IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Club Natació Tortosa

Presentació

Aquesta aplicació ha d'esdevenir la web oficial del Club Natació Tortosa, on tans usuaris externs al club com no (nedadors i entrenadors) podran consultar-la, i visualitzar continguts específics adaptats a cadascú. La web contindrà les següents seccions:

Instal·lació

Requeriments

 • github
 • lamp server
 • CodeIgniter
 • IDE programació

Instal·lació pas a pas

Preparació del Entorn

Ens descarreguem l'aplicatiu web desde github dins el directori /usr/share/

$ cd /usr/share
$ sudo git clone https://github.com/Albertcanelles/projecte

Un cop ja la tenim descarregada hem de canviar els permisos del directori per evitar problemes:

$ sudo chown -R usuari:usuari projecte/

Base de dades

Busquem l'arxiu bd.sql dins el directori /projecte.

Un cop el tenim entrem al entorn d'administració del mysql.

$ mysql -u root -p

Un cop dins fem el següent;

$ source /ruta/fins/al/fitxer.sql

Configuració Apache

Primer que tot creem un alias:

$ sudo nano /etc/apache2/conf.d/projecte

dins el fitxer fiquem el següent contingut:

Alias /projecte /usr/share/projecte

Un cop ja aquest fitxer correcte passem al següent:

$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

He introduïm el següent:

<Directory /usr/share/>
	AllowOverride all
</Directory>

Un cop fet tot això ja podem reiniciar el servei d'apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Configuració CodeIgniter

Primer que tot configurarem el fitxer config ubicat a:

$ cd /usr/share/projecte/application/config/config.php

Hem de tenir el base_url d'aquesta forma:

$config['base_url'] = 'http://localhost/projecte/';

Despres la connexió a la base de dades al fitxer

$ cd /usr/share/projecte/application/config/database.php


Hi modifiquem les següents linies:

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = '1234';
$db['default']['database'] = 'NATACIO';
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';

Hi ja podrem accedir sense cap problema:

http://localhost/projecte/

LAMP server

$ sudo apt-get install lamp-server

CodeIgniter

http://www.codeigniter.com/download

Sublime Text

http://www.sublimetext.com/3


Documentació externa

Penjar documents entregats a Moodle com per exemple la definició del projecte, memòria final, etc. Penjar al github o un servidor públic carpeta p.ex docs i enllaç des de aquí.

Scrutinizer

Relació del projecte amb els mòduls professionals del cicle

Objectius inicials

 • Crear una Base de dades
 • Crear tasques programades
 • Crear Scripts
 • Programar en PHP

Implantació final

 • Ha de funciona

Codi font del projecte

Aquí està el codi font tant de la part administrativa com de la part client

https://github.com/Albertcanelles/projecte

Notes de treball per dia

04/05/2015

Preparació de la presentació pulim les guies i entrega de document

03/05/2015

02/05/2015

01/05/2015

31/05/2015

FESTA

30/05/2015

FESTA

29/05/2015

Durant aquesta setmana hem estat en documentació hi preparant bateries proves per la presentació també hem arreglat alguns petits defectes en el sistema de comprovació d'errors i modificant les pagines d'update a modal per fer-ho mes facil i lleuger per l'usuari també hem incoporat ha actualitat que la 1a noticia estigue resaltada.

També hem dissenyat el subdomini la baixada del reneixament

28/05/2015

27/05/2015

26/05/2015

25/05/2015

24/05/2015

FESTA

23/05/2015

FESTA

22/05/2015

Durant Aquesta setmana hem començat amb els Scripts, la galeria i El calendari gestionables.

Primer que tot hem programat 2 Scripts.

