IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Posada en marxa

Si per alguna raó el servei mysql no pot reiniciar, matarem el proces

Per iniciar el servei mysql

$ sudo service mysql start

Per parar el servei mysql

$ sudo service mysql stop

Comadament per veure el nombre de procés

$ ps aux | grep mysql

Execució

mysql   2418 0.1 0.8 155612 17752 ?    Ssl 19:18  0:00 /usr/sbin/mysqld
danny   2491 0.0 0.0  5172  760 pts/0  S+  19:18  0:00 grep --color=auto mysql

Per matar el proces de mysql amb la comanda següent

$ sudo kill -9 2418

NOTA: A partir d ela versió 10.10 d'ubuntu per reiniciar s'ha de fer amb el service

Configuració

Per comprovar si estan els fitxers de configuracio:

$ dpkg -L mysql-server-5.1 | grep "/etc"

Executa:

/etc
/etc/apparmor.d
/etc/apparmor.d/force-complain
/etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld
/etc/init.d
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/mysql-server
/etc/mysql
/etc/mysql/conf.d
/etc/mysql/conf.d/mysqld_safe_syslog.cnf
/etc/mysql/debian-start
/etc/init
/etc/init/mysql.conf
/etc/logcheck
/etc/logcheck/ignore.d.workstation
/etc/logcheck/ignore.d.workstation/mysql-server-5_1
/etc/logcheck/ignore.d.server
/etc/logcheck/ignore.d.server/mysql-server-5_1
/etc/logcheck/ignore.d.paranoid
/etc/logcheck/ignore.d.paranoid/mysql-server-5_1
/etc/init.d/mysql

Fitxer de configuració del servidor

"/etc/mysql/my.cnf "

No es veu al filtratge anterior perque és un paquet dinàmic

Per treure els comentaris del fitxer utilitzarem la següent comanda

$ cat /etc/mysql/my.cnf | grep -v "^#"

On el símbol carat és una expressió regular que indica començament de linia.

És important fer una còpia del fitxer original abanas de modificar-lo.

$ sudo mv /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf.original

Per desar-ho el fitxer sense els comentaris el farem la comanda:

$ sudo bash -c "cat /etc/mysql/my.cnf.original | grep -v '^#' > /etc/mysql/my.cnf.sensecom"

Fitxers de registre

Fitxers d'errors

 • /var/log/mysql/error.log

Eines per al mysql

Gràfica

 $ sudo apt-get install mysql-admin

Per executar la instal·lació

$ sudo mysql-admin

Query Browser