IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Xarxa inalambrica

Introducció

 • Wi-Fi (sovint escrit com Wi-fi, WiFi, Wifi i wifi ), acrònim de Wireless Fidelity (Fidelitat sense fils), és una marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). Es basa en els estàndards oberts 802.11a i 802.11b establerts per IEEE, i encara no controlats per cap empresa.

IMPORTANT: No podem anomenar WIFI a tot les tecnologies sense fils. Com veurem, WIFI fa referència a una tecnologia molt concreta.

Avantatges

 • La comoditat que ofereixen és molt superior a les xarxes cablejades perquè qualsevol que té accés a la xarxa pot connectar-se des de diferents punts dins d'un rang suficientment ampli d'espai.
 • Les xarxes Wi-Fi permeten l'accés de múltiples ordinadors sense cap problema ni despesa en infraestructura, no sent així a la tecnologia per cable.
 • La Wi-Fi Alliance assegura que la compatibilitat entre dispositius amb la marca Wi-Fi és total, amb el que en qualsevol part del món podrem utilitzar la tecnologia Wi-Fi amb una compatibilitat total. Això no s'esdevé, per exemple, en mòbils.

Inconvenients

 • Menor velocitat que les xarxes amb cable.
  • 100Mbps (LAN) vs 54Mbps (WAN màxim teòric).
  • La pèrdua de velocitat es deguda al fet d'utilitzar un medi compartit (aire).
  • No és tant adequat (compartir, interferències, etc.).
  • Menys seguretat. El medi és compartit i és més fàcil que tercers obtinguin informació de la WLAN. Les clau WEP no són segures.
  • No és pot controlar fàcilment l'àrea de cobertura.
  • No és compatibles amb altres tecnologies sense fils: Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.

NOTA: IEEE 802.11 és un conjunt d'estàndards per a les xarxes sense fils (WLAN).

WiMAX

 • Interoperabilitat Mundial per a l'accés per microones.
 • IEEE 802.16 MAN (Metropolitan Area NetWork).
 • Similar a WI-FI.
 • Norma de transmissió per ones electromagnètiques.
 • Cobertura de fins a 48Km.
 • Velocitat de fins a 70Mbps.
 • WiMax és un concepte paregut a Wi_FI però dissenyat específicament per a donar més cobertura i ample de banda.
 • Orientat a oferir accés a Internet allà on no arriba el cable.
 • Iberbanda és un operador espanyol que ofereix accés a Internet mitjançant aquesta tecnologia.

Estàndards WIFI

Estandard wifi dlrh.png

Potències i qualitat de la senyal

 • La potència d'emissió ve donada per l'antena (guany).
 • Una antena millor no fa que vagi més ràpida la xarxa.
 • Sí que augmenta la cobertura.
 • La velocitat (transfer rate) s'ajusta amb la distància.

Distàncies

 • Hi ha una potència adequada i una antena per a cada banda segons la distància i el tipus antena.
 • Direccional
 • 2,4 GHz
 • Fins a 1 km, antena de 8dB.
 • De 1 a 3 km, antena de 14dB.
 • De 3 a 8 km, antena de 19dB.
 • Distàncies més grans --> antena de 24dB o més.
 • 5GHz. És més recomanable per enllaços de més de 4 Km
 • Fins a 1 km, antena de 12dB.
 • De 1 a 6 km, antena de 19 o 21dB.
 • De 6 a 12 km, antena de 24dB.
 • Distàncies més grans --> antena de 26dB o més (parabòliques).

Qualitat de la senyal

SNR= Potència de la senya (dBm) - Potència del soroll (dBm)

 • El SNR és la relació senyal soroll i és un indicador de la qualitat de la senyal.
 • Si la senyal és molt més potent que el soroll aleshores el SNR és alt i la qualitat és bona.
 • Si la senyal té una potència similar al soroll, aleshores el SNR és baix.
 • SNR =0 --> Soroll i senyal tenen la mateixa potència.
 • SNR=10 --> La senyal és 10 vegades més potent.
 • SNR=20 --> La senyal és 100 vegades més potent.
 • SNR=30 --> La senyal és 1000 vegades més potent.

Zona de FRESNEL

Bona qüalitat

Fresnel dlrh.png

Mala qüalitat

Fresnel incorrecte dlrh.png