IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Passos previs

Cal disposar d'un entorn LAMP. Executem:

$ sudo tasksel install lamp-server

Instal·lació manual

Per tal d'obtenir la última versió de mediawiki anem a la web oficial a descarregar-la:

http://www.mediawiki.org/wiki/Download

Guardem el fitxer a la carpeta /usr/share i descomprimim amb la comanda:

$ sudo tar xvzf mediawiki-1.17.0.tar.gz

Canviem el nom de la carpeta creada amb la anterior comanda:

$ sudo mv /usr/share/mediawiki-1.17.0 /usr/share/mediawiki

Els passos a seguir per crear un lloc web a Apache són:

Definim el lloc web com a lloc disponible:

$ sudo geany /etc/apache2/sites-available/mediawiki

Introduïm les següents línies:

Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

Ara el lloc està només disponible! Per activar el lloc cal fer:

$ sudo a2ensite mediawiki

Aquesta comanda l'únic que fa és crear un enllaç simbòlic del fitxer /etc/apache2/sites-available/mediawiki a /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki:

$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki

Utilitzem aquesta comanda per aplicar els canvis:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Ara ja podeu accedir a la mediawiki:

http://localhost/mediawiki

Carregar una base de dades

$ sudo mysql -p wikiacacha < wikidb1110.sql
## Database settings
$wgDBtype      = "mysql";
$wgDBserver     = "localhost";
$wgDBname      = "wikidb";
$wgDBuser      = "wikiuser";
$wgDBpassword    = "?";

/usr/share/mediawiki

$ sudo php5 ../maintinence/update.php --conf ../LocalSettings.php