IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Install-gosa

Install-gosa és un paquet Debian que facilita l'automatització de la instal·lació de l'aplicació GOsa i les seves dependències. Entre d'altres a més de GOsa (versió 2.7) s'instal·la:

  • Un servidor LDAP.
  • Els esquemes LDAP necessaris per a GOsa.
  • L'aplicació GOsa amb tots els plugins.

Instal·lació

Per instal·lar aquest paquet cal afegir el següent repositori al fitxer /etc/apt/sources.list:

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

Afegim la següent línia:

deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./

Per evitar els avisos de que el repositori no està autenticat executem:

$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -

Un cop afegit executeu:

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install install-gosa

Per tal de configurar totes les preguntes:

$ sudo dpkg-reconfigure install-gosa

Assegurem-os de no tenir res instal·lat (si volem començar des de zero):

$ sudo install-gosa -r all -v 

I ara instal·lem GOsa amb:

$ sudo install-gosa -v
Andrescorazon gosasiteinstall.jpeg