IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Xarxa d'Àrea Local Virtual

  • Segmentar el trànsit dins d'una mateixa xarxa física(xarxa local).
  • Limitar el domini de broadcast/difusió.
  • Les VLAN limiten el domini de broadcast en un switch, dividint un dispossitiu físic.
  • El traffic shaping o QoS(qualitat de servei) s'implementen en dispossitius que funcionen en temps real, streaming, veu IP.
  • No calen muntatge físiques, es pot configurar amb una aplicació, exemple: configurar un port per a que pertanye a una altra xarxa.

Introducció

Una Virtual LAN (Xarxa d'àrea local virtual) és un mètode de crear xarxes lògiques independents dintre d'una xarxa física.

Les VLAN permeten fraccionar un switch físic en diversos switches virtuals, lo qual permet configurar una estructura de xarxa lògica amb independència de certs paràmetres físics.

L'estàndard IEEE 802.1Q està plenament suportat per GNU/Linux.

VLAN

Una VLAN (acrònim de Virtual LAN, "Xarxa d'Àrea Local Virtual") és un mètode de crear xarxes lògicament independents dins d'una mateixa xarxa física. Diverses VLANs poden coexistir en un únic commutador físic o en una única xarxa física. Són útils per reduir la grandària del domini de difusió i ajuden en l'administració de la xarxa separant segments lògics d'una xarxa d'àrea local.
La VLAN consisteix en una xarxa d'ordinadors que es comporten com si estiguessin connectats al mateix commutador, encara que poden estar en realitat connectats físicament a diferents segments d'una xarxa d'àrea local. Els administradors de xarxa configuren les VLANs mitjançant programari en lloc de maquinari, la qual cosa les fa extremadament flexibles.

Definició IEEE 802.Q

El protocol IEEE 802.1Q, també conegut com dot1Q, va anar un projecte del grup de treball 802 de la IEEE per desenvolupar un mecanisme que permeti a múltiples xarxes compartir de forma transparent el mateix mig físic, sense problemes d'interferència entre elles (Trunking).

Vegeu també

Apunts d'alumnes:

Enllaços externs