IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Cacti és una completa solució per a la generació de gràfics en xarxa, dissenyada per aprofitar el poder d'emmagatzematge i la funcionalitat per a gràfiques que posseeixen les aplicacions RRDtool. Aquesta eina, desenvolupada en PHP, proveeix un pooler àgil, plantilles de gràfics avançades, múltiples mètodes per a la recopilació de dades, i maneig d'usuaris. Té una interfície d'usuari fàcil d'usar, que resulta convenient per a instal·lacions de la grandària d'una LAN, així com també per a xarxes complexes amb centenars de dispositius.

Què és una RRDtool?

RRDtool és l'acrònim de Round Robin Database tool, o sigui que es tracta d'una eina que treballa amb una BD que maneja Planificació Round-robin. Aquesta tècnica treballa amb una quantitat fixa de dades i un punter a l'element actual. La manera en què treballa una base de dades utilitzant Round Robin és el següent; es tracta la BD com si fos un cercle, sobreescrivint les dades emmagatzemades, una vegada aconseguida la capacitat de la BD. La capacitat de la BD depèn de la quantitat d'informació com a historial que es vulgui conservar.

Avantatges

 • Gràfics
 • Permet utilitzar totes les funcions de rrdgraph per definir els gràfics i automatitza algunes d'elles.
 • Permet organitzar la informació en arbres jeràrquics
 • Fonts de Dades
 • Permet utilitzar totes les funcions de rrdcreate i rrdupdate, incloent la definició de diverses fonts de dades per arxiu RRD
 • Colecció de dades
 • Les fonts dades poden ser actualitzades via SNMP o mitjançant la definició de scripts
 • Suporti SNMP inclòs utilitzant php-snmp o net-snmp
 • Un component opcional, cactid, implementa les rutines SNMP en llenguatge C amb multi-threading. Molt important per a grans nombres de dispositius.
 • Plantilles
 • Permet crear plantilles per reutilitzar les definicions de gràfics, fonts de dades i dispositius
 • Gestió d'usuaris
 • Permet definir autenticació (local o *LDAP) i diferents nivells d'autorització per a usuaris

Instal·lació

¿Como instal·lar Cacti en Ubuntu 11.04 o superior?

Obrir una terminalhttp://acacha.org/mediawiki/skins/common/images/button_image.png i escriu:

$ sudo apt-get install cacti

Despues de descarregar, aparèix una finestra dient quins servidors vas a configurar per a que funcionin amb Cacti. Pots escollir un d'ells, tots o cap. Després Cacti estarà disponible en http://localhost/cacti/

Un cop hem entrat al navegador, s'iniciarà la configuració.

1cacti1.png

Cacti suporta fer instal·lacions noves o actualitzacions:

2cacti2.png

La següent pàgina comprova que tenim instal·lades totes les aplicacions necessàries (RDDTool i SNMP...)

3cacti3.png

Un cop acabada la configuració ens demanara el usuari i la contrasenya per poder accedir-hi.

4cacti4.png

Per acabar ens demanarà una nova contrasenya.

5cacti5.png

Finalment ja podem accedir-hi a la pàgina princial.

6cacti6.png

Conectar Cacti a LDAP

primerament instal·lem les comandes yum i search.

sudo apt-get install yum
sudo apt-get install sphinxsearch

copiem el fitxer ldap_response_time.pl a la carpeta scripts de cacti.

sudo cp ldap_response_time.pl /usr/share/cacti/site/scripts

reiniciem la màquina.

Amb un navegador accedim al cacti i des de allí Settings -> Authentification

Cacti auth1.png

Cacti auth2.png

Cacti auth3.png

Templates

Per importar templates és tan fàcil com anar a la secció de templates. Ho podem al menú principal de la configuració del cacti.

Cacti general.png

Dins d'aquest apartat tenim dues opcions, la de importar i exportat templates.

 • importar:

Import tem.png

 • exportar:

Export temp.png


Si busquem algun template concret: http://forums.cacti.net/about15067.html

Si busquem algun plugin conrect: http://www.debianhelp.co.uk/cactiplugins.htm


MODIFICAR A PARTIR D'AQUÍ

Cacti-ldap.png

pàgines d'interès

|http://www.lecentre.net/blog/archives/74

|http://www.shaneramey.com/computer-networking/4-general/7-configuring-cacti-to-use-active-directory-ldap.html

|http://tecnoquia.blogspot.com.es/2009/12/monitorizar-servidores-openldap-desde.html