IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IPERF

Iperf és una eina que permet fer tests de velocitat (throughput) entre un client i un servidor. Proporciona les eines tant per al client com per al servidor.

Instal·lació

 • Comanda per intal·lar-lo:
$ sudo apt-get install iperf


Servidor

$ iperf -s
[email protected]:~$ iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 127.0.0.1 port 5001 connected with 127.0.0.1 port 39892
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 4] 0.0- 0.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] local 127.0.0.1 port 5001 connected with 127.0.0.1 port 39948
[ 5] 0.0-10.0 sec 9.57 GBytes 8.21 Gbits/sec
[ 4] local 127.0.0.1 port 5001 connected with 127.0.0.1 port 39960
[ 4] 0.0-10.0 sec 13.3 GBytes 11.4 Gbits/sec

Client

$ iperf -c
[email protected]:~$ iperf -c localhost
------------------------------------------------------------
Client connecting to localhost, TCP port 5001
TCP window size: 49.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 127.0.0.1 port 39948 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 9.57 GBytes 8.22 Gbits/sec
[email protected]:~$ iperf -c localhost -m
------------------------------------------------------------
Client connecting to localhost, TCP port 5001
TCP window size: 49.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 127.0.0.1 port 40039 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 10.0 GBytes 8.59 Gbits/sec
[ 3] MSS size 16384 bytes (MTU 16424 bytes, unknown interface)

Jitter

Variabilitat temporal durant l'enviament de senyals digitals, una lleugera desviació de l'exactitud del senyal de rellotge

Smokeping

Instal·lació

$ sudo apt-get install smokeping
...
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
 echoping fping javascript-common libconfig-grammar-perl libdbi1 libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl libjs-cropper libjs-prototype
 libjs-scriptaculous librrd4 librrds-perl libsnmp-session-perl libsocket6-perl speedy-cgi-perl ttf-dejavu wwwconfig-common
...

Not creating home directory `/var/lib/smokeping'.
enabling Apache configuration in /etc/apache2/conf.d/smokeping
 * Reloading web server config apache2                                [ OK ] 
Creating config file /etc/smokeping/basepage.html with new version
Creating config file /etc/smokeping/smokemail with new version 
Creating config file /etc/smokeping/tmail with new version 
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Alerts with new version 
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Database with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/General with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Presentation with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Probes with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Slaves with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/Targets with new version
Creating config file /etc/smokeping/config.d/pathnames with new version
Creating config file /etc/smokeping/config with new version
Starting latency logger daemon smokeping

Aplicació Web

Smokeping és una aplicació web

http://IP/smokeping/smokeping.cgi

Per exemple i podeu accedir amb:

http://localhost/smokeping/smokeping.cgi

La carpeta on estan els fitxers web és:

$ ls /usr/share/smokeping/www/
images javascript


Arxius de configuració

 • Arxiu principal del smokeping
$ cat /etc/smokeping/config
@include /etc/smokeping/config.d/General
@include /etc/smokeping/config.d/Alerts
@include /etc/smokeping/config.d/Database
@include /etc/smokeping/config.d/Presentation
@include /etc/smokeping/config.d/Probes
@include /etc/smokeping/config.d/Slaves
@include /etc/smokeping/config.d/Targets
 • Arxiu Targets
$ cat /etc/smokeping/config.d/Targets 
** Targets **

probe = FPing

## You have to edit and uncomment all what you want below this.
# Please, refer to smokeping_config man page for more info
# The given adresses aren't real to avoid DoS.

menu = Top
title = Network Latency Grapher
remark = Welcome to the SmokePing website of 'A poorly \
	mantained site running Debian.'

+ Local

menu = Local
title = Local Network

++ LocalMachine

menu = Local Machine
title = This host
host = localhost

En aquest arxiu podem crear nous hosts i que surtin en el menú de l'esquerra.

Exemple:

+ Companys

menu = Companys
title = PCs Companys

++ Borja

menu = Borja
title = PC Borja
host = 192.168.202.223

Comandes per terminal

Comanda principal

$ sudo fping 8.8.8.8

Manual

$ man fping

Per enviar mes paquets per segon

$ fping -c 20 8.8.8.8


$ fping -c 20 -p 20 8.8.8.8

ICMP

Format del protocol

Llista de missatges de control permesos (incompleta):

 • 0 - Echo Reply
 • 1 - Reservat
 • 2 - Reservat
 • 3 - Destination unreachable
 • 4 - Source Quench
 • 5 - Redirect Message
 • 6 - Direcció Alterna de Host
 • 7 - Reservat
 • 8 - Echo Request
 • 9 - Anunci de Router
 • 10 - Sol · licitud de Router
 • 11 - Temps Excedit
 • 12 - Problema de Paràmetre
 • 13 - Marca de temps
 • 14 - Resposta de Marca de temps
 • 15 - Petició d'Informació
 • 16 - Resposta d'Informació
 • 17 - Petició de Màscara de Direcció
 • 18 - Resposta de Màscara de Direcció
 • 19 - Reservat per a seguretat
 • 20-29 - Reservat per a experiments de robustesa
 • 30 - Traceroute
 • 31 - Error de conversió de Datagrama
 • 32 - Redirecció de Host Mòbil
 • 33 - IPv6
 • 34 - Petició de Registre de Mòbil
 • 35 - Resposta de registre de Mòbil
 • 36 - Petició de Nom de Domini
 • 37 - Resposta de Nom de Domini
 • 38 - SKIP Protocol de Algorisme de Descobriment
 • 39 - Photuris, Falles de Seguretat
 • 40-255 - Reservat

Path MTU Discovery

[email protected]:~$ ping -M do -s 1472 www.iesebre.com
PING www.iesebre.com (192.168.0.9) 1472(1500) bytes of data.
1480 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=1 ttl=63 time=0.858 ms
1480 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=2 ttl=63 time=0.872 ms
1480 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=3 ttl=63 time=0.925 ms
1480 bytes from www.iesebre.com (192.168.0.9): icmp_req=4 ttl=63 time=0.990 ms

Per tant amb 1472 tenim que el MTU màxim hauria de der 1500:

1472 (mida del ping) + 8 bytes (capçalera ICMP) + 20 bytes (Capçalera IP)

NTOP

Per instal·lar ntop en un sistema Debian/Ubuntu:

$ sudo apt-get install ntop

La instal·lació crea un usuari específic del sistema (usuari ntop). Aquest és l'usuari que correrà l'aplicació ntop.

Un cop instal·lat és necessari que configurem ntop:

$ sudo dpkg-reconfigure ntop

multiget

Vegeu també