IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alex Castellà Prades

WIKI 2n ASIX

Classe

Mòduls Professionals i professorat

Mòdul 2: Gestió de bases de dades------------------------>Sergi Tur
Mòdul 5: Fonaments de maquinari-------------------------->Manu Macías
Mòdul 6: Administració sistemes operatius---------------->Mireia Consarnau
Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes---------->Sergi Tur
Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet--------------------->Jordi Varas
Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web------------------->Roman Sánchez
Mòdul 10: Administració de bases de dades---------------->Sergi Tur
Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat---------------->Sergi Tur

Apunts

Comprovació de la xarxa i configuració del proxy

Usuari:alexcastella/Comprovació de la xarxa i configuració del proxy


Mòdul 2: Gestió de bases de dades + Mòdul 10: Administració de bases de dades

Usuari:alexcastella/MySQL
Usuari:alexcastella/Storage Engines
Usuari:alexcastella/Script MYSQL
Usuari:alexcastella/MediaWiki
Usuari:alexcastella/LDAP

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

  • De moment esta buit

Mòdul 6: Administració sistemes operatius

  • De moment esta buit

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

  • Apunts
Usuari:alexcastella/introduccio_a_les_comunicacions
Usuari:alexcastella/Models de xarxa d'àrea local. Famílies de protocols
Usuari:alexcastella/Nivell físic i d'enllaç. Instal·lació física de la xarxa
Usuari:alexcastella/Nivells de xarxa i transport. Dispositius de xarxes d'àrea local
Usuari:alexcastella/VLAN
Usuari:alexcastella/WIFI
Usuari:alexcastella/Gestió de l'ample de banda
Usuari:alexcastella/DRDB
  • Exercicis
Usuari:alexcastella/Pràctica de cablatge estructural
Usuari:alexcastella/Plantilla fitxa aula
Usuari:alexcastella/Exercici routing guifi

Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet

  • De moment esta buit

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

  • De moment esta buit

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

  • Apunts
Usuari:alexcastella/Eines de hacking
Usuari:alexcastella/SSH
Usuari:alexcastella/Criptografia
Usuari:alexcastella/Firewall
Usuari:alexcastella/Monitoritzacio
  • Exercicis
Usuari:alexcastella/Backtrack

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30-16:30 Mòdul 8 Mòdul 6 Mòdul 8 Mòdul 5
16:30-17:30 Mòdul 8 Mòdul 6 Mòdul 1 Mòdul 8 Mòdul 5
17:30-18:30 Mòdul 6 Mòdul 6 Mòdul 9 LAN PARTY Mòdul 5
19:00-20:00 Mòdul 6 Mòdul 7 Mòdul 9 Mòdul 11 Mòdul 2
20:00-21:00 Mòdul 7 Mòdul 7 Mòdul 9 Mòdul 11 Mòdul 10
21:00-22:00 Mòdul 7 Mòdul 7 Mòdul 11

WIKI 1r ASIX

[| mediawiki 1 ASIX Alexcastella]

Enllaços externs

--Alexcastella 19:24, 19 set 2011 (UTC)