IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ldap. Introducció

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Ldap NO és una bases de dades. Realment és una interfície per accedir a una base de dades. Ldap és un servei de directori que ens permet accedir a un repositori de dades anomenat directori.

avantatges / desavantatges

avantatges

Principal avantatge: Rapidesa en operacions de lectura

Principal desavantatge: Bastant més lentes en operacions de escriptura, eliminació i modificar.

avantatges

Facil de ser distribuides pots tenir 4 o 5 ldap que se reparteixen la feina. Es molt escalable.

Per què Ldap?

perque es un estandar de facto per a temes d'autentificació d'usuaris.

exemple tipic problema de cualsevol empresa.

les aplicacions van totes en usuaris. si en te mes de 5 aplicacions pot ser un caos. ja que a de modificar 5 diferent, per solucionar això usem el ldap


  • Autenticació
Linux, Postfix, Courier, Egroupware, Phpgroupware, Gforge,Jabber, Apache, Moodle, Mediawiki, Mozilla Thunderbird, Evolution, Plone, Samba, servidors de FTP...
  • Llenguatges de programació
PHP, Phyton, Ruby On Rails, Mono, Java, ASP, C, C++...
  • Estàndard Obert (amb implementacions tancades)
Hi han múltiples eines (tant lliures com privades) pèr treballar amb Ldap

Abre LDAP

1º model DNS

Carlesrisa abre ldap.png


El punt de dalt de tot compartit en tot lo mon.

per no xocar, posa un nom de domini.

si tens un .com com a minim as de fer 2 coses mes.

Model Territorial


poden ser fulles o no

si son fulles saccaba la gerarquia , no pot tenir fills, en ldap en lloc de dir fulla es diu objecte (fitxer)


unitat organitzativa (carpeta)

  • Lo que es important es que un objecte a de tenir un nom unic, DN a de ser unic. el DN es desde l'arrel al final això no pot ser igual.
  • RDN es pot repetir si esta en objectes diferents.
  • Per tant els DN són composicions de RDN:
  • DN= RDN(fill), RDN(pare), RDN (avi), ... ,RDN(arrel)
  • Els RDN són parells de valors formats per un atribut de l'entrada més el seu valor
  • nom_atribut=valor

Serveis de directori

Apache Directory Studio

instal·lació

Primer instal·lar el java.

Afegiu la línia:

deb http://archive.canonical.com/ maverick partner

Al fitxer /etc/apt/sources.list

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk

Podem descarregar l'aplicació amb wget:

$ wget http://www.takeyellow.com/apachemirror/directory/studio/stable/1.5.3.v20100330/ApacheDirectoryStudio-linux-x86-1.5.3.v20100330.tar.gz

Un cop descarregada cal descomprimir-la

$ tar xvzf ApacheDirectoryStudio-linux-x86-1.5.3.v20100330.tar.gz


DIT: directory information tree ( directori d'informació de l'arbre)

Al moment de crar un objecte

Es obligatori ser objectclass top ( el directory studio o fa automaticament)

per crear un nou entry boto dret i nou entry

oco on fasis click que es creara allí.

Creacio schema

Per definir un schema as de elegir objectes.

Abre ldap

Carlesrisa abreldap.png

LDAP. Implementacions

Vegeu també

Enllaços externs