IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

De les capes més baixes a les capes més altes.

Comprovació del cable

sudo mii-tool eth6

ESD electroshock disc search

Comprovació ip i mac

# ifconfig -a
eth6   Link encap:Ethernet HWaddr 44:87:fc:95:2b:c1 
     inet addr:192.168.202.105 Bcast:192.168.202.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::4687:fcff:fe95:2bc1/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:351609 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:31157 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:492117615 (492.1 MB) TX bytes:3058384 (3.0 MB)
     Interrupt:42 Base address:0x2000 
lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:2708 (2.7 KB) TX bytes:2708 (2.7 KB)
vboxnet0 Link encap:Ethernet HWaddr 0a:00:27:00:00:00 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


comprovació d'IP

Forçar a rebre un altra configuració pel dhcp

$ sudo dhclient eth6
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth6/44:87:fc:95:2b:c1
Sending on  LPF/eth6/44:87:fc:95:2b:c1
Sending on  Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth6 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER of 192.168.202.105 from 192.168.202.1
DHCPREQUEST of 192.168.202.105 on eth6 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.202.105 from 192.168.202.1
bound to 192.168.202.105 -- renewal in 8192 seconds.

Posar la ip i mac estaticament.

a l'arxiu /etc/netwok/interfaces

ethernet es a nivell d'enllaç xarxa és a nivell ip que van conectats a la mateixa xarxa.

Comprovació porta enllaç

# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.202.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth6
0.0.0.0     192.168.202.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth6

Comprovació DNS

# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.202.1
nameserver 192.168.0.4
domain iesebre.com
search iesebre.com


Configuració del proxy