IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Andrescorazonfotoperfil.jpg
Nom: Andrés Corazón Domenech
Curs: 2011-2012
Grup: 2ASIX
Autors: Andrescorazon

Horari 2DAM

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 M2 M8 M9 M7
16:30-17:30 M2 M8 M8 M9 M3
17:30-18:30 M9 M2 M5 M10 M10
18:30-19:00 PATI PATI PATI PATI PATI
19:00-20:00 M8 M7 M5 M3 M10
20:00-21:00 M3 M7 M2 M3 M2
21:00-22:00 M7 M2

Nacho Ferrero:

  • M2 (Bases de dades)
  • M3 (Programació)

Santi Sabaté:

  • M5 (Entorns de desenvolupament)

Mireia Consarnau:

  • M7 (Desenvolupament de interfícies)

Sergi Tur:

  • M8 (Programació multimèdia i dispositius mòbils)
  • M9 (Programació de serveis i processos)

Román Sánchez:

  • M10 (Sistemes de gestió empresarial)

Apunts 2DAM

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils

Mòdul 9: Programació de serveis i processos

Android:

Android

Java

Eclipse

GIT

Criptografia

Webfaltes

Exercici/examen pràctic final 2nTrimestre. Aplicació mòbil webfaltes

Webfaltes Android

Exercici pràctic final M8 UF3. Videojoc per a Android

Videojoc Android

Exercici pràctic final M9 UF3. Aplicació asynctask

AsynctaskApp

Horari 2ASIX

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 M8 M6 M8 M5
16:30-17:30 M8 M6 M1 M8 M5
17:30-18:30 M6 M6 M9 LAN PARTY M5
18:30-19:00 PATI PATI PATI PATI PATI
19:00-20:00 M6 M7 M9 M11 M2
20:00-21:00 M7 M7 M9 M11 M10
21:00-22:00 M7 M7 M11

M1 (Implantació de Sistemes Operatius): Mireia Consarnau

M2 + M10 (Gestió i Administració de Bases de Dades): Sergi Tur

M5 (Fonaments del Maquinari): Manu Macías

M6 (Administració de Sistemes Operatius): Mireia Consarnau

M7 (Planificació i Administració de Xarxes): Sergi Tur

M8 (Serveis de Xarxa i Internet): Jordi Varas

M9 (Implantació d'Aplicacions Web): Roman Sánchez

M11 (Seguretat i Alta Disponiblitat): Sergi Tur

Apunts 2ASIX

Comprovació de la xarxa i configuració del proxy

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Mòdul 2 + Mòdul 10: Gestió i administració de bases de dades

Enllaços externs