IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exercici Esteganografia

  • Instal·lem l'eina següent
$ sudo apt-get install steghide
  • Executem la següent comada:
$ wget 240px-Enigma.jpg
  • Ara executem la següent:
$ steghide extract -sf 240px-Enigma.jpg
[email protected]:~/Descargas$ steghide extract -sf 240px-Enigma.jpg 
Anotar salvoconducto: 
anota los datos extrañados e/"missatge.txt".
  • Per últim mostrem el missatge amb la comanda següent:
$ cat missatge.txt

  • Missatge que mostrarà
Hola a tots i benvinguts a la sessió sobre Criptografia del curs ICE!!!