IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pugeu una FOTO VOSTRA!
Nom: Borja Medina Rodrigo
Curs: ASIX
Grup: 2n
Autors: borjamedina


ASIX

Mòdul 7 Introducció a les comunicacions

Introducció a les comunicacions

Models de xarxa d'àrea local. Famílies de protocols

Nivell físic i d'enllaç. Instal·lació física de la xarxa

Pràctica de cablejat estructural

Cablatge estructural

Nivells de xarxa i transport. Dispositius de xarxes d'àrea local

Dispositius sense fils

Nivell de transport

Pràctiques

Gestió Amplada de Banda

H. A.

Mòdul 11 Seguretat i alta disponibilitat

Eines de hacking

Comprovació de la xarxa

Backtrack

Criptografia

Firewall

Monitorització

Mòdul 2 + Mòdul 10

BBDD

LDAP

Install Gosa

LDAP-GOSA-DRUPAL

Syncrepl

Mòdul 16 (Recuperació)

Enrutament Dinamic

OSPF

Crèdit de Sintesi

Crèdit de Síntesi

DAM

Mòdul 8 Programació multimèdia i dispositius mòbils

Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils

Programació multimèdia

Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils

Exercicis Importants

Mòdul 9: Programació de serveis i processos

Seguretat i criptografia

Processos i fils

Sòcols i serveis

Veigueu també

Android

Enllaços externs