IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

En xarxes petites o poc complexes sovint s'utilitzen encaminament estàtic, és a dir la configuracio de les taules de rutes es dona de forma manual, este tipus es bo per a xarxes que no canviin la seva forma(topologia).

En xarxes grans i complexes solen tenir topologies mes complexes i que poden canviar ràpidament, succeint modificacions en la seva forma i o estat dels enllaços de la xarxa. Aquest tipos de xarxes no es poden gestiona de forma facil amb encaminament estàtic. A més l'encaminament estàtic no és un sistema escal·lable.

Conceptes

Mètrica de la xarxa: valorar el cost d'un camí.

tipus de mètriques:

 • Nombre de salts: Aquest sistema suposen un cost 1 igual per a tots.


Route distance

connected: sense salt pel mig.

static: les que poses a mà que s'han apres de forma statica no els afegit ningú. per defecte els administradors tenen mes força que les aplicacions.

eBGP: protocol de internet

OSPF: protocol de encaminament dinamic mes usat en xarxes grans internes.

RIP:

MIME:

IBGP:

Exemple de metrica

$ sudo route add default gw 192.168.204.1 metric 1

Tabla de rutas IP del núcleo
Destino     Pasarela    Genmask     Indic Métric Ref  Uso Interfaz
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth5
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  1   0    0 eth5
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth5
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth5

Tipus de protocols

IGP: és un protocol d'encaminament utilitzat per a intercanviar informació d'encaminament dins d'un sistema autònom (AS). Sole ser de dos tipus distance-vector o link-state. Exemples: OSPF
 • EGP:en contraste amb l'anterior, s'utilitza per determinar les rutes entre sistemes autònoms.


De numeros de internet n'hi ha de 2 tipos.

Interior Gateway Protocol

External Gateway Protocol

Algorismes

Hi ha dos tipus principals d'algorismes:

Algorismes de cextor de distància

BGP: Important definir los veïns, es estàtic. s'han de definir els posibles salts.

peers envíen tota la info que tenen, es pasen la taula de rutes. envien actualitzacions. es decideix per la distancia. cada ruta te una distancia. la métrica es el numero de salts. el que tingui menos salts serà la que se instalarà.

cada ruta es un vector.

Algorismes d'estat de l'enllaç

Es calcula diferent. l'algoritme es més complex. ES posterior, la diferencia es que els veins no tenen importància , defineixes 2 coses quina targeta de xarxa et fiques a escoltar. Si un enllaç cau l'ignora. li pots dir el rang de IP's a la interfície. llavors el vei no desapareix s'implement es posa en off.

OSPF: els veïns es detecten automàticament.

t'envien una grafica de tota la xarxa. el teu veï te dona tota la informació de tota la xarxa. es denomina grafo.

Linux per defecte no suporta res, s'ha d'instal·lar un sofware el sofware mes important es quagga.

OSPF

Treballarem la versió 3 usarem el cost de la ruta que es la mètrica.

OSPF pot operar amb seguretat utilitzant MD5 per realitzar connexions segures entre encaminadors veïns.

Al contrari que RIP o BGP, OSPF no utilitza ni TCP ni UDP, sinó que utilitza directament el protocol IP (IP 89) i multicast.

Les adreces de multicast utilitzades són 224.0.0.5 i 224.0.0.6.

Avantatges i inconvenients

Avantatges:

 • No hi ha limit per tal de comptar els salts (Hops) (si tenen aquest límit protocols com RIP)
 • S'utilitza multicast per enviar les actualitzacions de la informació de rutes.
 • Les actualitzacions només s'envien quan hi ha canvis a la topologia de la xarxa.
 • Es poden definir areas.
 • Transfers and tags external routes injected into AS.

Incovenients:

 • L'algorisme SPF requereix un ús més intensiu de CPU i memòria.
 • És un protocol més complexe d'implementar (respecte a d'altres com OSPF)

Com funciona?

Cada encaminador ell el que fa es recollir informació de les xarxes, el que coneix es un trosset de la xarxa , un cop la recollit els ruters es comuniquen entre ells que s'envien paquets LSA sistema de inundació, o reenvia a tots els seus veïns.

Si no tens canvis , no envies mes paquets LSA , hi ha un moment que si la xarxa es estable , quant detectes un link falla , reenvies un paquets LSA i canviaran la gràfica.

Amb el BGP això no passa.

Fases

 • Descobrir els veïns: si es el primer cop que reps el "hello" poden passar 2 coses que es el primer cop i instal·les o que ja el te i te diu que encara es viu.
 • Fer un link: s'envien un LSA si es el primer cop sinó no. a no ser que haguí alguna variació.
 • Calcular enrutament:

Neighbor discovery

Carlesrisa graficaospf.png

 • network mask: The IP mask of the originating router's interface IP address.
 • hello interval: period between Hello packets (default 10s)
 • options : OSPF options for neighbor information
 • router priority: an 8-bit value used to aid in the election of the DR and BDR. (Not set in p2p links)
 • router dead interval: time interval has to be received before consider the neighbor is down. ( By default four times bigger than Hello interval)
 • DR: the router-id of the current DR
 • BDR: the router-id of the current BDR
 • Neighbor router IDs: a list of router-ids for all the originating router's neighbors

Configuració

Intancies