovar el funcionament del MySQL

Per comprovar si funciona, ens connectem per via de comandes

$ sudo mysql -p

Mirem els fitxers que s'han instal·lat

Comanda

$ sudo dpkg -L mysql-server

Execució

/.
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/mysql-server
/usr/share/doc/mysql-server/copyright
/usr/share/doc/mysql-server/changelog.Debian.gz


Si es oblida la contrasenya, es pont re configurar amb la comanda seguent:

Comanda

$ sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1

Execució

Configuración de paquetes
┌─────────────────┤ Configuración de mysql-server-5.1 ├──────────────────┐
│ While not mandatory, it is highly recommended that you set a password │ 
│ for the MySQL administrative "root" user.               │ 
│                                    │ 
│ If this field is left blank, the password will not be changed.     │ 
│                                    │ 
│ New password for the MySQL "root" user:                │ 
│                                    │ 
│ *****_________________________________________________________________ │ 
│                                    │ 
│                 <Aceptar>               │ 
│                                    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
                                 
mysql stop/waiting
mysql start/running, process 3987