IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Com funciona?

CactiPrinciplesOperation.png

Cacti cumpleix tres tasques:

  • Data Retrieval: Cal definir com s'obtenen les dades a monitoritzar
  • Cacti utilitza el que s'anomena el Poller. El poller és executat per l'scheduler del sistema operatiu (típicament cron). Bàsicament s'utilitza el protocol SNMP per tal d'obtenir les dades tot i que també es poden definir scripts a mida.
  • Data Storage: Cal definir com s'emmagatzemen les dades a monitoritzar.
  • Cacti utilitza RRDTool per emmagatzemar les dades.
  • Data Presentation: Cal definir com es presenten les dades a monitoritzar.
  • També s'utilitza RRDTool.

veigeu també


instalació cacti manual

sudo wget www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7.zip

unzip cacti-0.8.7.zip

sudo mv cacti-0.8.7h /var/www/cacti2

cd /var/www/cacti2

sudo mysql -p

create database cacti2;

sudo mysql -p cacti2 < cacti.sql

cd include\

sudo nano config.php

$database_type = "mysql"; $database_default ="cacti2"; $database_hostname = "localhost" $database_username = "root" $database_password = "pass" $database_ssl = false;