 • Script per calcular Categoria
 • Aquest script et calcula la categoria depenen de:
 • El teu sexe
 • La teva edad
 • El teu estat (Escolar,Federat, Master)
 • Un cop l'script funcionava de forma estatica posant nosaltres les variables l'hem implementat amb un cron i pasant les dades de la base dades.
 • Script Competicions
 • Aquest script envia un correu electronic una setmana avans de cada competicio nomes als usuaris que tinguen competicio
 • Calendari
 • Primer que tot insertar competicions de mes d'un dia
 • Mostrar les dades
 • Pujar resultats despres despres de la competicio
 • Galeria
 • Crear directoris per cada galeria
 • Llistar les galeries
 • Eliminar el directori de la galeria quan s'elimina per no ocupar espai al FTP

21/05/2015

20/05/2015

19/05/2015

18/05/2015

17/05/2015

FESTA

16/05/2015

FESTA

15/05/2015

Durant aquesta setmana hem fet totes les operacions CRUD (Create, Read, Update, Delete). amb totes les comprovacions de errors i acabar de cuadrar la base de dades

14/05/2015

13/05/2015

12/05/2015

11/05/2015

10/05/2015

FESTA

09/05/2015

FESTA

08/05/2015

Durant aquest 5 dies mentres Francesc Fores s'adaptava al Framework molt rapidament ens vam començar assignar les tasques per poder començar a treballar.

 • Seleccionar o Dissenya de la vista del tauler d'administració. ----> Plantilla de Bootstrap LuminoAdmin
 • Seleccionar o Dissenya la nova pàgina web per als clients. ----> Dissenyada per Francesc Fores i Albert Cañelles.
 • Creació de la base de dades.
 • Crear directori al GitHub per poder pujar els 2 la feina mes "facilment".
 • Adaptarmos a no tenir merges cada 2 per 3 fins al final han estat aqui.

07/05/2015

06/05/2015

05/05/2015

04/05/2015

03/05/2015

FESTA

02/05/2015

FESTA

01/05/2015

Durant aquest 5 dies vam tenir diferents debats els 2 que van ser els següent:

 • Si utilitzavem algun framework o no.
 • Crear estructures del projecte (Mapes mentals) Dibuxos del flux de l'aplicacio
 • Disseny de la base de dades

Al final vam decidir utilitzar el Framework CodeIgniter amb el MVC per tenir mes ordenat el nostre codi i la seva estructura

30/04/2015

29/04/2015

28/04/2015

27/04/2015

26/04/2015

FESTA

25/04/2015

FESTA

24/04/2015

Durant la setmana del 20-24 pendents de si ens acceptaben el credit

23/04/2015

22/04/2015

21/04/2015

20/04/2015

Vegeu també

esborrar: Llista exhaustiva d'articles d'aquesta wiki relacionats amb el projecte

Enllaços externs

http://php.net/manual/es/ziparchive.extractto.php

http://blog.rocatic.com/2012/01/ejemplos-php-recorrer-ficheros-de-un-directorio/

https://ellislab.com/codeigniter/user-guide/helpers/directory_helper.html

http://www.forosdelweb.com/f180/como-crear-directorio-con-codeigniter-1051011/

http://escodeigniter.com/guia_usuario/helpers/file_helper.html


Tasques pendents

Documentació wiki:

 • Base de dades. Estructura i relacions? -----> PHPMYADMIN ens fa el diagrama
 • Memòria no està a la wiki
 • Faltes d'ortogràfia a tota la web
 • Codi no hi ha res a la presentació
 • Instal·lació
 • Scrutinaizer/ Code climate ---> Llegeix el codi i ens diu la calitat
 • Documentació de la base de dades, SQL de creació inicial,

Comentaris:

 • Protegir enllaç script envia emails
 • Hi ha errors per enllaços harcoded sense base_url!
 • Les operacions de perfil i sortir porten a:
 • I peta quan no ets admin
 • Changelog no està posat. Punt fluix
 • Eliminar index.php: friendly URLS
 • Configuració Virtual host, hi ha domini?
 • No hi ha pàgina per defecte sense posar /index
 • XAAMP. tela...
 • HTTPS forçar a formulari login
 • Validació de formularis: mantenir valors anteriors dels camps correctes. No perdre informació ---> (JavaScript Part Client)
 • Validació de formularis només feta a la part de servidor. No està fet en Javascript/client
 • Als breadcrumps l'icona home no porta a la Home.
 • Ha petat al sortir
 • el registre no informa ha anat tot correcte.

Preguntes:

http://www.mailgun.com/


 • Registrar no diu res si ha anat correcte o no?

Eliminar errors de console. Per exemple a:

http://192.168.204.215/projecte/index.php/admin/insertar_actualitat

Dona l'error:

TypeError: $(...).datepicker is not a function easypiechart-data.js:29
TypeError: document.getElementById(...) is null