IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Passos (Index)

1. Comprovació de la IP i la màscara. ifconfig

$ ifconfig  -->

2. Comprovació del link

$ ifconfig -->
$ sudo mii-tool  --> Hi ha link