IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Dannyruedahurtado.jpg
Nom: Danny Rueda Hurtado
Curs: 2n ASIX
Grup: ASIX
Autors: Dannyrueda

MP1 Implementació de sistemes operatius

Apunts

MP2 + M10 Gestió i administració de bases de dades

Apunts

Pràctiques

Iniciació en programació

Apunts

Pràctiques

MP7 - Planificació i administració de xarxes

Apunts

Pràctiques

MP11 - Seguretat i alta disponibilitat

Apunts

Exercici


Taller

Crèdit de Síntesi

Documentació Web de Servei Tècnic