IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

[Shebang]

<? etiqueta de preprocessament, estem enviant al interpret que el pròxim que ve es php.

fitxer holamon.php

 
#!/usr/bin/php
<?php
echo "Hola mon!";
?>

fitxer que et conectes a una pàgina web i et mostre el contingut

#!/usr/bin/php
<?php

$ip = "192.168.202.100";
$port = 80;

$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); 

if (!$socket) {
    echo "error creando el socket\n";
    die();
}

$result = socket_connect($socket, $ip, $port);

if (!$socket) {
    echo "error connectando\n";
    die();
}

?>

Ack.jpeg